سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/moghaddas
نام و نام خانوادگی : رضا مقدس
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : moghaddas@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 2 مورد)
1 ) عنوان : نقش زنان خانه دار در اقتصاد و تولیدناخالص داخل کشور (GDP)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1384
نویسندگان : رضا مقدس ، فاطمه میرجلیلی ،
2 ) عنوان : یک دستگاه معادلات اقتصاد سنجی کلان برای بخش صنعت در ایران با ols
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 06 / 1373
نویسندگان : رضا مقدس ،