سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/dinparast
نام و نام خانوادگی : فائز دین پرستی صالح
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : علوم سیاسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : علوم سیاسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 48390000 ایمیل : dinparast@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 19 مورد)
1 ) عنوان : تحلیل نهادگرایانه مسیر توسعه ترکیه(1923-2015)
Title : Analysis Of The Development Path In Turkey From The Perspective Of Institutionalization Political Economy (from The Republic Period To 2015)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل / پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ، هاشم قادری ، محمدعلی عموزین الدین موسوی ،
2 ) عنوان : تأملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تأکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
Title : A Reflection On The Relationship Between The Institutionalization Of The Exercise Of Political Power And Political Corruption (with Emphasis On The Period Of The Islamic Republic Of Iran)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم سیاسی / پژوهشنامه علوم سیاسی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : فرزاد کلاته ، فائز دین پرستی صالح ،
3 ) عنوان : کارآمدی دولت فراتر از اندازه آن: بررسی روند تحول اندازه دولت در ایران از 1384 تا 1399
Title : Government Efficiency Beyond Its Size: Investigating The Evolution Of Government Size In Iran From 2005 To 2020
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ،
4 ) عنوان : توسعه سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائه الگویی نوین برای سنجش توسعه سیاسی
Title : Political Development And The Institutionalization Of Political Power: Providing A New Model For Measuring Political Development
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم سیاسی / Research Letter of Political Science /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1401
نویسندگان : احمد گل محمدی ، فائز دین پرستی صالح ، فرزاد کلاته ،
5 ) عنوان : آزادی مثبت و لیبرالیسم در فلسفه سیاسی کانت
Title : Positive Freedom And Liberalism In Kant’s Political Philosophy
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / پژوهش های فلسفی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : علی عابدی رنانی ، فائز دین پرستی صالح ،
6 ) عنوان : دست‌‌کاری نمادها در فرصت سیاسی انتخابات: تحلیل کنش‌های قوم‌گرایانه نمایندگان ارومیه و تبریز در دوره دهم مجلس شورای اسلامی
Title : The Manipulation Of Symbols In The Political Opportunity Of Parliamentary Elections The Analysis Of Ethnic Groups Of Urmia And Tabriz Representatives In The Tenth Parliamentary Term
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ، سامره پاریاب ،
7 ) عنوان : نگاشت شبکه تداعی های برند گفتمان اصول گرایی و اصلاح طلبی
Title : Mapping The Brand Association Networks Of The Discourse Between Fundamentalism And Reformism
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) / Quarterly Journal of Business Management /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، پدرام جاهدی ، فائز دین پرستی صالح ،
8 ) عنوان : هویت سازی رسانه ای در جریان مذاکرات هسته ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382)
Title : Media Identification During The Nuclear Negotiations Of The Islamic Republic Of Iran (case Study Of Iran Newspaper, 1382-92)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / Journal of Culture-Communication Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : قاسم میسایی ، فائز دین پرستی صالح ، مسلم گلستان ، محمد جعفری ،
9 ) عنوان : الگوی تکوین و نقش آفرینی دولت عمیق در ترکیه
Title : The Pattern Of The Formation And Role Of The Deep State In Turkey
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / The State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : رضا رازقی ، فائز دین پرستی صالح ،
10 ) عنوان : بررسی بی‌ثباتی سیاسی و ائتلاف‌های دولت‌سوز در مصر پسا انقلابی بر مبنای نظریه بازی‌ها
Title : Study Of Political Instability And State-burning Coalitions In Post-revolutionary Egypt Based On Game Theory
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / دولت پژوهی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ، زهرا رمضانی ،
11 ) عنوان : ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران
Title : Assessing The State Of Political Knowledge In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ، ساناز کرمی ،
12 ) عنوان : دیپلماسی رسانه ای و مذاکرات هسته ای ج.ا.ا
Title : Media Diplomacy And Nuclear Negotiations Of Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ ارتباطات / مطالعات فرهنگ ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : قاسم میسایی ، فائز دین پرستی صالح ، محمد جعفری ، مسلم گلستان ،
13 ) عنوان : تحلیل کنش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر سیاستهای عمومی دولت
Title : Analysis Of The Actions Of The Members Of The Islamic Consultative Assembly From The Perspective Of The Government's Public Policies
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / دولت پژوهی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ،
14 ) عنوان : ارزیابی انتقادی تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های 84-88
Title : Engage Constructively Critical Assessment Of Iran's Foreign Policy In The Years 84-88
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / تحقیقات سیاسی بین المللی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : لیلا غلامشاهی کتج ، فائز دین پرستی صالح ،
15 ) عنوان : جهانی شدن در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه ( برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : قاسم میسایی ، حشمت اله فلاحت پیشه ، فائز دین پرستی صالح ،
16 ) عنوان : جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)
Title : Globalization In The Development Plans Of The Islamic Republic Of Iran (study Of The Third, Fourth And Fifth Development Plans Of The Islamic Republic Of Iran)
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / پژوهش های راهبردی سیاست /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : حشمت اله فلاحت پیشه ، فائز دین پرستی صالح ،
17 ) عنوان : مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصادملی در ایران (1384-1368)
Title : Study Of Parliamentary Barriers To National Economic Development In Iran (1368-1384)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم سیاسی / پژوهشنامه علوم سیاسی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ، علی ساعی ،
18 ) عنوان : بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی
Title : Methodological Reconstruction Of General Choice Theory
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ، علی ساعی ،
19 ) عنوان : دولت رانتیر و سیاست گذاری توسعه: تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1368- 1384)
Title : Rentier State And Development Policymaking: An Analysis Of Obstacles To The Development Of National Economy (1989-2005)
مشخصات نشریه : جامعه شناسی تاریخی / جامعه شناسی تاریخی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : فائز دین پرستی صالح ،