سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mptochahi
نام و نام خانوادگی : مسعود پوراحمدعلی توچاهی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان و ادبیات آلمانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mptochahi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 7 مورد)
1 ) عنوان : آگاهی تراگردانشی و سویمندی دوگانه در تراگردانش
Title : Translation Consciousness And Translation Specific Double Intentionality
مشخصات نشریه : / Yearbook of Translational Hermeneutics /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1401
نویسندگان : مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،
2 ) عنوان : مرگ مسیح درنخستین ترجمه‌های فارسی قرآن (تا قرن دوازدهم میلادی)
Title : Der Todjesuin Persischen Koranübersetzungen Bis Zum 12. Jahrhundert
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1401
نویسندگان : سید حسین مرکبی ، مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،
3 ) عنوان : آگاهی تراگردانشی و سویمندی دوگانه در تراگردانش
Title : Translation Consciousness And Translation Specific Double Intentionality
مشخصات نشریه : / Yearbook of Translational Hermeneutics /
تاریخ چاپ : 8 / 7 / 1401
نویسندگان : مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،
4 ) عنوان : شیرین همچون تو، تلخ همچون من!
Title : Sweet Like You, Bitter Like Me!
مشخصات نشریه : گل و گیاهان زینتی / ÖKFenster /
تاریخ چاپ : 19 / 9 / 1400
نویسندگان :
5 ) عنوان : نسبت دیدگاه‌های سیاسی سعدی با دو دورۀ حکومت اتابکان و مغولان در قرن هفتم
Title : Utopian Culture In The Middle East: Subversion Or Submission In Sa’di’s Political Views In Atābakān And Mongol Periods
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1400
نویسندگان : محمد امیر جلالی ، علیرضا امیدبخش ، مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،
6 ) عنوان : Zum Leitbild Der Prophetie Bei Avicenna
Title : Zum Leitbild Der Prophetie Bei Avicenna
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1399
نویسندگان : مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،
7 ) عنوان : ایران به مثابه مبدأ: درباره تزهای اصلی محمود هومن درباره آغاز تاریخ ایران
Title : Iran Als Ursprung: Zu Originellen Thesen Mahmoud Houmans Über Die Anfangsmomente Der Geschichte Irans
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1399
نویسندگان : مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،