سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/jmoghaddam
نام و نام خانوادگی : جیران مقدم چرکاری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان اسپانیولی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ترجمه ی کتبی، شفاهی و ترجمه شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88262220 ایمیل : jmoghaddam@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 3 مورد)
1 ) عنوان : نقدآموزش نظریه های غربی ترجمه دردو درسنامه آموزش ترجمه ادبی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1398
نویسندگان : جیران مقدم چرکاری ،
2 ) عنوان : بررسی ترجمه احمد شاملو از اشعار لور کا در ایران با نگاهی به مطالعات توصیفی ترجمه و چرخش فرهنگی
Title : Examining Ahmad Shamlou's Translation Of Lor Ka's Poems In Iran With A Look At Descriptive Studies Of Translation And Rotation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1395
نویسندگان : جیران مقدم چرکاری ،
3 ) عنوان : بررسی ترجمه احمد شاملو از اشعار لور کا در ایران با نگاهی به نظریات ترجمه و چرخش فرهنگی
Title : Examining Ahmad Shamlou's Translation Of Lor Ka's Poems In Iran With A Look At The Theories Of Translation And Cultural Rotation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : جیران مقدم چرکاری ،