سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mazyaki
نام و نام خانوادگی : علی مزیکی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : اقتصاد خرد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188716520 ایمیل : mazyaki@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Ali-Mazyaki-2
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 19 مورد)
1 ) عنوان : تجارت و انتشار دی‌اکسید کربن: تفکیک واردات و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی
Title : Co2 Emission And Trade: Distinction Between Import And Export Of Intermediate And Final Goods
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1401
نویسندگان : علی مزیکی ، آرین دانشمند ، مانا شعبانی راد ،
2 ) عنوان : مالیات انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران: (نظریه نقدشوندگی در مقابل نظریه ساختاری)
Title : Financial Transaction Tax In Tehran Stock Exchange: (composition Versus Liquidity Effect)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 14 / 9 / 1400
نویسندگان : علی مزیکی ،
3 ) عنوان : Perceived Equitability and Labor Participation
Title : Perceived Equitability And Labor Participation
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1400
نویسندگان : علی مزیکی ،
4 ) عنوان :
Title : Variational Rationality, Variational Principles And The Existence Of Traps In A Changing Environment
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION /
تاریخ چاپ : 12 / 7 / 1400
نویسندگان : علی مزیکی ،
5 ) عنوان : بررسی اثر ساختار حقوقی و مقررات‌زدایی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
Title : The Effects Of Legal System And Deregulation On Fdi
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1399
نویسندگان : علی مزیکی ،
6 ) عنوان :
Title : Continuous Exposure To Ambient Air Pollution And Chronic Diseases: Prevalence, Burden, And Economic Costs
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1399
نویسندگان : علی مزیکی ،
7 ) عنوان :
Title : Subsidization Of Substance Use Treatment: Comparison Of Methadone Maintenance Treatment And Abstinence-Based Residential Treatment In Iran
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1398
نویسندگان : سمانه احمدیان مقدم ، محسن روشن پژوه ، علی مزیکی ، مهری امیری ، عمران رزاقی ،
8 ) عنوان :
Title : Iran In Transition
مشخصات نشریه : The lancet, Elsevier / The lancet, Elsevier /
تاریخ چاپ : 17 / 09 / 1398
نویسندگان : علی مزیکی ،
9 ) عنوان :
Title : On Esteem Based Incentives
مشخصات نشریه : / INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : علی مزیکی ،
10 ) عنوان :
Title : Public Policy, Attitudes And Willingness To Pay For Treatment Of Substancedependence
مشخصات نشریه : International Journal of Drug Policy, Elsevier / International Journal of Drug Policy, Elsevier /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1398
نویسندگان : سمانه احمدیان مقدم ، علی مزیکی ، عمران رزاقی ،
11 ) عنوان : اثر حذف یارانه ها بر کارایی فنی نیروگاه های تولید برق
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1398
نویسندگان : فاطمه قلی پور ، علی مزیکی ، حامد حوری ،
12 ) عنوان : مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب: هزینه‌های مبادله، ضد انحصار و تعرفه‌گذاری غیرخطی
مشخصات نشریه : مجله آب و فاضلاب / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : علی مزیکی ،
13 ) عنوان : مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات جمعیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : علی مزیکی ،
14 ) عنوان : بررسی اثر بیکاری بر تغییرات مصرف خانوارها در ایران
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : لیلا رشنوادی ، میثم مظاهری ، علی مزیکی ،
15 ) عنوان : بررسی اثر باز شدن تجاری و مالی بر فقر
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : نجمه کوچک پور ، علی مزیکی ، غلامعلی فرجادی ،
16 ) عنوان : بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید
Title : Dynamics Of Income Distribution During Targeted Subsidies Program: A Micro-simulation Approach With Consideration Of Purchasing Powers
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : علی مزیکی ،
17 ) عنوان :
Title : The Effects Of Entry Regulation On Bank Competition: The Case Of The Iranian Banking Industry
مشخصات نشریه : Journal of applied economics / Journal of applied economics /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ، علی مزیکی ،
18 ) عنوان :
Title : Are Public Policies Effective In Alleviating Family Income Inequality In Iran?
مشخصات نشریه : Journal of Income Distribution / Journal of Income Distribution /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1388
نویسندگان : ناصر خیابانی ، علی مزیکی ،
19 ) عنوان : تحلیل رفتار موانع غیرتعرفه ای و محاسبه حمایت مؤثر بر اساس رویکرد داده - ستانده (مورد ایران)
Title : Analysis Of The Behavior Of Non-tariff Barriers And Calculation Of Effective Support Based On The Data-output Approach (case Of Iran)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / پژوهشنامه بازرگانی /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1386
نویسندگان : ناصر خیابانی ، علی مزیکی ، طهورا خبازی ،