سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/behniafar
نام و نام خانوادگی : مهدی بهنیافر
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فلسفه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 540 ایمیل : behniafar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 21 مورد)
1 ) عنوان : بنیادهای ارسطویی درمان منطق‌محور کوهن
Title : Aristotelian Foundations Of Cohen's Logic-based Therapy
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / حکمت و فلسفه /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1402
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، فائزه خوش طینت ،
2 ) عنوان : نیوتن: فیلسوف؟! گزارشی از مقاله «نیوتونیسم در مرحلۀ نخست عصر روشنگری آلمان (1750-1720): متافیزیک و نقد فلسفه جزمی
Title : Newton: Philosopher?! A Report Of The Article "newtonianism In Early Enlightenment Germany, C. 1720 To 1750: Metaphysics And The Critique Of Dogmatic Philosophy"
مشخصات نشریه : الهیات / Theomag /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : حمیده مختاری ، مهدی بهنیافر ،
3 ) عنوان : گذار از رویکرد کارکردگرا در فلسفه ذهن به رویکرد بدن مند
Title : From Functionalism To Embodiment In Philosophy Of Mind
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : توحید هادی نژاد ، مهدی بهنیافر ،
4 ) عنوان : آیا تارسکی مفهوم عام نتیجه ی منطقی را فراچنگ می آورد؟
Title : Does Tarski Captures The Common Concept Of Logical Consequence?
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1400
نویسندگان : سعید پوردانش ، مهدی بهنیافر ،
5 ) عنوان : وقتی زیبایی شناسی منجر به کنشگری در حفظ محیط زیست نمی شود
Title : When Aesthetics Does Not Lead To An Act Of Environmental Conservation
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1400
نویسندگان : آتوسا افشاری ، مهدی بهنیافر ،
6 ) عنوان : استنتاج بهترین تبیین در روش اصل‌موضوعی دکارت و پیامدهای معرفت‌شناختی آن
Title : Inference Of The Best Explanation (i.b.e) In Descartes' Axiomatic Method And Its Epistemological Consequences
مشخصات نشریه : فلسفه علم / Philosophy of Science /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
7 ) عنوان : دو تقریر رقیب در ماهیت استنتاج و نسبت آن با شهود در اندیشۀ دکارت
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / Logical Studies /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1399
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
8 ) عنوان : خوانش بافت‌محور شهید مطهری از داستان موسی(ع) و خضر(ع) و دلالت‌های آن در تفکر عقلانی
Title : Motahhari's Context-based Reading Of The Story Of Moses(pbuh) And Al-khidr(pbuh) And Its Implications For Rational Thinking
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1399
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
9 ) عنوان : معنای موقت در اخلاق موقت دکارت و بررسی انتقادی چند برداشت معاصر
Title : About "provisional" In Descartes' Provisional Morality And A Critical Review Of Some Contemporary Readings
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
10 ) عنوان : قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید
Title : Different Readings Of The Physical Life Of Jesus (pbuh) In The Qur'an And The New Testament
مشخصات نشریه : Research in Shi,a comparative Theology / Research in Shi,a comparative Theology /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، فاطمه السادات حسینی محمود ،
11 ) عنوان : نسبت اندیشۀ ماشین جانوری دکارت با رفتارهای زیست محیطی جدید
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / occidental studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
12 ) عنوان : تعابیر سه گانه اخلاق در مختصات فکری دکارت
مشخصات نشریه : معرفت اخلاقی / /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1396
نویسندگان : طاهره دهقانیان ، مهدی بهنیافر ،
13 ) عنوان : تحلیل رفتار استنادی نویسندگان مقالات فصلنامۀ حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (1393-1384)
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1395
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، امیرحسین رجب زاده عصارها ، زهره عباسیان ،
14 ) عنوان : گونه شناسی شک در اندیشه غزالی و دکارت
مشخصات نشریه : دو فصلنامه اسفار / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، نبی آریا ،
15 ) عنوان : رویکرد فلسفی شهید مطهری به پرسش از رابطۀ عقل و دین
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، حمیده مختاری ،
16 ) عنوان : آرمان «آرمان شهر»
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
17 ) عنوان : کتابهای درسی به عنوان منابع یادگیری
مشخصات نشریه : پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1387
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
18 ) عنوان : تقریری معناشناختی از صدق جمله های علوم قیاسی
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1387
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
19 ) عنوان : از ساحت فلسفه تا بام بلند حکمت
مشخصات نشریه : دانشگاه تمدن ساز / /
تاریخ چاپ : 12 / 3 / 1386
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
20 ) عنوان : الهیات نظام مند (تحلیلی بر آراء ژان اسکات اریگن)
مشخصات نشریه : خردنامه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،
21 ) عنوان : صدق تارسکی و قلمرو آن
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1384
نویسندگان : مهدی بهنیافر ،