سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mr.asadi
نام و نام خانوادگی : محمدرضا اسدی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mr.asadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 40 مورد)
1 ) عنوان : دین به مثابه قانون از منظر فیلسوفان مسلمان محمدرضا اسدي*
Title : Religion As Law From The Point Of View Of Muslim Philosophers
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه‌ اسلامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
2 ) عنوان : پراکسیس و بازتاب خود نابازنمودی در هستی شناسی بنیادین هیدگر
Title : Praxis And Self-reflection Of Non-representation In Heidegger's Fundamental Ontology
مشخصات نشریه : پراکسیس و بازتاب خود نابازنمودی در هستی شناسی بنیادین هیدگر / پژوهش های فلسفی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1402
نویسندگان : مهرداد احمدی ، محمدرضا اسدی ،
3 ) عنوان : جایگاه قوۀ واهمه در ادراک فیلم با نگاهی به ژانر وحشت و مکتب هنری اکسپرسیونیسم براساس آرای ابنسینا
Title : The Place Of The Power Of Fear In The Perception Of The Film With A Look At The Horror Genre And The Art School Of Expressionism Based On Abencina's Views
مشخصات نشریه : حکمت سینوی / حکمت سینوی /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1402
نویسندگان : نفیسه ترابی ، محمدرضا اسدی ،
4 ) عنوان : نسبتِ میان تناهی و نظرِ محض در خوانش هیدگر از ارسطو
Title : .
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1401
نویسندگان : مهرداد احمدی ، محمدرضا اسدی ،
5 ) عنوان : معيارهاي سنجش معارف شهودي با تأكيد بر آراي صدرالمتألهين
Title : Criteria For Measuring Intuitive Knowledge With An Emphasis On The Opinions Of Mull Sadra
مشخصات نشریه : ذهن / ذهن /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1401
نویسندگان : سید هادی رضائیان مقدم ، محمدرضا اسدی ،
6 ) عنوان : جایگاه قوۀ واهمه در ادراک فیلم با نگاهی به ژانر وحشت و مکتب هنری اکسپرسیونیسم براساس آرای ابنسینا
Title : The Place Of The Power Of Fear In The Perception Of The Film With A Look At The Horror Genre And The Expressionism Art School Of Ibn Sina's Views
مشخصات نشریه : حکمت سینوی / حکمت سینوی /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1401
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، نفیسه ترابی ،
7 ) عنوان : نیچه‌ی هیدگر و انسانِ بازنموده همچون فرجامِ سوژه بازنمودی
Title : Heidegger's Nietzsche And The Represented Original Research Man As The Fate Of Representational Subject
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / حكمت و فلسفه /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1401
نویسندگان : مهرداد احمدی ، محمدرضا اسدی ،
8 ) عنوان : نیچه‌ی هیدگر و انسانِ بازنموده همچون فرجامِ سوژه بازنمودی
Title : Heidegger's Nietzsche And The Represented Man As The Fate Of Representational Subject
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1401
نویسندگان : مهرداد احمدی ، محمدرضا اسدی ،
9 ) عنوان : نگاهی به فلسفه هنر در عرفان مولوي
Title : A Look At The Philosophy Of Art In Molavi Mysticism
مشخصات نشریه : جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی / /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1401
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، صدیقه بحرانی ،
10 ) عنوان : بررسی تطبیقی زیبایی عالم و مسئلة شرور از دیدگاه فلوطین و مولوی
Title : .
مشخصات نشریه : آینه معرفت / ayeneh marefat /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : صدیقه بحرانی ، محمدرضا اسدی ،
11 ) عنوان : نگاهی به مبانی فلسفه هنر در عرفان مولوی
Title : A Look At The Basics Of Art Philosophy In Molavi's Mysticism
مشخصات نشریه : جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی / Journal of Islamic Art and Culture /
تاریخ چاپ : 14 / 9 / 1401
نویسندگان : صدیقه بحرانی ، محمدرضا اسدی ،
12 ) عنوان : وجود تکوینی و اعتباری دین از دیدگاه استاد جوادی آملی
Title : The Creation And I'tibāri Existence Of Religion From The Perspective Of Ayatollah Javadi Amoli
مشخصات نشریه : قبسات / qabasat /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، فاطمه مؤیدی ،
13 ) عنوان : وجود تکوینی و اعتباری دین از دیدگاه استاد جوادی آملی
Title : The Creation And I'tibāri Existence Of Religion From The Perspective Of Ayatollah Javadi Amoli
مشخصات نشریه : قبسات / qabasat /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، فاطمه مویدی ،
14 ) عنوان : بررسی تطبیقی زیبایی عالم و مسئله‌ی شرور از دیدگاه فلوطین و مولوی
Title : A Comparative Study Of The Beauty Of The World And The Issue Of Evil From The Perspective Of Plotinus And Moulavi
مشخصات نشریه : آینه معرفت / ayeneh marefat /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1401
نویسندگان : صدیقه بحرانی ، محمدرضا اسدی ،
15 ) عنوان : چالش میان خودآیینی و مرجعیت معرفتی در معرفت شناسی مدرن
Title : The Challenge Between Epistemic Autonomy And Epistemic Authority In Modern Epistemology
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین / Philosophy Of Religion Research /
تاریخ چاپ : 19 / 9 / 1400
نویسندگان : رضا نقوی ، محمدرضا اسدی ،
16 ) عنوان : معرفت شهودی و مولفه های آن بر اساس حکمت صدرایی
Title : Intuitive Knowledge And Its Components Based On Sadra's Wisdom
مشخصات نشریه : ذهن / Mind /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1400
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، سید هادی رضاییان مقدم ،
17 ) عنوان : وحدت در ابن عربی و ارتباط آن با مسئله دیگری
Title : Ibn Arai's Unity And Its Relationship With The Problem Of "the Other"
مشخصات نشریه : فلسفه دین / philosophy of religion /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1398
نویسندگان : حامده راستایی ، محمدرضا اسدی ،
18 ) عنوان : بررسی عوامل کم رونقی حکمت عملی در فلسفه ی اسلامی از ابن سینا تا ملاصدرا (با تاکید بر اخلاق)
Title : Investigating The Low Growth Factors Of Paractical Wisdom In Islamic Philosophy From Ibn Sisn To Mulla Sadra (with Emphasis On Ethics)
مشخصات نشریه : پژوهشهای اعتقادی کلامی / Theological - Doctrinal Reaserch /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1398
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
19 ) عنوان : جایگاه حکمت علمی با تاکید بر اخلاق در فلسفه ابن سینا
Title : Parctical Wisdom According To Avicennian Philosophy; Its Position, Basis And Its Diminution
مشخصات نشریه : پژوهشهای اخلاقی / Etichal Research /
تاریخ چاپ : 27 / 1 / 1398
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، غلامرضا بدرخانی ،
20 ) عنوان : بررسی عوامل کم رونقی حکمت علمی در فلسفه ی اسلامی از ابن سینا تا ملاصدرا(با تاکید بر اخلاق)
Title : Investigating The Causes Of The Decline Of Scientific Wisdom In Islamic Philosophy From Ibn Sina To Mulla Sadra (with Emphasis On Ethics)
مشخصات نشریه : پژوهشهای اعتقادی کلامی / Theological - Doctrinal Reaserch /
تاریخ چاپ : 22 / 1 / 1398
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، غلامرضا بدرخانی ،
21 ) عنوان : مقایسه دیدگاه هایدگر و ملاصدرا در باب نسبت نظر و عمل
Title : Relationship Between Contemplation And Action: A Comparison Between Mulla Sadra’s And Heidegger’s Views
مشخصات نشریه : / alesteghrab /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1395
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
22 ) عنوان : بین ملاصدرا و هایدغر بحث مقارن فی جدلیه النظر و العمل
Title : Discussion Between Mulla Sadra And Heideggar
مشخصات نشریه : الاستغراب / Alesteghrab /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1395
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
23 ) عنوان : تحلیل و آسیب شناسی فلسفه زبان معاصر غربی
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، محمد رعایت جهرمی ،
24 ) عنوان : بررسی تعبیر هیدگر از نسبت روح و زمان(وجود) در پدیدار شناسی روح هگل
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : حسین رستمی جلیلیان ، محمدرضا اسدی ،
25 ) عنوان : مبدا در مکتب شنکره
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 27 / 07 / 1393
نویسندگان : سید ضیاء الدین حسینی ، محمدرضا اسدی ،
26 ) عنوان : تفکر به منزله ریشه و میوه نظام اجتماعی
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1391
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
27 ) عنوان : نقد و بررسی رویکرد تومیست های تحلیلی بویژه آنتونی کنی به وجودشناسی توماس آکوئینی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 13 / 04 / 1391
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
28 ) عنوان : بررسی تطبیقی آزادی به عنوان یکی از مبانی فلسفه حقوق بشر از دیدگاه علامه جعفری و جان لاک
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
29 ) عنوان : کارکرد معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه توماس اکوئینی و حکمت متعالیه
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
30 ) عنوان : ماهیت تکنولوژی در فلسفه هیدگر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
31 ) عنوان : علم دینی، رویکردها و چالش ها
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
32 ) عنوان : مقایسه نگاه ملاصدرا و هایدگر در باب نسبت نظر وعمل
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
33 ) عنوان : مقایسه موضوع ،روش، وقصد فلسفه از نگاه ملاصدرا و هیدگر
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
34 ) عنوان : مقایسه ذهن و زبان و زمانه هیدگر و ملاصدرا
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
35 ) عنوان : مقایسه ی حقیقت انسان و عالم او از نگاه هیدگر و ملاصدرا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
36 ) عنوان : مرگ از منظر ملاصدرا
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
37 ) عنوان : کدام فلسفه؟ کدام تطبیق
مشخصات نشریه : فصلنامه سروش اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
38 ) عنوان : حلقه مفقود میان عالم دینی و روشنگر دینی
مشخصات نشریه : فصلنامه سروش اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1381
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
39 ) عنوان : تردید و تامل در هنر و امکان دینی شدن آن
مشخصات نشریه : فصلنامه سروش اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : محمدرضا اسدی ،
40 ) عنوان : حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگاه، مبادی و علل کم‌رنگی آن
Title : Practical Wisdom In Sinu's Philosophy: Its Place, Its Origins And Its Weak Causes
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : محمدرضا اسدی ، غلامرضا بدرخانی ،