سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/bijankarami
نام و نام خانوادگی : بیژن کرمی میرعزیزی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان وادبیات عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : bijankarami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : 000-0001-8461-6563
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 12 مورد)
1 ) عنوان : مطالعه تطبیقی دوروایت موسیقاییازابن خردادبهومسعودی نشانه هایی ازوجودیک متن پهلوی درباره موسیقی دوره ساسلنی
Title : A Comparative Study Of Two Musical Narratives By Ibn-e-khurdadabeh And Al-masoudi Evidences Of The Existence Of A Pahlavi Text About Sasanian Music
مشخصات نشریه : هنرهای نمایشی و موسیقی / هنرهاي زيبا هنرهاي نمايشي و موسيقي /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1403
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ،
2 ) عنوان : دراسه فنیة دلالیة لخواتیم الآیات في سورة آل عمران
Title : An Artistic Study Of The Rings Of Verses In Surat Al Imran
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغه العربیه / Research in the Arabic language /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1400
نویسندگان : جلال مرامی ، بیژن کرمی میرعزیزی ،
3 ) عنوان : تغییربیان درسطح دستوری وواژگانی براساس مدل کارمن گارسیس مطالعه موردی :ترجمه های حدادعادل ،معزی ،انصاریان جزء29و30
مشخصات نشریه : دوفصلنامه پژوهش هایر ترجمه درزبان وادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1398
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ،
4 ) عنوان : معناشناسی واژه جهاد در قرآن کریم
مشخصات نشریه : سراج منیر / /
تاریخ چاپ : 19 / 07 / 1395
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ، عسگر بابازاده اقدم ، شبنم بهرامی ، زهرا قاسم پور ،
5 ) عنوان : بررسی انتقاد های محمود صاوی بر رمان های تاریخی جرجی زیدان
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1394
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ، عسگر بابازاده اقدم ،
6 ) عنوان : تاملی پیرامون جلوه های اخلاق در شعر معاصر عربی با تکیه بر دیوان المعصرات سمانی
مشخصات نشریه : پژوهش های اخلاقی / /
تاریخ چاپ : 02 / 09 / 1394
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ، جعفر صدری ،
7 ) عنوان : موج کره ای در ایران:انگیزه ها و آثار اقبال به فرهنگ عامه پسند کره ای در ایران
Title : Korean Wave In Iran: Motivations And Effects Of Iqbal On Korean Popular Culture In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه هاي نوين / مطالعات رسانه هاي نوين /
تاریخ چاپ : 18 / 8 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، بیژن کرمی میرعزیزی ،
8 ) عنوان : دور الفونیم الوظیفی وانزیاحاته فی مقطع وصف الناقة لمعلقة طرفة
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ، جلال مرامی ، محسن خوش قامت ،
9 ) عنوان : بن مایه ی اسطوره ای مشترک میان زن فرشتگان میوه زاده رسالة الغفران و دختران نارنج در قصه ی دختر نارنج و ترنج
Title : Common Mythic Motif Between Woman Angels Born In Fruit In The "risālah Al-ghofrān" And Orange Girls In "doxtar-e Nārenj O Toranj" Story
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / متن پژوهی ادبی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، محمدهادی مرادی ، بیژن کرمی میرعزیزی ، سمیه سادات طباطبائی ،
10 ) عنوان : نقد وبررسی ترجمه برخی احوال مسندالیه در چند ترجمه فارسی نهج البلاغه
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ، عسگر بابازاده اقدم ، سحر مطلوبی ،
11 ) عنوان : نگاهی اجمالی به زندگی، مشقت ها و شعر محمد ماغوط
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1390
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ،
12 ) عنوان : بررسی تطبیقی اندیشه شیعه و سنی در مورد مهدی (ع) در قرآن و حدیث
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ،