سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/farjah
نام و نام خانوادگی : مرجان فرجاه
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : farjah@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 10 مورد)
1 ) عنوان : بررسی روند هویت کاربر زبان از منظر نئوتنی زبانی
Title : Emergence De L’identité Linguistique Du Locuteur En Néoténie Linguistique
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1400
نویسندگان : روح اله رضاپور ، مرجان فرجاه ،
2 ) عنوان : بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت»)
Title : Étude Analytique De Google Translate Des Pronoms Sujets De 3e Personne Du Persan Vers Le Français Selon La Théorie Du Liage De Noam Chomsky (cas D’étude : « Une Collection D’écrits De Sadegh Hedayat »)
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1400
نویسندگان : رویا خلاصی ، مرجان فرجاه ،
3 ) عنوان : بررسی روند هویت کاربر زبان از منظر نئوتنی زبانی
Title : Emergence De L’identité Linguistique Du Locuteur En Néoténie Linguistique
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : روح‌الله رضاپور ، مرجان فرجاه ،
4 ) عنوان : آموزش مترجمی فرانسه در دانشگاه های ایران: بررسی مشکلات ترجمه واژگان چند معنا
Title : Teaching French Translation At Universities In Iran: Study Of The Translationof Polysemic Word
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Linguistic Inquiries /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : مرجان فرجاه ، مینا مظهری ،
5 ) عنوان :
Title : Usage Pédagogique Des Vidéos Téléchargées à Partir De L’Internet Pour Les Classes De Français
مشخصات نشریه : زبان پژوهی فرانسه / Recherches en Langue Française /
تاریخ چاپ : 28 / 3 / 1397
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مرجان فرجاه ،
6 ) عنوان : پیرامتنیت در ترجمه: تحلیل یک اثر از گلی ترقی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1397
نویسندگان : مینا مظهری ، مرجان فرجاه ،
7 ) عنوان :
Title : Les Défis De La Traduction Des éléments Stylistiques, Sémantiques Et Culturels : Le Cas De Poirier
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1396
نویسندگان : مینا مظهری ، مرجان فرجاه ،
8 ) عنوان :
Title : Les Problèmes Sémantiques Dans Les Classes De Traduction Française En Iran : Le Cas De Polysémie Lexicale
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Cultural Studies / /
تاریخ چاپ : 23 / 09 / 1395
نویسندگان : مرجان فرجاه ، مینا مظهری ،
9 ) عنوان : وضعیت مسلمانان در فرانسه: چالش ها و نگرانی ها
Title : The Situation Of Muslims In France: Challenges And Concerns
مشخصات نشریه : علوم انسانی اسلامی / Islamic Humanities /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1395
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مرجان فرجاه ،
10 ) عنوان :
Title : Vers Ispahan: étude Thématique, Sémantique, Stylistique Et Statistique
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 02 / 1393
نویسندگان : مرجان فرجاه ،