سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 
 
اعلانات
تمدید مهلت درخواست پژوهانه تا پایان آبان ماه 1401

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند مهلت ثبت فعالیت ها و درخواست پژوهانه سال 1400 تا پایان آبان ماه جاری تمدید شد. مهلت یاد شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.