سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/behzadrahbar
نام و نام خانوادگی : بهزاد رهبر
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : زبانشناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : behzadrahbar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Behzad_Rahbar
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Behzad-Rahbar
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 51 مورد)
1 ) عنوان : تحلیل زبان شناختی کاربرد استعاری اسامی گل ها در زبان ترکی
Title : Linguistic Analysis Of The Metaphorical Use Of Names Of The Flowers In Turkish
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : ایرج ظفری ، بهزاد رهبر ،
2 ) عنوان : بررسی روش دستور آموزشی در کتابهای دستور زبان فارسی
Title : Examining The Method Of Pedagogical Grammar In Persian Grammar Books
مشخصات نشریه : فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون / Critique, Analysis and Aesthetics of Texts /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1402
نویسندگان : نوشاد رضائی ، بیژن ظهیری ، شکراله پورالخاص ، بهزاد رهبر ،
3 ) عنوان : ارزيابي ادب گوينده و منزلت اجتماعي نابرابر و برابر در محيط دانشگاهي با توجه به متغير جنسيت
Title : Evaluation Of The Speaker's Politeness Based On Unequal Social Status And The Gender Of The Audience With Equal Social Status In The University Environment
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : فاطمه رضایی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
4 ) عنوان : واکاوری مؤلفه‌های گفتمان‌مدار و میزان رازگونگی متن قراردادهای تسهیلات بانکی از منظر تحلیل گفتمان حقوقی و بُعد شناختی گفتمان
Title : An Investigation On The Socio-semantic Components And The Amount Of Mystification Of Bank’s Facility Contracts Regarding The Forensic Linguistics Approach And The Cognitive Dimension Of Discourse
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : پدرام حاتمی ، فردوس آقاگلزاده ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
5 ) عنوان : مرز بین همایندها و اصطلاحات در زبان فارسی بر مبنای دستور ساختاری
Title : The Borderline Between Collocations And Idioms In Persian: A Construction-based Approach
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1401
نویسندگان : راحله گندمکار ، ابوالفضل علمدار ، بهزاد رهبر ،
6 ) عنوان : بررسی فرایند ابداع واژه‌ها و اصطلاحات جدید مرتبط با بیماری کرونا: مطالعه‌ای تطبیقی
Title : Analyzing The Process Of Coining New Words And Terms Related To The Corona Disease: A Comparative Study
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1400
نویسندگان : ابوالفضل علمدار ، بهزاد رهبر ،
7 ) عنوان : نقش واسطه ای توانایی های تفکر انتقادی در رابطه بین عملکرد نوشتاری زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی و راهبردهای یادگیری زبان آنها
Title : The Mediating Role Of Critical Thinking Abilities In The Relationship Between English As A Foreign Language Learners’ Writing Performance And Their Language Learning Strategies
مشخصات نشریه : / Frontiers in Psychology /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1400
نویسندگان : مریم اسماعیل نژاد ، سیروس ایزدپناه ، احسان نمازیان دوست ، بهزاد رهبر ،
8 ) عنوان : واکاوی مشخصه های سبک شناختی متن قراردادهای تسهیلات بانکی
Title : An Investigation On The Stylistics Characteristics Of The Bank’s Facility Contracts
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : پدرام حاتمی ، بهزاد رهبر ، فردوس آقاگلزاده ، محمد رضا اروجی ،
9 ) عنوان : بررسی چندمعنایی افعال کنشی «خواردن»، «شوردن» و «نیشتن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی¬شناسی شناختی
Title : The Study Of Polysemy In Action Verbs 'xwârdǝn', 'šurdǝn', And 'ništǝn' In Kalhori Kurdish Based On Cognitive Semantics
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : فاطمه حاتمی ، بهزاد رهبر ، مرجان طاهری اسکویی ، هنگامه واعظی ، سیده نازنین امیر ارجمندی ،
10 ) عنوان : تحلیل اولین سخنرانی رؤسای جمهور پیشین ایران و آمریكا دربارة برنامة جامع مشترک )برجام( از دیدگاه دستور نقش گرای هلیدی
Title : Analysis Of The First Speech Of The Former Presidents Of Iran And The United States On Iran Nuclear Deal From The Point Of View Halliday's Systemic Functional Grammar
مشخصات نشریه : زبانشناسی اجتماعی / Journal of Sociolinguistics /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1400
نویسندگان : نسترن کیانپور ، محمدرضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
11 ) عنوان : واژه به مثابه گفتمان: بررسی پیوند واژه با دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی
Title : Word As A Discourse: Evaluation Of The Relationship Between The Word And Historical Periods And Discourses
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / Language Research /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1400
نویسندگان : ندا امین ، رضا مراد صحرائی ، بهزاد رهبر ،
12 ) عنوان : ارزیابی عوامل ایجاد همگرایی زبانی و تولید دشواژه ها در تماشاگران فوتبال بر اساس متغیرهای سن و تحصیلات
Title : Evaluation Of Factors Causing Verbal Convergence And Producing Taboos In Football Spectators Based On Age And Education Variables
مشخصات نشریه : زبانشناسی اجتماعی / Journal of Sociolinguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : بهزاد رهبر ، ارسام بابایی ،
13 ) عنوان : ارزیابی استعارة تصوری آب در زبان‌ ترکی آذربایجانی
Title : Evaluating The Imaginary Metaphor Of Water In Azerbaijani Turkish Language
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : ایرج ظفری ، بهزاد رهبر ، محمدرضا اروجی ،
14 ) عنوان : بررسی گفتمان کودکان اتیسمی براساس فرانقش بینافردی و متنی در دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1400
نویسندگان : نازیلا سرشار ، محمدرضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
15 ) عنوان : ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی
Title : Evaluating The Representations Of Metaphoric Word Structures Of Nature In Turkish
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : بهزاد رهبر ،
16 ) عنوان : واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : ندا امین ، رضا مراد صحرائی ، بهزاد رهبر ،
17 ) عنوان : واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟
Title : Cultural-geographical Lexicon: Linguistic Relativity Or Word Discourse?
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : ندا امین ، رضا مراد صحرائی ، بهزاد رهبر ،
18 ) عنوان : بررسی رابطه خصوصیات نحوی فعل و پارامتر ضمیرانداز بودن زبان در برخی از گویشهای ایرانی بر اساس رویکرد حاکمیت و مرجع گزینی
Title : The Relationship Between Syntactic Characteristics Of Verb And Pro-drop Parameter R Of Language In Some Iranian Dialects Based On Government And Binding Theory
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات فارسی /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1399
نویسندگان : عبدالله میرزایی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ، حیدر حسنلو ،
19 ) عنوان :
Title : Word-forming Process In Azeri Turkish Language
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1399
نویسندگان : Morvarid Jazaei ، Mohammad Reza Oroji ، بهزاد رهبر ، Sakineh Jafari ،
20 ) عنوان : واژه‌بست در گویش طالقانی
Title : Clitic In The Taleqani Dialect
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1399
نویسندگان : موسی میرزایی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
21 ) عنوان : بررسی استعارات جهتی در کتاب رؤیاهای پدرم بر اساس نظریه استعاره معاصر
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1399
نویسندگان : جلیل غیاثی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
22 ) عنوان : بررسی گفتمان کودکان دارای اتیسم بر اساس فرانقش تجربی در چارچوب زبانشناسی نقشگرای نظام‌مند هلیدی
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1399
نویسندگان : نازیلا سرشار ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
23 ) عنوان : بررسی زبان‌شناختی کارکرد تابوهای زبانی در سینمای معاصر ایران
Title : Investigsting Functions Of Linguistic Taboos In Contemporary Iranian Cinema
مشخصات نشریه : زبانشناسی اجتماعی / Journal of Sociolinguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : نرگس رحمانی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
24 ) عنوان : بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعه موردی صفات فارسی و ترکی
Title : A Cognitive Study Of Polysemy In Loanwords Of Farsi And Turkish Of Azarbayejan
مشخصات نشریه : ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین / Journal of Iranian Regional Languages and Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : ناصر عباسی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ، حیدر حسنلو ،
25 ) عنوان : مشخصه های تصریفی گویش طالقانی
Title : Inflectional Characteristics Of Taleghani Dialect
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : موسی میرزایی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
26 ) عنوان : بررسی تغییرات معنایی واژه‌ها و اصطلاحات رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی
Title : Semantic Changes Of Common Words And Expressions In Prison Language According To The Social Variables Of Gender, Age, Education, And Status
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / جستارهای زبانی /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1399
نویسندگان : بهزاد رهبر ، آمنه مسن آبادی ، محمد رضا اروجی ،
27 ) عنوان : ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی
Title : Word-forming And Compound Process In Turkish Language Of Azeri Based On The Sameei's Principle
مشخصات نشریه : ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین / Journal of Iranian Regional Languages and Literature /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1399
نویسندگان : مروارید جزائی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ، سکینه جعفری ،
28 ) عنوان : بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی
Title : Cognitive Study Of Polysemy In Simple Adjectives Of Azarbaijani Turkish
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و گویش های غرب ایران / Studies of languages and dialects of western Iran /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1399
نویسندگان : ناصر عباسی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
29 ) عنوان : انواع و کارکرد دُشواژه‌ در سینمای معاصر ایران
Title : Types And Functions Of Linguistic Taboos In Iranian Movies
مشخصات نشریه : افق های زبان / journal of language horizons, alzahra university /
تاریخ چاپ : 3 / 12 / 1398
نویسندگان : Narges Rahamni ، بهزاد رهبر ، Mohammad Reza Oroji ،
30 ) عنوان : بررسی واژه‌بست‌ها و همخوانهای پایانی گویش تاتی تاکستان بر اساس نظریه بهینگی
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1398
نویسندگان : جواد رحمانی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
31 ) عنوان : بررسی فرآیندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر اساس نظریۀ بهینگی
Title : The Study Of Morphophonemic Processes Of Takestan Tati Suffixes On The Basis Of Optimality Theory
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / Comparative Linguistic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : جواد رحمانی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
32 ) عنوان : فرآیندهای واژه‌آفرینی در زبان زندان و ارتباط آن با متغیر جنسیت
مشخصات نشریه : زبانشناسی اجتماعی / Journal of Sociolinguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : آمنه مسن آبادی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
33 ) عنوان : فرایندهای واژ- واجی واژه بست‌‌ها و حذف همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان بر اساس نظریۀ بهینگی
مشخصات نشریه : ادبیات و زبان های محلی ایران زمین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : جواد رحمانی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
34 ) عنوان : بررسی کاربست نظریة مایکل ریفاتر بر شعر زمستان «اخوان ثالث»
مشخصات نشریه : آموزش زبان و ادبیات / /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1398
نویسندگان : زهرا محمدی ، بهزاد رهبر ،
35 ) عنوان : فرآیندهای واژ- واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و گویش های غرب ایران / Studies of languages and dialects of western Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : جواد رحمانی ، محمد رضا اروجی ، بهزاد رهبر ،
36 ) عنوان : ارزیابی فرآیندهای واژی در گونه زبان زندان
Title : Evaluation Of Word Formation Processes In Prisoners' Linguistic Variety
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : آمنه مسن آبادی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
37 ) عنوان : بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1396
نویسندگان : آمنه مسن آبادی ، بهزاد رهبر ، محمد رضا اروجی ،
38 ) عنوان :
Title : Enhancing Speaking Ability Through Intervening Scaffolding Strategies
مشخصات نشریه : Theory & practice in language studies / Theory and Practice in Language Studied /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1395
نویسندگان : Sayedeh Zahra Arfaei Zarandi ، بهزاد رهبر ،
39 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Emotional Intelligence And Willingness To Communicate Among Iranian Intermediate EFL Learners
مشخصات نشریه : Journal of language teaching: theory and practice / Journal of language teaching: theory and practice /
تاریخ چاپ : 26 / 03 / 1395
نویسندگان : بهزاد رهبر ، Mojdeh Suzani ، Zoleikha Sajadi ،
40 ) عنوان :
Title : The Effect Of Role-Play On Promotion Functional Use Of L2 Low-immersion EFL Context Of Iranian High School Learners
مشخصات نشریه : ELIXIR computer Science and Engineering Jounal / ELIXIR computer Science and Engineering Jounal /
تاریخ چاپ : 13 / 02 / 1395
نویسندگان : Mohammad Reza Oroji ، بهزاد رهبر ، Khadijeh Kamyab ،
41 ) عنوان :
Title : The Effect Of Gender On Refusal Of Suggestion In Formal And Informal Situations Among Iranian Learners
مشخصات نشریه : Global Journal of Sociology / Global Journal of Sociology /
تاریخ چاپ : 25 / 08 / 1394
نویسندگان : بهزاد رهبر ، Mohammad Reza Oroji ، Fariba Hedayatnejad ،
42 ) عنوان :
Title : Enhancing EFL Learners’ Reading Comprehension Ability Through Multimedia-Based Visualization
مشخصات نشریه : Journal of Applied Linguistics and Language Research / Journal of Applied Linguistics and Language Research /
تاریخ چاپ : 08 / 05 / 1394
نویسندگان : Saloomeh Niknejad ، بهزاد رهبر ،
43 ) عنوان :
Title : The Impact Of Teachers` Beliefs And Teachers` Gender On Stimulating Self-regulated Learning Among First Grade Of High School Students On Zanjan City
مشخصات نشریه : The International Research Journal of Applied and Basic Sciences / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1394
نویسندگان : Azadeh Mehrjou ، بهزاد رهبر ،
44 ) عنوان :
Title : Comprehension Through Visualization: The Case Of Reading Comprehension Of Multimedia-Based Texts
مشخصات نشریه : International Journal of Educational Investigations / International Journal of Educational Investigations /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1394
نویسندگان : Saloomeh Niknejad ، بهزاد رهبر ،
45 ) عنوان :
Title : The Effect Of Gender On Realization Of Refusal Of Suggestion In Formal And Informal Situations Among Iranian EFL Learners
مشخصات نشریه : International Journal for the Teachers of English / International Journal for the Teachers of English /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1393
نویسندگان : Fariba Hedayatnejad ، بهزاد رهبر ،
46 ) عنوان :
Title : The Effect Of Explicit Lexical Elaboration On L2 Vocabulary Use In Writing Of EFL Learners
مشخصات نشریه : English for Specific Purposes World / English for Specific Purposes World /
تاریخ چاپ : 24 / 05 / 1393
نویسندگان : بهزاد رهبر ، Seyyedeh Sakineh Mousavi ،
47 ) عنوان :
Title : The Impact Of Interactive Scaffolding On Iranian EFL Learners` Speaking Ability
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : Sayedeh Zahra Arfaei Zarandi ، بهزاد رهبر ،
48 ) عنوان :
Title : The Role Of Careful Online Planning On The Speaking Skill Of Iranian EFL Learners
مشخصات نشریه : Global Journal of Foreign Language Teaching / Global Journal of Foreign Language Teaching /
تاریخ چاپ : 13 / 02 / 1393
نویسندگان : بهزاد رهبر ، Nazli Dadluei ،
49 ) عنوان :
Title : Mirroring The Effect Of Stuffed Classes On The Utility Of ESP Classes: Challenge And Students Vs. Teachers Attitudes
مشخصات نشریه : Journal of Language Teaching and Research / Journal of Language Teaching and Research /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1392
نویسندگان : Giti Karimkhanlouei ، بهزاد رهبر ، Behzad Bayat ،
50 ) عنوان : رابطه جنسیت و قطع گفتار: بررسی جامعه شناختی زبان
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : بهزاد رهبر ، بهروز محمودی بختیاری ، گیتی کریمخانلویی ،
51 ) عنوان : ارزیابی کاربرد استعاری اسامی حیوانات در زبان ترکی
Title : Evaluating The Metaphorical Use Of Animal Names In Turkish
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : بهزاد رهبر ،