سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mohsenhabibi
نام و نام خانوادگی : محسن حبیبی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فلسفه و کلام اسلامی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 44737602 ایمیل : mohsenhabibi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 24 مورد)
1 ) عنوان : بیداری اسلامی در راهپیمایی اربعین با توجه به دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
Title : Islamic Awakening In The Arbaeen March According To The View Of Ayatollah Khamenei
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1402
نویسندگان : پروین سوادیان ، منصور شریفی ، عبدالله طاهرخانی ، محسن حبیبی ،
2 ) عنوان : حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام
Title : The Right To Enjoy Joy And Happiness And Rest According To Islam
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Islamic Life Style centeredon health /
تاریخ چاپ : 19 / 8 / 1401
نویسندگان : محسن حبیبی ، اشکان نعیمی ، سجاد عامریان ،
3 ) عنوان : مطالعه تفسیری ماده «حفظ» در آیه ی نهم سوره حجر با تکیه بر روش معناشناسی
Title : The Interpretive Study Of The Root "h F Z" (ح ف ظ) In The Ninth Verse Of Surah Al-hijr, With An Emphasis On The Semantic Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه معارف قرآنی / Quranic Knowledge Research /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1401
نویسندگان : محسن حبیبی ، علیرضا قدردان ، احمد شهرابی فراهانی ،
4 ) عنوان : نقش اقتضایی در تحلیل زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی
Title : The Role Of The Contingent (persian “edrakakt Etebari”) In The Analysis Of Personal And Social Life From The Point Of View Of Allame Tabatabai
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : صالح حسن زاده ، محسن حبیبی ، موسی عبدالهی ،
5 ) عنوان : تبیین سلامتی و مرض در فرهنگ اسلامی با تأکید بر حکمت اشراقی سهروردی
Title : Explaining Health And Disease In Islamic Culture With Emphasis On Suhrawardi's Philosophy Of Ishraqi
مشخصات نشریه : قرآن و طب / Quran and medicine /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1400
نویسندگان : محسن حبیبی ، روح اله محمدعلی نژادعمران ،
6 ) عنوان : بررسی رابطه تعاملی کلام و عرفان در اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی
Title : The Investigation Of The Relationship Relationship Between Theology And Sufism In Mowlana Jalaluddin Mohammad Balkhi's Thought
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مذاهب اسلامی / Journal Of Islamic Denominations /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1400
نویسندگان : محسن حبیبی ،
7 ) عنوان : تبیین نگرش غایتمدارانه فارابی نسبت به موسیقی
Title : Explaining Farabi's View Of Music In Relation To The Ultimate Cause
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1399
نویسندگان : محسن حبیبی ، سید محسن موسوی ،
8 ) عنوان : نقش تشکیک وجود در فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا
Title : The Role Of Belief In Existence In Understanding The Language Of Religion From Mullah Sadra's Point Of View
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / Hekmat e Mo'aser /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : محسن حبیبی ، فاطمه کریمی مزیدی ،
9 ) عنوان : سنت‌های الهی در باب ظهور و سقوط تمدن‌ها از نظر علامه طباطبائی
Title : Divine Traditions About The Rise And Fall Of Civilizations According To Allameh Tabatabai
مشخصات نشریه : Andisheh Allameh / Thought of Allameh Tabatabai /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1399
نویسندگان : محسن حبیبی ، شهناز تیموری ،
10 ) عنوان : بررسی تطبیقی تفاسیر صحفا مطهره در آیه دوم سوره بینه (98:2)
Title : A Comparative Study Of The Interpretations Of The Holy Books In The Second Verse Of Surah Binah (98: 2)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه معارف قرآنی / Quranic Knowledge Research /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : محسن حبیبی ، علی شریفی ، علی حاجی صفری ،
11 ) عنوان : افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل
Title : Revealing The Totality Of Singularity: An Analysis Of The Sensory Certainty Section Of Hegel's Book Phenomenology Of The Soul
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : محسن باقرزاده مشکی باف ، محسن حبیبی ،
12 ) عنوان : مسئله امامت از دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی
Title : The Issue Of Imamate From The Point Of View Of Ghazali And Khajeh Nasir Al-din Tusi
مشخصات نشریه : Research in Shi,a comparative Theology / Journal of Shiite Comparative Theology /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1398
نویسندگان : محسن حبیبی ، فاطمه کریمی مزیدی ،
13 ) عنوان : پاسخ سیدحیدرآملی به تناقض‌نمایی عدم و ثبوت مظاهر در حدیث حقیقت
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : محسن حبیبی ، علی یزدانی ،
14 ) عنوان : مقایسة نظرات ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی دربارة عالم ذر
Title : A Comparative Study Of The Views Of Mulla Sadra, Allameh Tabataba'i And Ayatollah Javadi Amoli, On The World Of Zarr
مشخصات نشریه : اندیشه علامه طباطبائی / Andisheh Allam`eh /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : محسن حبیبی ،
15 ) عنوان : بررسی و مقایسه فضیلت گرایی ابن مسکویه و مایکل اسلوت
Title : A Comparative Study Of Ibn Miskawayh’s And Michael Slote’s Virtue Ethics
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / حکمت معاصر /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1396
نویسندگان : محسن حبیبی ، علی صادقی نژاد ،
16 ) عنوان : هستی شناسی خیال نزد ابن سینا و ملاصدرا
Title : The Ontology Of Imagination According To Ibn Sina And Mulla Sadra
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / خردنامه صدرا /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1395
نویسندگان : محسن حبیبی ،
17 ) عنوان : معنای حقیقت از منظر حکمای مسلمان با تاکید بر آثار ابن عربی
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1395
نویسندگان : محسن حبیبی ، محمد رضایی ،
18 ) عنوان : منابع و مبانی نیایش‌‌ها و ادعیه در حکمت اشراقی شیخ شهاب‌الدین سهروردی
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1394
نویسندگان : محسن حبیبی ، عاطفه نصیری نصر ،
19 ) عنوان : بررسی معانی حق در فلسفه ابن سینا
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1394
نویسندگان : محسن حبیبی ،
20 ) عنوان : مراتب عشق نزد ابن سینا و بررسی انتقادات ملاصدرا بر او
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : محسن حبیبی ، حسین عطائی ،
21 ) عنوان : تحلیل محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی نور امارات در ضدیت با جمهوری اسلامی ایرانA
مشخصات نشریه : امنیت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1394
نویسندگان : محسن حبیبی ، سید محسن سید حسینی ،
22 ) عنوان : بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1393
نویسندگان : مهدخت بروجردی علوی ، محسن حبیبی ،
23 ) عنوان : شادی از منظر اسلام و معنویت گرایی نوپدید
مشخصات نشریه : آیین سلوک / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1387
نویسندگان : محسن حبیبی ،
24 ) عنوان : بیداری اسلامی در راهپیمایی اربعین با توجه به دیدگاه آیت الله خامنه‌ای
Title : Islamic Awakening In The Arbaeen March According To The View Of Ayatollah Khamenei
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : محسن حبیبی ، پروین سوادیان ، منصور شریفی ، عبدالله طاهرخانی ،