سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/hesam.hajmomen
نام و نام خانوادگی : حسام حاج مومن سیچانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : hesam.hajmomen@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 13 مورد)
1 ) عنوان : تعادل معنایی در ترجمۀ شعر به شعر در پرتو نظریۀ نظم (با تمرکز بر ترجمۀ شعر کلاسیک میان عربی و فارسی)
Title : Semantic Equivalence In Poetry Translation Between Arabic And Persian Based On The Theory Of Nazm
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1402
نویسندگان : حسام حاج مومن سیچانی ،
2 ) عنوان : تحلیل خطاهای مترجمان نوآموز در ترجمه احادیث و روایات بر مبنای الگوی کریستین نورد
Title : Tahlile Khatathaye Motarjeman Noamooz..
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / Translation Studies of Quran and Hadith /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
3 ) عنوان : جدل موسیقی و بیان در ترجمۀ شعر کلاسیک عربی به شعر کلاسیک فارسی
Title : The Dialectic Of Rhythm And Expression In The Translation Of Classical Arabic Poetry Into Classical Persian Poetry
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 3 / 5 / 1401
نویسندگان : حسام حاج مومن سیچانی ،
4 ) عنوان : آسیب شناسی ترجمۀ کتاب النقد الأدبي أصوله و مناهجه از منظر انتقال اطلاعات؛ براساس نظریۀ کاترینا رایس (اصول و شیوه های نقد ادبی)
Title : Pathology Of The Translation Of The Book Literary Criticism: Principles And Methods From The Perspective Of Information Transfer
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1401
نویسندگان : حسام حاج مومن سیچانی ،
5 ) عنوان : ساختار شکل گیری معنا در سورۀ کافرون به مثابۀ اثری ادبی از دیدگاه نظریه ساختارگرایی
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1395
نویسندگان : صادق خورشا ، محمدهادی مرادی ، حسام حاج مومن سیچانی ،
6 ) عنوان : ساختار شکل گیری معنا در سورۀ کافرون به مثابۀ اثری ادبی از دیدگاه نظریۀ ساختارگرایی
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1395
نویسندگان : صادق خورشا ، محمدهادی مرادی ، حسام حاج مومن سیچانی ،
7 ) عنوان : دلالت عاطفی شعر از دیدگاه نظریه بیان در تحلیل تائیه دعبل
مشخصات نشریه : زبان وادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
8 ) عنوان : ساختار نمودیابی ادبیت در متون ادبی؛ رهیافت زیبایی شناسیک
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1394
نویسندگان : مجید صالح بک ، حسام حاج مومن سیچانی ،
9 ) عنوان : چالش ها و شیوه های ثبت کنیه در ترجمه متون روایی به فارسی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
10 ) عنوان : بازسازی مختصات واژگانی سبک ساز در ترجمه متن حدیث به فارسی
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / /
تاریخ چاپ : 24 / 06 / 1393
نویسندگان : جلال مرامی ، حسام حاج مومن سیچانی ،
11 ) عنوان : ساخت و بافت در ترجمه متون دینی
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
12 ) عنوان : ساخت و بافت در ترجمه متون دینی
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
13 ) عنوان : پیش فرض های بافتی و تلاش پرداز در ترجمه آیات بافت محور قرآن
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ، محمد جمشید ،