سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/m.torkaman
نام و نام خانوادگی : ملیکا ترکمان بوترابی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان و ادبیات آلمانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : m.torkaman@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 2 مورد)
1 ) عنوان : Die Themen der persischen Migrantenliterature in Deutschland
Title : The Themes Of Persian Migrant Literature In Germany
مشخصات نشریه : SPEKTRUM IRAN / SPEKTRUM IRAN /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1400
نویسندگان : ملیکا ترکمان بوترابی ،
2 ) عنوان : Verstehen und verstanden werden; Persische Autoren در آلمان
Title : Verstehen Und Verstanden Werden; Persische Autoren In Germany
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 14 / 9 / 1399
نویسندگان : ملیکا ترکمان بوترابی ،