سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/easalimi
نام و نام خانوادگی : اسمعیل علی سلیمی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان انگلیسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692346 ایمیل : easalimi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://publons.com/researcher/AAA-6503-2022/
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Esmaeel-Salimi
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 53 مورد)
1 ) عنوان : حرکت به سوی یک چارچوب ارزیابی دموکراتیک: توانایی اندازه‌گیری زبان سواد ارزشیابی زبان معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران
Title : Moving Toward A Democratic Assessment Framework: Iranian Efl Teachers' Critical Language Assessment Literacy
مشخصات نشریه : مجله بین المللی سنجش زبان / International Journal of Language Testing /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1402
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، علی مومنی ،
2 ) عنوان : "من همیشه فراموش می‌کنم که تو هنوز زنده هستی": آشکارسازی بی ادبی در فضای ایکس
Title : “i Keep Forgetting You’re Still Alive”: Unmasking Impoliteness In The Xsphere
مشخصات نشریه : / Language Teaching Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 19 / 5 / 1402
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، سید محمدرضا مرتضوی ،
3 ) عنوان : فناوری‌های دفتر کل توزیع شده: تأثیرات و پیامدها در نظام آموزشی
Title : Distributed Ledger Technologies (dlts): Impacts And Implications On The Education System
مشخصات نشریه : فناوری آموزش / Journal of Technology of Education /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، مریم رضایی قهرودی ،
4 ) عنوان : هویت سازمانی معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در اجتماعات آنلاین: مطالعه موردی ایران
Title : Efl Teachers’ Organizational Identity In Online Communities: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : The Journal of Asia TEFL / Journal of Asia TEFL /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1402
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، زهرا بنی طالبی ،
5 ) عنوان : تاثیر برنامه های ضمن خدمت سنتی و یادگیری الکترونیکی بر قدرتمندسازی آموزشی - تربیتی معلمان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
Title : The Impact Of Traditional Vs. E-learning In-service Programs On Efl Teachers’ Educational Empowerment
مشخصات نشریه : مجله تدریس و یادگیری زبان انگلیسی / Journal of English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، زری سعیدی طلب ، محمود ساعدی اصل ،
6 ) عنوان : رمزگشایی هویت دانشجویی بین داوطلبان مجازی تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه موردی ایران
Title : Demystifying Student-university Identification Among Virtual Tefl Candidates: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : / Teflin Journal /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، زهرا بنی طالبی ،
7 ) عنوان : تأثیر برنامه های ضمن خدمت سنتی در مقابل آموزش الکترونیکی بر توانمندسازی آموزشی معلمان زبان انگلیسی
Title : The Impact Of Traditional Vs. E-learning In-service Programs On Efl Teachers’ Educational Empowerment
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Learning / Journal of English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، محمود ساعدی اصل ،
8 ) عنوان : سطح اضطراب فراگیران تسلط گرا و عملگرا در دوره انگلیسی با هدف آکادمیک: تاثیر گفتمان انگیزشی حمایتی معلمان
Title : Anxiety Level Of Mastery And Performance Avoid Goal Oriented Eap Learners: The Effect Of Teacher Supportive Motivational Discourse
مشخصات نشریه : / LEARNING AND MOTIVATION /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، الهام میریان ، جلیل یونسی بروجنی ،
9 ) عنوان : تعداد نویسنده، جنسیت نویسنده، و موضع نویسنده: تحلیلی پیکره محور
Title : Author Count, Author Gender, And Authorial Stance: A Corpus-assisted Analysis
مشخصات نشریه : Teaching English Language / Teaching English Language /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، محمود سلیمی ، بهزاد نزاکت گو ، علی مرامی حاج کندی ،
10 ) عنوان : هویت دوگانه یا دوئل هویت: نیروی دوگانگی زمینه EFL در شکل گیری جنبه های هویت از طریق خود انعکاس یادگیرندگان
Title : Dual Identity Or Identity Duel: Efl Context Duality Force On Identity Aspects Formation Through Learners’ Self- Reflection
مشخصات نشریه : / Journal of Language and Education /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، هادی عابدی ،
11 ) عنوان : ابهام زدایی از مشکلات و فرصت های نویسندگان دانشگاهی مقطع دکتری تربیت بدنی فارسی زبان در نوشتن چکیده مقالات پژوهشی انگلیسی برای انتشار در مجلات بین المللی
Title : Demystifying Problems And Opportunities Of The Persianophone Physical Education Ph.d. Academic Writers In Writing English Research Article Abstracts For International Journal Publication
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Learning / Journal of English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 9 / 8 / 1400
نویسندگان : بهناز حسینقلی پور ، زری سعیدی طلب ، اسمعیل علی سلیمی ، سارا کشکر ،
12 ) عنوان : آیا سواد انتقادی کسب شده از یک برنامه ی آموزشی خلاقانه ی نوشتار به زبان فارسی در زنان رنگین پوستی که به ایران مهاجرت کرده اند درک از خود را بالا می برد؟
Title : Does Critical Literacy Developed By A Creative Persian Writing Curriculum Empower Self Perception Of Women Of Color Immigrated To Iran?
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1400
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، فاطمه ساجدی ،
13 ) عنوان : رویکردی تثلیثی به نیازسنجی درس زبان انگلیسی دانشجویان ایران در مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی
Title : A Triangulated Approach Toward The Needs Assessment For English Language Course Of Iranian Undergraduate Students Of Library And Information Science
مشخصات نشریه : Teaching English Language / Teaching English Language /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1400
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، نیلوفر نورعلی ،
14 ) عنوان : بررسی همگرایی و واگرایی در خصوص ویژگی های معلمان موفق ایرانی افل: دیدگاه یادگیرندگان و معلمان
Title : An Exploration Of Convergence And Divergence On The Characteristics Of Successful Iranian Efl Teachers: Learners’ And Teachers’ Perspectives
مشخصات نشریه : Research in English Language Pedagogy / research in english language pedagogy /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1399
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Kiyana Zhaleh ،
15 ) عنوان :
Title : The Efficacy Of Classroom Flipping On Iranian Intermediate EFL Learners’ Engagement And Their Perception Of The Flipped Classroom Model
مشخصات نشریه : Journal of Teaching Language Skills / Journal of Teaching Language Skills /
تاریخ چاپ : 11 / 5 / 1399
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Maedeh Karimabadi ،
16 ) عنوان :
Title : Trilinguals` Identity Synergism Through Pragmatic Skills
مشخصات نشریه : / Journal of Language and Education /
تاریخ چاپ : 11 / 4 / 1399
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Hadi Abedi ،
17 ) عنوان :
Title : Probing Into EFL Teachers’ Assessment Literacy And Teaching Experience: The Case Of Native ESL And Non-native EFL Teachers
مشخصات نشریه : نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز / /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1399
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Mitra Farsi ،
18 ) عنوان :
Title : Assessing Motivation To Speak (MTS) And Willingness To Communicate Through Metalinguistic Corrective Feedback
مشخصات نشریه : Learning and Motivation / LEARNING AND MOTIVATION /
تاریخ چاپ : 14 / 6 / 1398
نویسندگان : Morteza Montazeri ، اسمعیل علی سلیمی ،
19 ) عنوان :
Title : Pragmatic Competence Development: Demystifying The Impact Of Task Types And EFL Students` Perceptions
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1398
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Behnam Karami ،
20 ) عنوان : بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ای ابداعی
مشخصات نشریه : فناوری آموزش / Journal of Technology of Education /
تاریخ چاپ : 13 / 3 / 1398
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، محمد میثم صفرزاده ،
21 ) عنوان :
Title : The Effect Of L1 Glosses For Abstract Words On English Reading Comprehension
مشخصات نشریه : The Reading Matrix: An International Online Journal / The Reading Matrix: An International Online Journal /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1398
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Elham Sadat Mirian ،
22 ) عنوان :
Title : A Model And Questionnaire Of Language Education Glocalization In Iran
مشخصات نشریه : International Journal of Instruction / International Journal of Instruction /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1397
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Mphamad Meysam Safarzadeh ،
23 ) عنوان :
Title : An Investigation Of Assessment Literacy Among Native And Non- Native English Teachers
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Learning / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1397
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Mitra Farsi ،
24 ) عنوان : از جهانی‌سازی تا جهانی- بومی‌سازی: بررسی ادراک (آگاهی) معلمان زبان انگلیسی ایران از آموزش زبان جهانی-بومی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1397
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، محمد میثم صفرزاده ،
25 ) عنوان : حذف همخوان پایانی در گفتار فارسی زبانان در مناطق تهران و شهرری: رویکردی اجتماعی ـ زبانی براساس نظریة بازیل برنشتاین
مشخصات نشریه : زبان شناخت / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، الهه واثق ، معلا واثق ،
26 ) عنوان : هویت حرفهای گذشته، حال، و آرمانی معلمان زبان انگلیسی: سنجش تاثیر تجربة تدریس در هویت حرفهای
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1395
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، مهناز مصطفائی علایی ، رسول نجار ،
27 ) عنوان :
Title : Examining Teachers’ Development Through Past-Present-Aspirational Continuum Of English Language Teachers’ Professional Identity
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1395
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، مهناز مصطفائی علایی ، Rasool Najjar ،
28 ) عنوان :
Title : WHICH COMPONENT OF INTELLIGENCE--WORKING MEMORY CAPACITY OR REASONING SKILL-- HAS MORE EFFECT ON EFL LEARNERS’ ACQUISITION OF CONNECTORS?
مشخصات نشریه : MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1395
نویسندگان : Leila Kamelifar ، اسمعیل علی سلیمی ،
29 ) عنوان : شیوه های‌ ارزیابی معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطه در تهران و عوامل موثر بر آن
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
30 ) عنوان :
Title : Teaching Grammar: Language Teachers’ Cognition And Classroom Practices
مشخصات نشریه : International Journal of Language Studies / International Journal of Language Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Mphamad Meysam Safarzadeh ، Abbas Monfared ،
31 ) عنوان :
Title : The Effect Of Exposure To Fluid Intelligence Components On Learning Sentence Connectors Of Foreign Language Learners
مشخصات نشریه : Written Language & Literacy / Written Language & Literacy /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : Leila Kamelifar ، اسمعیل علی سلیمی ،
32 ) عنوان : تأثیر افتراقی بازخورد اصلاحی بر یادگیری جملات شرطی و حروف تعریفزبان انگلیسی در زبانآموزان
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
33 ) عنوان :
Title : Program Evaluation Of The English Language Proficiency Program For Foreign Students A Case Study: University Of The East, Manila Campus
مشخصات نشریه : English Language Teaching (ELT) / /
تاریخ چاپ : 09 / 09 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Mitra Farsi ،
34 ) عنوان : تأثیر افتراقی بازخورد اصلاحی بر یادگیری جملات شرطی و حروف تعریف زبان انگلیسی در زبان‌آموزان
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 04 / 09 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
35 ) عنوان : کاربرد هوش‌های چندگانه در کتاب جدید «زبان انگلیسی دوره اول متوسطه»
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 02 / 09 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، یونس تاسه ،
36 ) عنوان : نقش استفاده از پیکره‌های چند رسانه‌ای در بهبود یادگیری ترجمه شفاهی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، سارا نصرتی ،
37 ) عنوان : کاربرد هوش های چند گانه در کتاب جدید زبان انگلیسی دوره اول متوسطه ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، یونس تاسه ،
38 ) عنوان :
Title : Learners’ Identity And Perception Of Pronunciation Issues And Varieties Of English In Three Circles Of World Englishes
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Abbas Monfared ، Mphamad Meysam Safarzadeh ،
39 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Iranian EFL Teachers’ Beliefs And Their Teaching Tractices: The Case Of Vocabulary Learning Strategies
مشخصات نشریه : Journal of Language and Literature / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1394
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Zahra Bavan Savadkoohi ،
40 ) عنوان :
Title : Differential Effect Of Processing Depth And Task Frequency On EFL Vocabulary Learning And Retention
مشخصات نشریه : Iranian EFL journal / Iranian EFL journal /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1393
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Zahra Bavan Savadkoohi ،
41 ) عنوان :
Title : Incorporating Cognitive Linguistic Insights Into Classrooms: The Case Of Iranian Learners’ Acquisition Of If-Clauses
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1393
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
42 ) عنوان : نگرش زبان آموزان ایرانی به واژگان انگلیسی و فهم آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی
مشخصات نشریه : فناوری آموزش / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1393
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
43 ) عنوان : نگرش زبانآموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهرهگیری از ارتباط غیر کلامی
مشخصات نشریه : فناوری آموزش / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1393
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
44 ) عنوان :
Title : Incorporating Cognitive Linguistic Insights Into Classrooms: The Case Of Iranian Learners’ Acquisition Of If-Clauses
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 01 / 1393
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
45 ) عنوان : بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش زبان و نگرش های موجود
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1392
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، زهرا محمدیان ،
46 ) عنوان :
Title : On The Function Of Art In Modernism
مشخصات نشریه : Research Scholar e-Journal / Research Scholar e-Journal /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1391
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، tohid asadi ،
47 ) عنوان :
Title : A Comparative Assessment : Iranian EFL Learners Preference For Computer-based Or Paper-based Tests
مشخصات نشریه : پژوهش های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1391
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Hamid Salimi ،
48 ) عنوان : فراگیری واژگان در زبان انگلیسی:مقایسه دو روش تدریس آشکارا و فعالیت-محور
Title : Vocabulary Learning In English: A Comparison Of Explicit And Activity-based Teaching Methods
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / Language studies and translation /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : امیر زند مقدم ، اسمعیل علی سلیمی ،
49 ) عنوان :
Title : Iranian EFL Teachers Ideas About Form-focused Correction On Foreign Language Writing
مشخصات نشریه : English Language Teaching and Learning / English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ،
50 ) عنوان :
Title : The Effect Of Noticing On The Judgment Of Lexical Collocations: The Case Of Language Proficiency And Complexity Of Patterns
مشخصات نشریه : Iranian EFL journal / Iranian EFL journal /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1389
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Mansoor Tavakoli ، Saeed Ketabi ،
51 ) عنوان :
Title : A Product-oriented Approach To Units Of Translation In Iranian English-Persian Literary Translations
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1388
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Zohreh Shahrestani ،
52 ) عنوان :
Title : Vocabulary Learning And Recall Of Iranian Elementary EFL Learners In Audio-lingual And Total Physical Response Methods
مشخصات نشریه : ITL - International Journal of Applied Linguistics (Belgium) / ITL - International Journal of Applied Linguistics (Belgium) /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1384
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Gholamreza Kiany ، Heshmatollah Afshari ،
53 ) عنوان :
Title : On The Relationship Between Impulsivity/Reflectivity
مشخصات نشریه : ITL - International Journal of Applied Linguistics (Belgium) / ITL - International Journal of Applied Linguistics (Belgium) /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1383
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، Gholamreza Kiany ،