سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/daneshjafari
نام و نام خانوادگی : داود دانش جعفری
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : علوم اقتصادی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : daneshjafari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 18 مورد)
1 ) عنوان : تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
Title : The Effects Of Industry On Oil Income In The Implementation Of The General Policies Of Resistance Economy
مشخصات نشریه : فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان / سیاست های راهبردی و کلان /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1402
نویسندگان : باسم عباس ، داود دانش جعفری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
2 ) عنوان : مدل سازی کسری بودجه در صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران و عوامل موثر بر آن
Title : Modeling The Budget Deficit In Different Funds Of Iran Health Insurance Organization And The Factors Affecting It
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1401
نویسندگان : سمیرا قنبری ، حمید آماده ، داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ،
3 ) عنوان : ارزیابی کارایی شرط «تعهد به دریافت یا پرداخت» در قراردادهای بین المللی فروش گاز با استفاده از نظریه بازی ها
Title : Evaluating The Efficiency Of The "take Or Pay Condition" In International Contracts For The Sale Of Gas: Game Theory Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : داود دانش جعفری ، محمد مهدی حاجیان ، جواد جعفرزاده ،
4 ) عنوان : رهیافت مشارکت چندبخشی؛ الگویی مبتنی بر ایمان برای توسعه زیرساخت های حوزه سلامت در جوامع اسلامی
Title : Multi-sectoral Partnership Approach; A Faith-based Model For The Development Of Health Infrastructures In Islamic Societies
مشخصات نشریه : پژوهش در دین و سلامت / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : رضا واعظی ، سید مهدی الوانی ، داود دانش جعفری ، مهدیه معتمدی ،
5 ) عنوان :
Title : The Need For Multi-Sectoral Partnerships In The Healthcare Of Islamic Developing Countries During The Coronavirus Pandemic
مشخصات نشریه : The Journal of Community Health Research / The Journal of Community Health Research /
تاریخ چاپ : 20 / 02 / 1400
نویسندگان : Mahdieh Motamedi ، رضا واعظی ، Seyed Mehdi Alvani ، داود دانش جعفری ،
6 ) عنوان :
Title : EFFECT OF OIL REVENUES ON GOVERNMENT SIZE IN SELECTED OIL-EXPORTERS WITH AN EMPHASIS ON IRAN’S ECONOMY
مشخصات نشریه : International Journal of Energy conomics and Policy / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1400
نویسندگان : داود دانش جعفری ، حمید ناظمان ، جاوید بهرامی ، Mohammad Hasan Kheiravar ،
7 ) عنوان : توسعۀ راهبرد مشارکتهای دولتی - خصوصی در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت
Title : Developing The Private-public Partnership Strategy In Line With The General Policies Of The Health System
مشخصات نشریه : سیاست های راهبردی و کلان / Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : مهدیه معتمدی ، رضا واعظی ، سید مهدی الوانی ، داود دانش جعفری ،
8 ) عنوان :
Title : Effect Of Oil Revenues On Government Size In Selected Oil-exporters With An Emphasis On Iran’s Economy
مشخصات نشریه : / International Journal of Energy Economics and Policy /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1399
نویسندگان : داود دانش جعفری ، حمید ناظمان ، جاوید بهرامی ، محمد حسن خیرآور ،
9 ) عنوان : بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1399
نویسندگان : علیرضا نظری ، علی نصیری اقدم ، داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
10 ) عنوان : وضعیت شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های دولتی کشور قبل و بعد از اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)
مشخصات نشریه : دانشور پزشکی / /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1397
نویسندگان : احمد صادقی ، پیوند باستانی ، امید براتی ، داود دانش جعفری ، مسعود اعتمادیان ، جواد جوان ،
11 ) عنوان : وضعیت شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های دولتی کشور قبل و بعد
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1396
نویسندگان : داود دانش جعفری ،
12 ) عنوان : بررسی ریسک سیستمیک بانک های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی ظرطی پویا (DCC)
Title : Investigating The Systemic Risk Of Selected Banks In The Banking System In Iran Using Dynamic Conditional Correlation (dcc) Method
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1396
نویسندگان : داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ، محمدهاشم بت شکن ، حامد پاشازاده ،
13 ) عنوان : رتبه بندی بانک ها ازنظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی ...
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1395
نویسندگان : داود دانش جعفری ،
14 ) عنوان : رتبه بندی بانک ها ازنظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی (روش رگرسیون کوانتایل و همبستگی شرطی پویا)
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمدهاشم بت شکن ، داود دانش جعفری ، حامد پاشازاده ،
15 ) عنوان : بررسی اثر حجم تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول
مشخصات نشریه : روند / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1395
نویسندگان : داود دانش جعفری ، جاوید بهرامی ، مجتبی راعی دهقی ،
16 ) عنوان : ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران
Title : Assessing The Sustainability Of Financial Resources And Revenue Of Tehran Municipality Economy And Urban Management
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : داود دانش جعفری ، جعفر باباجانی ،
17 ) عنوان : بررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت CGE
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1388
نویسندگان : داود دانش جعفری ،
18 ) عنوان : الگوی مصرف و توسعه
مشخصات نشریه : راهبرد یاس / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : داود دانش جعفری ، محسن رضایی ، میثم موسایی ، محمدجواد ایروانی ، مهدی ناظمی اردکانی ،