سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/heidari
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا حیدری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692350 ایمیل : heidari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 4 مورد)
1 ) عنوان : بررسی خدیو جم از کتاب مع أبی العلاء فی سجنه بر مبنای بسندگی و پذیرفتگی در ترجمه متون ادبی
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا حیدری ، فاطمه کاظمی ،
2 ) عنوان : الحقیقة المحمدیة فی مدائح الخاقانی الشروانی النبویة
Title : The Muhammadan Truth In The Praises Of Al-khaqani Al-sharwani
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا حیدری ، ابراهیم خلیلی ،
3 ) عنوان : دراسة التعابیر الاصطلاحیة فی العربیة بین النظریة والتطبیق
مشخصات نشریه : دراسات فی اللغة العربیة و آدابها / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1389
نویسندگان : حمیدرضا حیدری ،
4 ) عنوان : التطور الدلالیدراسة نظریة...
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1388
نویسندگان : حمیدرضا حیدری ،