سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/milani
نام و نام خانوادگی : مهنوش عبداله میلانی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : milani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Mahnoush-Abdollah-Milani
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 39 مورد)
1 ) عنوان : رفاه مادی زنان سرپرست خانوار ایرانی در دوران تحریم و پس از برجام
Title : Iranian Female-headed Households’ Material Well-being During Sanctions And Post-jcpoa Periods
مشخصات نشریه : / Gender, Technology and Development /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1400
نویسندگان : ایلیار خیدری براردهی ، مهنوش عبداله میلانی ،
2 ) عنوان : نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران
Title : The Role Of Expectations In The Formation Of The Price Bubble In The Stock Market
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1400
نویسندگان : مريم ايزدي ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، تیمور محمدی ،
3 ) عنوان : شبیه‌سازی جریان وجوه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بین‌نسلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1399
نویسندگان : حسین توکلیان ، مهدی صارم ، جواد طاهرپور ، مهنوش عبداله میلانی ،
4 ) عنوان : اجتناب مالیاتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1399
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ،
5 ) عنوان : فرار مالیاتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1399
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ،
6 ) عنوان : اصابت مالیاتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1399
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، سلاله توسلی ،
7 ) عنوان : زیان مرده مالیاتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1399
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، سلاله توسلی ،
8 ) عنوان : تعلق مالیاتی
Title : Tax Impact
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1399
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، سلاله توسلی ،
9 ) عنوان : اثر مالیات بر خودرو بر انتشار دی اکسیدکربن: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1398
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، مهنوش عبداله میلانی ، سامره یگانه سیاهگل ،
10 ) عنوان : تاثیر تغییرات قیمت های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1398
نویسندگان : سهیلا پروین ، مهنوش عبداله میلانی ، وحید رضایی ،
11 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ،
12 ) عنوان :
Title : A Time Preference Measure Of The Social Discount Rate For Iran
مشخصات نشریه : Journal of Economic Strcutures / Journal of Economic Strcutures /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1397
نویسندگان : آرین دانشمند ، اسفندیار جهانگرد ، مهنوش عبداله میلانی ،
13 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، نرگس اکبر پور روشن ،
14 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
Title : The Impact Of Tax Policy On The Underground Economy: Dsge Model
مشخصات نشریه : پژوهش‌های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، نرگس اکبرپور روشن ،
15 ) عنوان : کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف
Title : Fad Models With Markov Switching Hetroskedasticity: Decomposing Tehran Stock Exchange Return Into Permanent And Transitory Components
مشخصات نشریه : پژوهشهای اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالساده نیسی ، مهنوش عبداله میلانی ،
16 ) عنوان : کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف
Title : Fad Models With Markov Switching Hetroskedasticity: Decomposing Tehran Stock Exchange Return Into Permanent And Transitory Components
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالساده نیسی ، مهنوش عبداله میلانی ، سحر حواج ،
17 ) عنوان : واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : وحید محمودی ، محمد ابویی اردکانی ، مهنوش عبداله میلانی ، اسماعیل شعبانی ،
18 ) عنوان : برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)
Title : Estimation Of Couple Labor Supply In The Household Based On Unitary Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : لیلاسادات زعفرانچی ، تیمور محمدی ، حسن طائی ، مهنوش عبداله میلانی ،
19 ) عنوان : ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، سهیلا پروین ، کوثر سیدی ،
20 ) عنوان : عوامل موثر بر مخارج سلامت با تأکید بر سالمندی جمعیت: یک مطالعه پانل بین کشوری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، تیمور محمدی ، سلاله توسلی ،
21 ) عنوان : ارزیابی تأثیر معافیت ها بر تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، مریم آریان نژاد ،
22 ) عنوان : تجزیه مصرف انرژی در ایران 1390-1380 (یک تحلیل ایستای مقایسه‌ای با رویکردSDA)
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 02 / 03 / 1396
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، وجیهه گلشنی ، مهنوش عبداله میلانی ، حمیدرضا غفارزاده ،
23 ) عنوان : مدل‌های مد با هتروسکداستیسیته سوئیچینگ مارکوف: بازدهی در حال تجزیه بورس تهران به اجزای دائمی و گذرا
Title : Fads Models With Markov Switching Hetroskedasticity: Decomposing Tehran Stock Exchange Return Into Permanent And Transitory Components
مشخصات نشریه : International Journal Of Finance And Managerial Accounting / International Journal Of Finance And Managerial Accounting /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالساده نیسی ، مهنوش عبداله میلانی ، Sara Havaj ،
24 ) عنوان : رفع تورش انتخاب نمونه و درون زایی متغیر دست مزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زنان / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1395
نویسندگان : لیلاسادات زعفرانچی ، حسن طائی ، تیمور محمدی ، مهنوش عبداله میلانی ،
25 ) عنوان :
Title : Modeling The Cost Of Population Aging In Iran
مشخصات نشریه : Global Journal of Health Science / Global Journal of Health Science /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1395
نویسندگان : Alireza Ghorbani ، Pouran Raeissi ، مهنوش عبداله میلانی ،
26 ) عنوان :
Title : State Capacity, Capital Mobility, And Tax Competition
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 29 / 01 / 1395
نویسندگان : آرین دانشمند ، مهنوش عبداله میلانی ،
27 ) عنوان : بررسی اثر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری
Title : The Effect Of Prices Changes On Income And Welfare Distribution In Urban Areas
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، علی شهابی ،
28 ) عنوان : مقایسه شاخص هزینه زندگی وشاخص بهای کالاهاو خدمات مصرفی در مناطق شهری
Title : Comparing Cost Of Living Index With Consumer Price Index (cpi) In Urban Areas
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، علی شهابی ،
29 ) عنوان : مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری
Title : Comparison Of Cost Of Living Index And Price Index Of Consumer Goods And Services In Urban Areas
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Economic strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مهنوش عبداله میلانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
30 ) عنوان :
Title : The Politics Of Consumption Taxes: Globalization And The Median Voter
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1393
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، آرین دانشمند ،
31 ) عنوان :
Title : The Politics Of Consumption Taxes: Globalization And The Median Voter
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1393
نویسندگان : آرین دانشمند ، مهنوش عبداله میلانی ،
32 ) عنوان : مترو و تأثیر آن بر قیمت املاک مسکونی ( شهر تهران )
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1391
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، مهرنوش حدادی ،
33 ) عنوان : فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیر رسمی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، نرگس اکبرپور روشن ،
34 ) عنوان : بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توضیع درامد فقر و انباشت سرمایه با کاربردی برای ایران
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، مجید دشتبان فاروجی ، رحیم دلالی اصفهانی ، سعید صمدی ،
35 ) عنوان : شبیه سازی یک الگوی نسلهای همپوشان 55 دوره ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، مجید دشتبان فاروجی ، سعید صمدی ، رحیم دلالی اصفهانی ، مجید فخار ،
36 ) عنوان : مالیات زیست محیطی و اثرتخصیصی آن (مطالعه موردی: فرآورده های نفتی ایران)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، علیرضا محمودی ،
37 ) عنوان : مالیات بر خودرو
مشخصات نشریه : اقتصاد شهر / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ،
38 ) عنوان : بررسی توزیع درامد و الگوی مصرف
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ،
39 ) عنوان : اقتصاد بهداشت و دولت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1374
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ،