سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mmazhari
نام و نام خانوادگی : مینا مظهری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ادبیات فرانسه- ادبیات تطبیقی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : mmazhari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : Mina Mazhari
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 11 مورد)
1 ) عنوان : Pour l’étude d’une œuvre hybride: Analyse linguistique de Sur les pas de Rûmi de Nahal Tajadod
Title : Pour L’étude D’une œuvre Hybride: Analyse Linguistique De Sur Les Pas De Rûmi De Nahal Tajadod
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : مینا مظهری ، سعید محمودی توانا ،
2 ) عنوان : ترجمه و تکثر زبانی: بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین از گیوم موسو
Title : Traduire L’hétérolinguisme : Parce Que Je T’aime Et La Fille De Brooklyn De Guillaume Musso En Persan
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 8 / 11 / 1400
نویسندگان : مینا مظهری ، پانته آ سید رحمن ،
3 ) عنوان : آموزش مترجمی فرانسه در دانشگاه های ایران: بررسی مشکلات ترجمه واژگان چند معنا
Title : Teaching French Translation At Universities In Iran: Study Of The Translationof Polysemic Word
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Linguistic Inquiries /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : مرجان فرجاه ، مینا مظهری ،
4 ) عنوان : Soraya Dans Le Coma: Le Plurilinguisme à L’Épreuve De La Traduction
Title : Soraya In The Coma: Plurilingualism Put To The Test Of Translation
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 16 / 5 / 1398
نویسندگان : مینا مظهری ،
5 ) عنوان : پیرامتنیت در ترجمه: تحلیل یک اثر از گلی ترقی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1397
نویسندگان : مینا مظهری ، مرجان فرجاه ،
6 ) عنوان :
Title : Les Défis De La Traduction Des éléments Stylistiques, Sémantiques Et Culturels : Le Cas De Poirier
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1396
نویسندگان : مینا مظهری ، مرجان فرجاه ،
7 ) عنوان :
Title : Les Problèmes Sémantiques Dans Les Classes De Traduction Française En Iran : Le Cas De Polysémie Lexicale
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Cultural Studies / /
تاریخ چاپ : 23 / 09 / 1395
نویسندگان : مرجان فرجاه ، مینا مظهری ،
8 ) عنوان :
Title : La Description D`une Ville Dans La Mise En Oeuvre D`un Univers Romanesque: L`image De Paris Dans Soraya Dans Le Coma
مشخصات نشریه : قلم / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1395
نویسندگان : مینا مظهری ، ژاله کهنمویی پور ،
9 ) عنوان : کاربرد نقد جغرافیایی در خوانش دو رمان از دو فرهنگ:پاریس در ثریا در اغما و سن قرمز بود
مشخصات نشریه : نقدنامه هنر (کتاب تخصصی خانه هنرمندان ایران) / /
تاریخ چاپ : 14 / 01 / 1392
نویسندگان : مینا مظهری ،
10 ) عنوان :
Title : La Traduction, Une Porte D`entrée Dans La Culture De L`autre Une Oeuvre à Travers La Traduction : « Khedmatkar » Et/ Ou « Zeynab » De Goli Taraghi
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 18 / 08 / 1390
نویسندگان : ژاله کهنمویی پور ، مینا مظهری ،
11 ) عنوان :
Title : Temporalité Et écriture Dans L`oeuvre Autobiographique De Goli Taraghi
مشخصات نشریه : قلم / /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1389
نویسندگان : ژاله کهنمویی پور ، مینا مظهری ،