سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/bekbabayi
نام و نام خانوادگی : بهروز بیک بابائی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ترکی استانبولی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : ادبیات و گویشهای معاصر ترکی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88681885 ایمیل : bekbabayi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 28 مورد)
1 ) عنوان : نگاهی کلی به ویژگیهای ساختواژی لهجه ترکی فامنین یکی از گویشهای ترکی ایران
Title : A Brief Analysis Of Morphological Features Of Famenin Province Accent, One Of Iran's Turkic Accents
مشخصات نشریه : تورک بیلیگ / Turkbilig /
تاریخ چاپ : 19 / 5 / 1402
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
2 ) عنوان : واکاوی تطبیقی آثار زویا پیرزاد و الف شفق از دیدگاه نقد فمینیستی
Title : Comparative Analysis Of The Works Of Zoya Pirzad And Alf Shafaq From The Point Of View Of Feminist Criticism
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Research /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1400
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، موسی رحیمی ،
3 ) عنوان : روابط ایران و ترکیه از نگاه ترجمه
Title : The Place Of Translation In The Cultural Relations Between Iran And Turkey
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / Journal of News Sciences / La revue science de I’information /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، احسان امیرزاده ،
4 ) عنوان : تحلیل سبک¬ شناسانۀ تاریخ رشیدی میرزا محمّد حیدر دوغلات
Title : Stylistic Analysis Of The History Of Rashidi Mirza Mohammad Heydar Doghlat
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1399
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
5 ) عنوان : İran’in Kazvin ve Hemedan Vilayetlerinde Yaşayan Yerleşik Türklerin Nüfus ve Yerleşim Yerleri
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 07 / 1399
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
6 ) عنوان : İran’in Kuzey Vilayetlerinde Yaşayan Yerleşik Türklerin Nüfus ve Yerleşim Yerleri
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 07 / 1399
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
7 ) عنوان : İran’in Merkezi Vilayetlerinde Yaşayan Yerleşik Türklerin Nüfus ve Yerleşim Yerleri
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 07 / 1399
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
8 ) عنوان : واژگان ترکی بکار رفته در تاریخ رشیدی میرزا حیدر دوغلات
Title : Turkish Vocabulary Used In The History Of Rashidi Of Mirza Heydar Doghlat
مشخصات نشریه : نشریه پژوهشهای علمی ترکی / Turkish Academic Research Review /
تاریخ چاپ : 4 / 7 / 1399
نویسندگان : اسلام چمنی ، بهروز بیک بابائی ، موسی رحیمی ،
9 ) عنوان : نگاهی به نسخ خطی و ترجمه های «تاریخ رشیدی»
Title : A Look At Manuscripts And Translations Of Rashid's History
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیالت ملل / Journal of Comparative Research of Nation's of Language and Literature /
تاریخ چاپ : 4 / 7 / 1399
نویسندگان : اسلام چمنی ، بهروز بیک بابائی ،
10 ) عنوان : نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق «بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران»
Title : Assistant Professor Of Istanbul Turkish Language And Literature And A Member Of The Faculty Of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts and Program of Human Science /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1399
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
11 ) عنوان : آداب و رسوم روستای وشاچای شهر میاندوآب در جنوب استان آذربایجان غربی ایران
Title : Traditions Of The County Of Miyandoab (goshachay), In The South Of The West Azerbaijan Province Of Iran
مشخصات نشریه : تورگولوگیا / TURKOLOGIYA /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1398
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، شادی دلدارفرد ، شکیبا دلدارفرد ،
12 ) عنوان : ردپای اعتقادات پیش از اسلام به مناسک محرم: نمونه ترکان ایران
Title : Traces Of Pre-islamic Belief In Muharrem Rituals: The Example Of The Iran Turks
مشخصات نشریه : فولکلور ملی / Milli Folklor /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1398
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، امید باشار ،
13 ) عنوان : نویسه‌گردانی، روش ترجمه یا ابزار مقاومت(در برابر سلطه فرهنگی)
Title : Transliteration, A Translation Procedure Or A Tool Of Resistance
مشخصات نشریه : / Turkbilig /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1398
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، Ehsan Amirzadeh ،
14 ) عنوان : ماهیت هنر ادبی «تاریخ رشیدی»
Title : The Nature Of Literary Art "tarikh-i-rashidi"
مشخصات نشریه : خبرشی / Herald Oriental Studies Series /
تاریخ چاپ : 8 / 7 / 1398
نویسندگان : اسلام چمنی ، بهروز بیک بابائی ،
15 ) عنوان : نگاهی به نظریه زبانهای آلتایی
Title : A Look At The Theory Of Altaic Languages
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیالت ملل / Journal of Comparative Research of Nation's of Language and Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1397
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
16 ) عنوان : تأثیر زبان در ارتباطات میان فرهنگی (با تأکید بر نقش جایگاه فرهنگی امیر علیشیر نوایی در ترکی غربی و ملی گرایی نوایی)
Title : The Influence Of Language In Intercultural Communication (with Emphasis On The Cultural Status Of Amir Alishir Navaei In Western Turkey And Navai Nationalism)
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / Journal of News Sciences / La revue science de I’information /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1397
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
17 ) عنوان : جمعیت و محل سکونت ترک‌های ساکن فارس استان ایران
Title : The Population And Settlements Of Sedentary Turks Living In The Fars Province Of Iran
مشخصات نشریه : نشریه پژوهشهای ترکی دانشگاه حاجت تپه ترکیه / Hacettepe University Institute of Turkish Studies /
تاریخ چاپ : 23 / 1 / 1397
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، یاسمین غلام رحمانی ،
18 ) عنوان : تحلیل شخصیت و شخصیت برداری در داستان کوتاه دیه اثر عمر صیف الدین
Title : Analysis Of Character And Characterization In The Short Story Of Dieh By Omar Seyfuddin
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1396
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
19 ) عنوان : مقایسه تطبیقی طبیعت، در اشعار حامد ترحان (شاعر ترک) و سهراب سپهری
Title : Comparative The Nature In Poetries Of Hamİt Tarhan (turk Poet) And Sepehrİ
مشخصات نشریه : مطالعات شرق (DOĞU ARAŞTIRMALARI) / A Journal of Oriental Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1396
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
20 ) عنوان : تأثیر ترجمه به زبان ترکی (ایران) بر فرهنگ و هویت ملی ترکان ایران
Title : The Effect Of Translation Into Turkish (iran) On The Culture And National Identity Of Iranian Turks
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1396
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، احسان امیرزاده ،
21 ) عنوان : جایگاه ترجمه ادبیات ترکیه بعد از انقلاب اسلامی در ایران
Title : The Role Of Translated Turkish Literature In Iran After The Islamic Revolution
مشخصات نشریه : پژوهشهای ترکی / Türkiyat Araştırmaları /
تاریخ چاپ : 19 / 7 / 1396
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، احسان امیرزاده ،
22 ) عنوان : جمعیت و محل اسکان ترک های مقیم استان های جنوبی ایران
Title : Population And Settlement Of Residented Turks Living In The South Provinces Of Iran
مشخصات نشریه : نشریه جهان ترک Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of the world of Turks /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1396
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
23 ) عنوان : شکل بسیار ضعیف از ردپای اسطوره آفرینش ترک در داستان عامه گردآوری شده از ترکان ایران
Title : A Very Light Form Traces Of Turk Creation Myth In A Folk Tale Compiled From Iranian Turks
مشخصات نشریه : نشریه جهان ترک Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of the world of Turks /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1396
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
24 ) عنوان : زبان ترکی در ایران: دیروز و امروز
Title : Turkish Language In Iran: Yesterday And Today
مشخصات نشریه : AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ, Humanitar elmlər seriyası / TRANSACTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN, Series of the humanities /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1395
نویسندگان : ابوالفضل قولیف ، بهروز بیک بابائی ،
25 ) عنوان : تورکولوژی در ایران: فرصت ها، مشکلات، مسئولیت ها و آینده
Title : Turkology In Iran: Opportunities, Problems, Responsibilities And Future
مشخصات نشریه : تورگولوگیا / Turkologia /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1395
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
26 ) عنوان : جایگاه ترجمه ادبیات ترکیه بعد از انقلاب اسلامی در ایران (İslam Devriminden Sonra Türk Edebiyatından Yapılan Tercümelerin İran`daki Yeri)
Title : The Role Of Translated Turkish Literature In Iran After The Islamic Revolution
مشخصات نشریه : TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi / TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1395
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ، احسان امیرزاده ،
27 ) عنوان : پژوهشی درباره کتابشناسی تورکولوژی ایران: کتاب ها
Title : An Essay On A Bibliography On Iranian Turcology: Books
مشخصات نشریه : نشریه پژوهشهای ترکی معاصر / نشریه پژوهشهای ترکی معاصر /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1391
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،
28 ) عنوان : پژوهش درباره کتابشناسی تورکولوژی ایران: پایان نامه ها
Title : An Essay On A Bibliography On Iranian Turcology: Theses
مشخصات نشریه : نشریه پژوهشهای ترکی معاصر / نشریه پژوهشهای ترکی معاصر /
تاریخ چاپ : 12 / 3 / 1391
نویسندگان : بهروز بیک بابائی ،