سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/h_akbarzadeh
نام و نام خانوادگی : حوران اکبرزاده
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : h_akbarzadeh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 21 مورد)
1 ) عنوان : تحلیل چیستی مفهوم قرآنی شاکله در پرتو نسبت آن با انسان و افعال او.
Title : .
مشخصات نشریه : مشكوه / Mishkat /
تاریخ چاپ : 24 / 1 / 1401
نویسندگان : فهیمه ساجدی مهر ، حوران اکبرزاده ،
2 ) عنوان : نقش عجب الذنب در معاد جسمانی از نظر متکلمین و حکما
Title : The Role Of Miracle In Physical Resurrection According To Theologians And Sages
مشخصات نشریه : آینه معرفت / ayeneh marefat /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1399
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، فاطمه اسدی کتیگری ،
3 ) عنوان : استناد صدرالمتالهین به غزالی در مساله توحید حقیقی
Title : .
مشخصات نشریه : حکمت إسراء / A Scholarly-Research bi-quarterly Journal of Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : زهرا موسوی بایگی ، حوران اکبرزاده ،
4 ) عنوان : بررسی رابطه اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبائی
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
5 ) عنوان : رویکرد لایب نیتس به علیت در نظام هستی
مشخصات نشریه : مشکوة النور / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
6 ) عنوان : مساله شر از نظر جی. ال. مکی و فلاسفه اسلامی
مشخصات نشریه : مشکوة النور / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
7 ) عنوان : رویکرد فلسفی کندی در مورد راهکارهای مقابله با حزن و اندوه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
8 ) عنوان : مساله شر از دیدگاه جی. ال. مکی و پاسخهای استاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
9 ) عنوان : بررسی نقاط اشتراک و افتراق سهروردی و ملاصدرا در بحث خیال منفصل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
10 ) عنوان : رویکرد فلسفی کندی در دفع اندوه و افسردگی و تاثیرپذیری وی از جهان بینی دینی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
11 ) عنوان : بررسی نقش جاودانگی نفس در معناداری زندگی از منظر صدرالمتالهین شیرازی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
12 ) عنوان : نقش امام رضا (ع) در ترویج فرهنگ توحید
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
13 ) عنوان : اخلاق بندگی حق از نگاه علامه طباطبائی با محوریت تفسیر المیزان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1396
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، انسیه محمدی نیک ،
14 ) عنوان : بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مساله علم الهی به ماسوا قبل از ایجاد
مشخصات نشریه : آینه معرفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، ابوافضل مزینانی ،
15 ) عنوان : بررسی و تبیین اصول فلسفی ملاصدرا
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، ابوافضل مزینانی ،
16 ) عنوان : تبیین« نقش علم و معرفت به حقایق اشیاء در پیدایش ملکه عصمت در امامـ» بر اساس آثار علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1394
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
17 ) عنوان : بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمدبن زکریای رازی
مشخصات نشریه : تأملات فلسفی / /
تاریخ چاپ : 08 / 10 / 1393
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، نیره کاظمی ،
18 ) عنوان : بررسی مقایسه ای پیرامون تاثیر عقل و وحی از دیدگاه ابوحاتم رازی و زکریای رازی
مشخصات نشریه : Religious Inquiries / Religious Inquiries /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، نیره کاظمی ،
19 ) عنوان : بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالت
مشخصات نشریه : قبسات / qabasat /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، رضیه امیری ،
20 ) عنوان : تحلیل و بررسی فرآیند حصول ادراک عقلی از دیدگاه صدر المتالهین
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : حوران اکبرزاده ،
21 ) عنوان : جایگاه خیال متصل و منفصل در فلسفه صدرالمتالهین
مشخصات نشریه : مقالات و بررسی ها / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : حوران اکبرزاده ، محسن کدیور ،