سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/dabirmoghaddam
نام و نام خانوادگی : محمد دبیرمقدم
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : dabirmoghaddam@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 71 مورد)
1 ) عنوان : نقش استعاره‌ها در ایجاد فرهنگ ترس حول کرونا: رویکردی شناختی و انتقادی
Title : The Role Of Metaphors In Shaping The Culture Of Corona Fear: A Cognitive And Critical Approach
مشخصات نشریه : Research in Western Iranian Languages and Dialects / مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1403
نویسندگان : مهسا صادقی ، محمد دبیرمقدم ، بهزاد رهبر ،
2 ) عنوان : نقش استعاره‌ها در ایجاد فرهنگ ترس حول کرونا؛ رویکردی شناختی و انتقادی
Title : The Role Of Metaphors In Shaping The Culture Of Corona Fear; A Cognitive And Critical Approach
مشخصات نشریه : مطالعات زبان­‌ها و گویش‌های غرب ایران / مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1402
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، مهسا صادقی ، بهزاد رهبر ،
3 ) عنوان : رده شناختی ساخت سببی در زبان پشه ای
Title : Typological Of Causative Constructions In Pashai Language
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / پژوهش های زبان شناسی تطبیقی /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، نورالرحمن ناصح ،
4 ) عنوان : تغییرات نحوی صورت‌گرفته در ترکی قشقایی در اثر تماس زبانی با فارسی
Title : Changes In Qashqai Turkic Due To Contact With Persian
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : صادق همتی ، محمد دبیرمقدم ،
5 ) عنوان : ارزیابی دستور داستان در گفتمان روایتی فارسی
Title : Test Discourse Narrative Persian In Assessment Grammar Story
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / تازه های علوم شناختی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : فریبا نوری ، حیاط عامری ، سجاد نوریان ، فردوس آقاگل زاده ، محمد دبیرمقدم ،
6 ) عنوان : نمود در زبان پشتو
Title : Aspect In Pashto Language
مشخصات نشریه : زبان و زبان شناسی / زبان و زبان‌شناسی /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1401
نویسندگان : عصمت الله میاخیل ، محمد دبیرمقدم ،
7 ) عنوان : ویژگی‌های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد
Title : Basic Features Of Complex Predicates In Behdinani Of Yazd
مشخصات نشریه : پژوهش­ های زبان شناسی / پژوهش های زبان شناسی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، کتایون مزداپور ، محمدرضا شمس الدین خرمی ،
8 ) عنوان : نمود استمراری در گویش بابلی
Title : Progressive Aspect In Baboli Dialect
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / Comparative Linguistic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : مهرو عبداللهی ، محمد دبیرمقدم ، گلناز مدرسی قوامی ،
9 ) عنوان : استمراری در گویش بابلی
Title : Aspect In Baboli
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، مهرو عبداللهی ، گلناز مدرسی قوامی ،
10 ) عنوان : جهت میانه در زبان فارسی: رویکردی کمینه گرا
Title : Middle Voice In Persian: A Minimalist Approach
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 5 / 4 / 1401
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، مهسا پهلوان زاده فینی ،
11 ) عنوان : جهت میانه در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا
Title : Middle Voice: A Minimalist Approach
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، مهسا پهلوان زاده فینی ،
12 ) عنوان : شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد
Title : Recognizing Persian Dramatic Language: A Systemic Approach
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 13 / 2 / 1401
نویسندگان : راضیه قلی پور ، محمد دبیرمقدم ،
13 ) عنوان : بازنمایي وجه فعلي در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتي و نظریة نقشگرا در باب وجه
Title : Representation Of Verbal Mood In The Introduction Of Shahnameh Of Abu Mansouri: Comparison Of Traditional Approach And Functional Theory On The Mood
مشخصات نشریه : علم زبان / علم زبان /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : پونه عابدین ، محمد دبیرمقدم ،
14 ) عنوان : رده‌شناسی ترتیب واژه در زبان‌های منطقه چرداول
Title : Word Order Typology In Chardawol Languages
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1400
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ، محمد دبیرمقدم ، محسن حیدری‌زادی ،
15 ) عنوان : حرکت فعل اصلی در کردی سنندجی: رویکردی کمینه گرا
Title : A. Verb Movement In Sanandaji Kurdish: A Minimalist Approach
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : مژگان عثمانی ، محمد دبیرمقدم ، ارسلان گلفام ،
16 ) عنوان :
Title : A Linguistic Survey Of Khorasan: Implications For Language Isolation, Language Change, And Contact Linguistics
مشخصات نشریه : Iranian Studies / Iranian Studies /
تاریخ چاپ : 3 / 4 / 1399
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
17 ) عنوان : قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی)
Title : Scrambeling
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / Pazhūhish-i Źabān va Adabiyyāt-i Farsī /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، ویدا شقاقی ، مجتبی منشی زاده ، حسین پیری ،
18 ) عنوان : تاثیر استفاده از مولفه های رده شناسی ترتیب واژه زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی آموزان عرب زبان
Title : The Effect Of Using The Lexical Components Of Persian And Arabic Word Order On Learning Persian Language Learners Of Arabic Language
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، رضا مراد صحرائی ، ملهم الشاعر ،
19 ) عنوان :
Title : On Morphosyntactic Patterns Of Cohesion In Azeri Turkish Narrative
مشخصات نشریه : افقهای زبانی / journal of language horizons, alzahra university /
تاریخ چاپ : 8 / 10 / 1398
نویسندگان : Mostafa Shahiditabar ، محمد دبیرمقدم ،
20 ) عنوان : توالی بندهاي قیدي مرکزي در جمله‌هاي پیچیده زبان فارسی
Title : The Order Of Central Adverbial Clauses In Persian Complex Clauses
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / Language and Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محبوبه نادری ، محمد دبیرمقدم ، مصطفی عاصی ،
21 ) عنوان :
Title : Loanword Syllable Adaptation In Persian: An Optimality-Theoretic Account
مشخصات نشریه : Journal of Universal Language / Journal of Universal Language /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1398
نویسندگان : Amir Ghorbanpour ، Aliyeh K. Z. Kambuziya ، محمد دبیرمقدم ، KHNKNK SACD ،
22 ) عنوان : مطابقه در گویش بهبهانی
مشخصات نشریه : زبان ها و گویش های ایرانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1398
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، شهرام گرامی ،
23 ) عنوان : نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی
مشخصات نشریه : پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : علیرضا فیروزی ، محمد دبیرمقدم ،
24 ) عنوان :
Title : A Critical Discourse Analysis Of Iranian Sport Media: A Case Study
مشخصات نشریه : International Journal of Applied Linguistics & English Literature / International Journal of Applied Linguistics & English Literature /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1398
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، Hossein Raeesi ،
25 ) عنوان :
Title : Hiatus Resolution In Persian: The Case Of [ɟ]-epenthesis
مشخصات نشریه : Acta Linguistica Academica / Acta Linguistica Academica /
تاریخ چاپ : 16 / 01 / 1398
نویسندگان : Amir Ghorbanpour ، Aliyeh K. Z. Kambuziya ، محمد دبیرمقدم ، KHNKNK SACD ،
26 ) عنوان : نظریه گام و کوتاه‌ترین فاصله میان دو نقطه
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : سعید رفسنجانی نژاد ، محمد دبیرمقدم ،
27 ) عنوان : بررسی ارتقای فاعل و تعامل آن با نظریۀ فاز در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1397
نویسندگان : سعید رفسنجانی نژاد ، محمد دبیرمقدم ،
28 ) عنوان : تماس زبانی و دگردیسی فارسی باستان
مشخصات نشریه : زبان ها و گویش های ایرانی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1396
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، مجتبی منشی زاده ، حامد باشه آهنگر ،
29 ) عنوان : بررسی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی: پژوهشی بر اساس نظریه تکرار صرفی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1396
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، سیما ملکی ،
30 ) عنوان : شواهد روانشناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فاری برپایه نحو کمینه‌گرا
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، شهلا رقیب دوست ، حسن قاسمی ،
31 ) عنوان : هم شکلی مسیرنماها در برخی از زبان های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1396
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، زهره سادات ناصری ،
32 ) عنوان : بررسی هویت پژوهش گر در مقالات زبان شناسی کاربردی با روش شناسی ترکیبی
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : سپیده رحیم پور ، الهه ستوده نما ، محمد دبیرمقدم ،
33 ) عنوان : تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی
مشخصات نشریه : مجله زبانشناسی و گویش های خراسان / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، سیما ملکی ،
34 ) عنوان : گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامة کمینه گرا
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : اعظم شاهسواری ، محمد دبیرمقدم ،
35 ) عنوان : بررسی ساخت اطلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تاکید بر متن
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 14 / 01 / 1395
نویسندگان : راحله کلانتری ، محمد دبیرمقدم ،
36 ) عنوان : گزارش دبیر نهمین همایش زبان شناسی ایران
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
37 ) عنوان :
Title : Descriptive And Theorical .... Of Word After Status In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1393
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
38 ) عنوان :
Title : On The Relationship Between Language And Cognitive Development
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1393
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
39 ) عنوان : گویش
مشخصات نشریه : زبان و ادب فارسی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز) / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
40 ) عنوان : آموزش .... شرطی زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
41 ) عنوان :
Title : Linguistic Typology : An Iranian Perspective
مشخصات نشریه : Journal of Universal Language / Journal of Universal Language /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1390
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
42 ) عنوان :
Title : Linguistic Typology: An Iranian Perspective
مشخصات نشریه : Journal of Universal Language / Journal of Universal Language /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1390
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
43 ) عنوان : معرفی و نقد کتاب مطالعه ای در ساخت گفتمانی زبان فارسی
مشخصات نشریه : دستور / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
44 ) عنوان :
Title : Information Structure In Persian : A Comparison Of Systemic Functional Grammar And Role And Reference Grammar
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
45 ) عنوان : استاد دکتر ... پیشگام تالیف کتاب های آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
46 ) عنوان : سیبویه : زبان شناس و دستور نویس
مشخصات نشریه : دستور / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
47 ) عنوان : زبان شناسی علمی شرقی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
48 ) عنوان : مقدمه برای کتاب گویش شناسی فارسی
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
49 ) عنوان : زبان، گونه، گویش و لهجه : کاربردهای بومی و جهانی
مشخصات نشریه : ادب پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
50 ) عنوان :
Title : On Agent Critics In Blochi In Comparison With Other Iranian Language
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
51 ) عنوان : گزارش علمی شرکت در همایش بین المللی زبان شناسی ایران
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
52 ) عنوان : گزارش شرکت در همایش بین المللی زبان شناسی ایرانی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
53 ) عنوان : گزارش شرکت در همایش انجمن بین المللی زبان شناسی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
54 ) عنوان :
Title : Internal And External Forres In Typology : Evidence From Iranian Language
مشخصات نشریه : Journal of Universal Language / Journal of Universal Language /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1384
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
55 ) عنوان : بررسی سلسله مراتب رده شناسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
56 ) عنوان : گزارش علمی شرکت در همایش زبان های جهان
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
57 ) عنوان : نظریه بهینگی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
58 ) عنوان : زبان فارسی و نظریه های زبانی
مشخصات نشریه : دستور / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
59 ) عنوان : گزارش برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی زبان شناسان
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1382
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
60 ) عنوان : نکته هایی دربهره فعل مرکب در زبان فارسی و ضرورت توجه به آموزش آن به فارسی آموزان
مشخصات نشریه : شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
61 ) عنوان :
Title : Word Order Typology Of Iranian Languages
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1379
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
62 ) عنوان : ویژگی های زبانی دو کودک عقب مانده ذهنی و منزوی و تحلیل پی آمدهای نظری آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
63 ) عنوان : دکارت و زبان شناسی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1377
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
64 ) عنوان :
Title : Compound Verbs In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1375
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
65 ) عنوان : ایجاد انجمن زبان شناسی ایران یک ضرورت است
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1374
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
66 ) عنوان : فعل مرکب در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1374
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
67 ) عنوان :
Title : On The Dependence Of Syntax And Pragmatics : Evidence From The Postposition -ra In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1370
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
68 ) عنوان : پیرامون را در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1369
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
69 ) عنوان : ساخت های سببی در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1367
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
70 ) عنوان : مجهول در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1364
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،
71 ) عنوان : passive in persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1360
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ،