سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/lida.kavousi
نام و نام خانوادگی : لیدا کاوسی کلاشمی
دانشکده : علوم ارتباطات گروه آموزشی : روزنامه نگاری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : علوم ارتباطات وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 2560 ایمیل : lida.kavousi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 26 مورد)
1 ) عنوان : فرهنگ سلبریتی‌گری و نمایش سوگ در رسانه‌های جدید: تحلیل روایت صفحات اینستاگرام بهاره رهنما، نسیم ادبی و رضا صادقی
Title : Celebrity Culture And Presentation Of Mourning On New Media Narrative Analysis Of Bahareh Rahnama, Nasim Adabi And Reza Sadeghi's Instagram Pages
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / Journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 5 / 4 / 1402
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ، زرین زردار ،
2 ) عنوان : بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد
Title : Representation Of Us Withdrawal Of Jcpoa: A Critical Discourse Analysis Of Editorials Of Keyhan, Resalat, Shargh And Etemad Newspapers
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : آذین گودرزی ، لیدا کاوسی کلاشمی ،
3 ) عنوان : چارچوب‌بندی سقوط هواپیمای پی‌اس752 در وب‌سایت‌های تلویزیون‌های خبری جهان
Title : Framing Of The Ps752 Plane Crash On The Websites Of The World’s News Tv Channels
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 9 / 2 / 1401
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ، زرین زردار ،
4 ) عنوان : بازنمایی خروج امریکا از برجام در روزنامه‌های ایران: تحلیل گفتمان انتقادی اخبار روزنامه های کیهان، رسالت، شرق، و اعتماد
Title : Representation Of The Us Withdrawal Of Jcpoa In Iranian Newspapers: A Critical Discourse Analysis Of News In Keyhan, Resalat, Shargh, And Etemad Newspapers
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ، آذین گودرزی ،
5 ) عنوان : بازنمایی خروج امریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان، رسالت، شرق و اعتماد
Title : Representation Of Us Withdrawal Of Jcpoa: A Critical Discourse Analysis Of Newspaper Editorials Of Keyhan, Resalat, Shargh And Etemad Newspapers
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 18 / 5 / 1400
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ، آذین گودرزی ،
6 ) عنوان : تحول آنالوگ به دیجیتال: نحوۀ اثرگذاری فناور‌های تصویری سنتی و نوین
Title : Analogue To Digital Transformation: The Effect Of Both Traditional And New Cinematic Technologies
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
7 ) عنوان : «تئاتر برای توسعه» به مثابه رسانه: فرایند شکل گیری و ویژگی های ارتباطی
Title : "theater For Development" As A Medium: The Process Of Formation And Communication Characteristics
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، لیدا کاوسی کلاشمی ،
8 ) عنوان : نظریه پردازی در تبلیغات و آگهی
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
9 ) عنوان : برنامه ریزی و تصمیم گیری برای تبلیغات
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
10 ) عنوان : تعریف سواد رسانه ای
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
11 ) عنوان : روزنامه نگاری، سیاست و روابط عمومی: یک ارزیابی اخلاقی
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
12 ) عنوان : جامعه نظارتی: مسیرهای جدید در تئوری
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
13 ) عنوان : عامه پسندی و سیاست های اطلاع رسانی
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
14 ) عنوان : حوزه عمومی، رسانه ها و جامعه مدنی
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1383
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
15 ) عنوان : زندگی و عشق های ساموئل کلمنس (به بهانه ی چاپ دو زندگی نامه ی جدید از «مارک تواین»)
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1383
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
16 ) عنوان : رسانه های نوین جهانی و سیاست گذاری ارتباطات (نقش دولت در قرن بیست و یکم)
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1383
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
17 ) عنوان : این فقط یک فیلم است (بیل را بکش (1))
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
18 ) عنوان : برگشت پذیری تاریخی افکار قالبی اولیه : انگاره های اصلی درباره غیر خودی های مسلمان
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
19 ) عنوان : درباره ی تاتزیو سکیه رولی (عکاس «هشت و نیم»)
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1382
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
20 ) عنوان : بازیگرها و بطری ها (یادداشت رمان نویس و فیلم نامه نویس «رویازدگان»)
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1382
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
21 ) عنوان : مصاحبه ی نوئل کینگ با جیمز نیرمور منتقد و محقق سینما
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1382
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
22 ) عنوان : شوهر ایده آل (درباره ی آلبرکامو)
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1382
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
23 ) عنوان : هیچ چیز روبه راه نیست (واکنش به واقعه ی 11 سپتامبر)
مشخصات نشریه : هفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1382
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
24 ) عنوان : آموزش: آشنایی با شبکه جهانی آموزش حرفه ای روزنامه نگاری (جورنت)
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1380
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
25 ) عنوان : جامعه شناسی: دموکراسی دیجیتال تصویر برای قرن بیست و یکم برنامه ای برای اقدام
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1380
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،
26 ) عنوان : آینده روزنامه نگاری الکترونیک؛ دگرگونی رسانه یا رسانه کشی؟
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1380
نویسندگان : لیدا کاوسی کلاشمی ،