سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mokhtar.issaiyan
نام و نام خانوادگی : مختار عیسائیان
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : زبان فرانسه - ادبیات تطبیقی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mokhtar.issaiyan@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 5 مورد)
1 ) عنوان :
Title : Persian Hekayat Facing The French Fable
مشخصات نشریه : قلم / Plume /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : مختار عیسائیان ،
2 ) عنوان : حکایت فارسی در برابر فابل فرانسوی
Title : Persian Hekayat Facing The French Fable
مشخصات نشریه : Plume / Plume /
تاریخ چاپ : 24 / 7 / 1400
نویسندگان : مختار عیسائیان ،
3 ) عنوان :
Title : Effects Of Literary Reception In “remember…” By Dehkhoda
مشخصات نشریه : قلم / Plume /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1397
نویسندگان : مختار عیسائیان ،
4 ) عنوان :
Title : Irânšahr Journal On The Eve Of Literary Revolution
مشخصات نشریه : مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1396
نویسندگان : مختار عیسائیان ،
5 ) عنوان : اندوه روشن: شعرانه یک جستجو
Title : Limpid Nostalgia
مشخصات نشریه : سینما و ادبیات / Cinema and Literature /
تاریخ چاپ : 5 / 3 / 1394
نویسندگان : مختار عیسائیان ،