سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mah.norouzi
نام و نام خانوادگی : مهناز نوروزی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان روسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ادبیات روسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88694663 ایمیل : mah.norouzi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Mahnaz_Norouzi
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Mahnaz-Norouzi-4
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 33 مورد)
1 ) عنوان : خوانش بیش‌متنی داستان دو جانور: ایخنیلات نوشتۀ آلِکسِی رِمیزوف و کلیله‌ودمنه با تکیه بر گونه‌شناسی ژرار ژنت
Title : A Transtextual Reading Of “the Tale Of Two Beasts: Ikhnilat” By Aleksey Remizov And “kalileh And Demneh” Based On Gérard Genetteʼs Typology
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی / پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1403
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
2 ) عنوان : جایگاه حکیم عمر خیام در روسیه (بررسی ترجمه‌ها و پژوهش‌های انجام‌رفته دربارۀ عمر خیام)
Title : The Place Of Omar Khayyam In Russia (review Of Translations And Studies About Omar Khayyam)
مشخصات نشریه : پیام دانشگاه ملی تاجیکستان. فیلولوژی / BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY. SERIES OF PHILOLOGICAL SCIENCES /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1403
نویسندگان : مستوره احمدووا ، مهناز نوروزی ،
3 ) عنوان : بررسی ویژگی‌های اقتباس ادبی از کلیله‌ودمنه در داستان دو جانور. ایخنیلات نوشتۀ آلِکسِی رِمیزوف
Title : A Study Of The Characteristics Of Literary Adaptation From Kalila And Dimna In Two Creatures Ikhnilat By Aleksey Remizof
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / پژوهش های ادبیات تطبیقی /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1402
نویسندگان : مهناز نوروزی ، الهه کریمی ریابی ،
4 ) عنوان : نقش جنسیت زبان‌آموزان در فراگیری زبان روسی در کلاس در ایرانی
Title : The Role Of Gender In Learning The Russian Language In Iranian Audiences
مشخصات نشریه : / Siberian Pedagogical Journal /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1402
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، مهناز نوروزی ،
5 ) عنوان : بن مایه های اجتماعی در رمان «تهران مخوف» مشفق کاظمی
Title : Social Issues In M. Moshfeq Kazemi's Novel “the Terrible Tehran”
مشخصات نشریه : آسیا و آفریقا امروز / Asia and Africa today /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1402
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
6 ) عنوان : بررسی چگونگی انتقال عناصر فرهنگی در ترجمه های ادبی فارسی به روسی با تکیه بر رمان سووشون نوشتۀ سیمین دانشور
Title : Transfer Of Cultural Elements In Russian Translations Of Persian Literary Works: A Case Study Of Simin Daneshvar’s Savushun
مشخصات نشریه : مجموعه مقالات کرسی های ترویجی دانشگاه علامه طباطبائی سال 1400 / /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1402
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
7 ) عنوان : سياست هاي روسية تزاري در حوزة زنان و خانواده در آسياي مركزي
Title : Tsarist Russia's Policies In The Field Of Women And Family In Central Asia
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / Central Eurasia Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : سیده فهیمه ابراهیمی ، مهناز نوروزی ،
8 ) عنوان : بررسی علل احتمالی حرکت به سوی مردم بر اساس نظریه کارن هورنای در دو داستان کوتاه عزیزکم و انیوتا چخوف
Title : A Psychoanalytical Analysis Of Anton Chekhov’s The Darling And Anyuta In The Light Of Karen Horney’s Theory Of Moving Toward People
مشخصات نشریه : زبان کاوی کاربردی / Journal of Studies in Applied Language (JSAL) /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1402
نویسندگان : لیلا میراحسنی ، مهناز نوروزی ،
9 ) عنوان : دیستوپیا (مدینه ضاله) به عنوان یک ژانر ادبی و موضوعات اصلی آن در ادبیات فارسی
Title : Dystopia As A Literary Genre And Its Main Themes In Persian Literature
مشخصات نشریه : وستنیک دانشگاه اسلاوی قرقیزستان-روسیه / Vestnik KRSU /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1401
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مهنوش اسکندری ،
10 ) عنوان : دیستوپیا (مدینه ضاله) به عنوان یک ژانر ادبی و موضوعات اصلی آن در ادبیات فارسی
Title : Dystopia As A Literary Genre And Its Main Themes In Persian Literature
مشخصات نشریه : وستنیک دانشگاه اسلاوی قرقیزستان-روسیه / Vestnik KRSU /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1401
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مهنوش اسکندری ،
11 ) عنوان : مدینه فاضله خاورمیانه ای (اسلامی) در اشعار شعرای مسلمان خاورمیانه (قسمت اول)
Title : Middle Eastern Utopia In The Poems Of Muslim Poets Of The Middle Eastern Countries (part 1)
مشخصات نشریه : نشریه علمی-پژوهشی دین شناسی / Religiovedenie (Study of Religion) /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1400
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، مهناز نوروزی ،
12 ) عنوان : پسوند «اسلامي» در اصطلاح «فلسفة اسلامي» به چه معنا است؟
Title : What Does The Adjective “islamic” Meanin The Term “islamic Philosophy”?
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه دولتی چلیابینسک / Вестник Челябинского государственного университета /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1400
نویسندگان : سعید انواری ، مهناز نوروزی ،
13 ) عنوان : روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه
Title : Cultural Relations Between Iran And The Russian Federation
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / ‍Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : مهناز نوروزی ، الهه کریمی ریابی ،
14 ) عنوان : روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه
Title : Cultural Relations Between Iran And The Russian Federation
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / ‍Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : الهه کریمی ریابی ، مهناز نوروزی ،
15 ) عنوان : بررسی چگونگی انتقال اصطلاحات سیاسی و اجتماعی مقیّدبه‌فرهنگ در ترجمۀ روسی رمان سووشون سیمین دانشور براساس آراء سرگئی ولاخوف و سیدِر فلورین
Title : An Analysis Of Transfer Of Sociopolitical Realia Based On Vlakhov And Florin’s Theories: The Case Of The Russian Translation Of Simin Daneshvar’s Savushun
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / Language and Translation Studies (JLTS) /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1400
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
16 ) عنوان : بررسی چگونگی انتقال عناصر فرهنگی در ترجمه‌های ادبی فارسی به روسی با تکیه بر رمان سووشون
Title : Investigating How To Transfer Cultural Elements In Persian To Russian Literary Translations Based On Sushon's Novel
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1399
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
17 ) عنوان : نگرشی تطبیقی به شخصیت و شخصیت‌پردازی در لکه‌ها از زویا پیرزاد و مژک‌دار کفش‌دار از ویکتوریا توکاروا
Title : A Comparative View Of Personality And Characterization In Spots By Zoya Pirzad And Lashmonger Shoemaker By Victoria Tokarova
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل / Quarterly Journal of Comparative Research in the Language and Literature of Nations /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
18 ) عنوان : بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی
Title : A Study Of Hafez's Position In Russia And The Impact Of Hafez's Poetry On Russian Poets And Writers
مشخصات نشریه : حافظ پژوهی / Journal of Hafez Studies /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1398
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مریم مرادی ،
19 ) عنوان : بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی
Title : A Study Of Hafez's Position In Russia And The Impact Of Hafez's Poetry On Russian Poets And Writers
مشخصات نشریه : حافظ پژوهی / Hafez Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مریم مرادی ،
20 ) عنوان : Обучение письменной речи как продуктивному виду речевой деятельности на занятиях по русскому языку в иранской аудитории
مشخصات نشریه : Вестник Южного федерального университета / /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1397
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، مهناز نوروزی ،
21 ) عنوان : обучение письменной речи как продуктивному виду речевой деятельности на занятиях по русскому языку в иранской аудитории: проблемы и пути их решения
مشخصات نشریه : Известия Южного федерального университета / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1396
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مهنوش اسکندری ،
22 ) عنوان : феминизм и современная женская проза в Иране (краткий взгляд на феминизм в творчестве Шахрнуш Парсипур)
مشخصات نشریه : Вестник Московского государственного областного университета. / /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1396
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
23 ) عنوان : تأثیر انقلاب اکتبر روسیه و جنبش های کمونیستی بر ادبیات فارسی و داستان نویسان ایرانی
مشخصات نشریه : فرهنگ امروز / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
24 ) عنوان : مطالعه تطبیقی سیمای رستم در ادبیات فارسی , روسی و گرجی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیالت ملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
25 ) عنوان : مطالعه تطبیقی سیمای رستم در ادبیات فارسی، روسی و گرجی
Title : A Comparative Study Of Rostam In Persian, Russian And Georgian Literature
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
26 ) عنوان : К вопросу о вечных темах в современной женской прозе Ирана и Росии
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1395
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
27 ) عنوان :
Title : Женщине надо привыкнуть к себе: о женском мире в персидской женской прозе конца XX - начала XXI веков (по материалам произведений Зои Пирзад)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1394
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
28 ) عنوان :
Title : Женщине надо привыкнуть к себе. Персидская женская проза конца XX-начала XXI вв.
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1394
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
29 ) عنوان : Женская проза в современной персидской литературе: основные имена и тенденции
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1390
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
30 ) عنوان : ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ДРЕВНЕЙ ПЕРСИДСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1390
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
31 ) عنوان : سیری در افکار و عقاید لئونید نیکلایویچ آندریف با نگاهی بر داستان یکی بود، یکی نبود و تقابل زندگی و مرگ در آن
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : مهناز نوروزی ، جان الله کریمی مطهر ،
32 ) عنوان : سیری در تحولات ادبیات روسی در قرن 20 و 21
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1388
نویسندگان : مهناز نوروزی ،
33 ) عنوان : بررسی تطبیقی سیمای زنان در شاهنامه فردوسی و جنگ و صلح تالستوی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1386
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مرضیه یحیی پور ،