سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/h_habibi
نام و نام خانوادگی : همایون حبیبی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق عمومی و بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : حقوق بین الملل عمومی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144737609 ایمیل : h_habibi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 20 مورد)
1 ) عنوان : حقوق بین الملل عرفی: منبع قواعد ماهوی در چارچوب دیوان کیفری بین المللی
Title : Customary International Law: The Source Of Substantive Rules In The Framework Of The International Criminal Court
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی / Journal of Criminal Law and Criminology Research /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1401
نویسندگان : همایون حبیبی ، صالحه رمضانی ،
2 ) عنوان : تعهدات بین‌المللی کشورهای منتشرکننده‌ گازهای گلخانه‌ای از منظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
Title : International Obligations Of Greenhouse Gas Emission States From The Perspective Of The Convention On The Law Of The Sea 1982
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / 0.338 /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : همایون حبیبی ، هاجر راعی دهقی ،
3 ) عنوان : تغییرات اقلیمی و تغییرات خطوط مبدأ کشورهای ساحلی: راهکارها و چالش‌ها
Title : Climate Change And Changes In The Baseline Of Coastline Countries: Solutions And Challenges
مشخصات نشریه : علوم محیطی / Environmental Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : همایون حبیبی ، هاجر راعی دهقی ،
4 ) عنوان : حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت
Title : Right To Development And Its Effect On Fulfillment Of Internal Aspect Of Self- Determination
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : همایون حبیبی ، کیوان اقبالی ،
5 ) عنوان : قابلیت اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ‌های سایبری
Title : The Applicability Of International Humanitarian Law In Cyber Warfare
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : همایون حبیبی ،
6 ) عنوان : بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه
Title : Employment Of Internal Self-determination As An Effective Solution On The Way To Fight Against Corruption And Realization Of The Right To Development
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / پژوهش حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : همایون حبیبی ،
7 ) عنوان : کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها در حملات سایبری
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاسی و بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : سید قاسم زمانی ، همایون حبیبی ، سید علی هنجنی ، نازنین برادران ،
8 ) عنوان : کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها در حملات سایبری
Title : The Application Of He Principle Of Non-intervention In Another State’s Internal Affairs In Case Of Cyberattacks
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : همایون حبیبی ، سید قاسم زمانی ،
9 ) عنوان : رعایت اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : اکبر ادیبی ، همایون حبیبی ،
10 ) عنوان : مسئولیت حمایت در آیینه لیبی و سوریه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : همایون حبیبی ،
11 ) عنوان : حق بر حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : همایون حبیبی ،
12 ) عنوان : بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض
مشخصات نشریه : حقوقی دادگستری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : همایون حبیبی ، کیوان اقبالی ،
13 ) عنوان : استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1393
نویسندگان : همایون حبیبی ، صالحه رمضانی ،
14 ) عنوان : ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره ساز یا جبرانی به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1393
نویسندگان : همایون حبیبی ، علی نواری ،
15 ) عنوان : نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ی حقوق بین الملل
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : همایون حبیبی ، سوده شاملو ،
16 ) عنوان : بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : همایون حبیبی ،
17 ) عنوان : راهنمای منابع حقوقی در شبکه اینترنت: معرفی پایگاه اینترنت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1382
نویسندگان : همایون حبیبی ، ایرج بابائی ،
18 ) عنوان : کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1381
نویسندگان : همایون حبیبی ،
19 ) عنوان : دخالت انساندوستانه و حقوق بین الملل
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1380
نویسندگان : ژیلبر گیوم ، همایون حبیبی ،
20 ) عنوان : چالش "استقلال اقتصادی" و "حاکمیت دولتها" : بررسی مساله مشروعیت تحریم اقتصادی در نظم حقوقی بین المللی
Title : The Challenge Of The “economic Independence” And The “sovereignty Of States”: A Review Of The Problem Of Legitimacy Of Economic Sanctions In The Reality Of The International Legal Order
مشخصات نشریه : / Russian Law Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : همایون حبیبی ،