سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/f.hashemi
نام و نام خانوادگی : فرانک هاشمی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان و ادبیات آلمانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات آلمانی- ادبیات نوین آلمانی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : f.hashemi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 10 مورد)
1 ) عنوان : نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"
Title : The Symbolic Of Colors In Describing Scenes And Emotions In Short Stories Of “wolfgang Borchert”
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1401
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
2 ) عنوان : نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"
Title : The Symbolic Of Colors In Describing Scenes And Emotions In Short Stories Of “wolfgang Borchert”
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1401
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
3 ) عنوان : جهانی شده ی محلی - محلیِ جهانی شده؟ آثار معاصر گلی ترقی
Title : Globalized Localized-localized Globalized - Modern Works By Goli Taraghi
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 6 / 10 / 1401
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
4 ) عنوان : معرفی کتاب: " داستان‌های شیرین: پنجاه کتابچه مردمی فارسی از نیمه دوم سده بیستم "
Title : Buchbesprechung Zu "dāstānhā-ye širin: Fünfzig Persische Volksbüchlein Aus Der Zweiten Hälfte Des Zwanzigsten Jahrhunderts"
مشخصات نشریه : / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1400
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
5 ) عنوان :
Title : The Crow And The Fox: Images In The Change Of Social Incidents
مشخصات نشریه : / Reinardus /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1400
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
6 ) عنوان : تاریخچه ترجمه‌های رباعی‌های خیام به زبان آلمانی وبررسی معادل‌های صوری -زیبایی شناختی در ترجمه ادبی بر اساس مثال‌هایی از این ترجمه‌های
Title : History Of Translations Of Khayyam's Rubaiyat Into German And Study Of Formal-aesthetic Equivalence Of Literary Translations Based On Examples Of These Translations
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1399
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
7 ) عنوان :
Title : Images Of Women And Mothers In Goli Taraghi's Stories In The Context Of Emigration
مشخصات نشریه : اشپكتروم ايران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1399
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
8 ) عنوان : چهره زن- مادر در آثار گلی ترقی در چارچوب مهاجرت
Title : Frauen-, Mutterbild In Goli Taraghis Erzählungen Im Rahmen Der Auswanderung
مشخصات نشریه : Spektrum Iran / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1399
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
9 ) عنوان : سعدی در ادبیات آلمانی
Title : Saadi In Der Deutschen Geistesgeschichte
مشخصات نشریه : Spektrum Iran / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1396
نویسندگان : فرانک هاشمی ،
10 ) عنوان :
Title : Kalila Und Dimna Als Weltliteratur: Ihre Rezeption In Iran Und Deutschland
مشخصات نشریه : پژوهش زبان های خارجی نشریه دانشکده زبان های خارجی / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : فرانک هاشمی ،