سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/esmailshams
نام و نام خانوادگی : اسماعیل شمس
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : تاریخ
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : تاریخ وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : esmailshams@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 7 مورد)
1 ) عنوان : ارزیابی و تحلیل فعالیت انجمنها و تشکیلات اجتماعی کردستان در دوره مشروطه(1324- 1329ق)
Title : Evaluation And Analysis Of The Activity Of Associations And Social Organizations Of Kurdistan During The Constitutional Period(1905-1911)
مشخصات نشریه : تحقیقات تاریخ اجتماعی / Social History Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1401
نویسندگان : اسماعیل شمس ،
2 ) عنوان : تأثیر منازعات روسیه و عثمانی بر وضعیت ساوجبلاغ(مهاباد کنونی) در جنگ جهانی اول با تکیه بر مطبوعات و اسناد
Title : Investigating The Impact Of The Russia And Ottoman Conflicts On The Situation Of Savojbolagh (now Mahabad) In The First World War Based On The Press And Documents
مشخصات نشریه : تاریخ نامه ایران بعد از اسلام / Journal of Iranian Islamic Period History /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : اسماعیل شمس ،
3 ) عنوان : ارزيابي و تحليل ماهيت تأثيرپذيری مشروطه خواهی ايرانيان از مشروطه عثمانی
Title : Evaluation And Analysis Of How Iranians' Constitutionalism Was Influenced By The Ottoman Constitution
مشخصات نشریه : جستارهای تاریخی / Historical Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : اسماعیل شمس ،
4 ) عنوان : ایل همه وند با تکیه بر اسناد منتشر نشده
Title : Hemewend Tribe With Based On Unpublished Documents
مشخصات نشریه : نوبهار آکادمی / Nubihar Akademi /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1400
نویسندگان : اسماعیل شمس ،
5 ) عنوان :
Title : The Akhtar Newspaper: The Link Between The Ottoman And Iranian Constitutions
مشخصات نشریه : / kebikecdergi /
تاریخ چاپ : 24 / 5 / 1400
نویسندگان : اسماعیل شمس ،
6 ) عنوان : استفاده از شعر به مثابه منبع تاریخی؛بررسی مقایسه ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی
Title : The Use Of Poetry As A Historical Source: A Comparative Study Of Ravadians Of Azerbaijan's Historiography In Qatran Tabrizi's Volume Of Poetry And Islamic Historical Sources
مشخصات نشریه : تاریخ نگری و تاریخ نگاری / Historical Perspective&Historiography /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1400
نویسندگان : اسماعیل شمس ،
7 ) عنوان : بررسي پديده غزا (جهاد) در مرزهاي شمالی قفقازاز خلافت اموي تا جنگ ملازگرد(40ق-463ق/660- 1071م)
Title : An Investigation Into The Phenomenon Of Ghaza(holy War)innorthern Caucasian Borders From The Umayyad Caliphate To The Battle Of Malazgird (40-463/660-1071)
مشخصات نشریه : تاریخ نامه ایران بعد از اسلام / Journal of Iranian Islamic Period History /
تاریخ چاپ : 28 / 4 / 1400
نویسندگان : اسماعیل شمس ،