سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/bakhshizadeh
نام و نام خانوادگی : کبری بخشی زاده برج
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : 02148392944 ایمیل : bakhshi.k@gmail.com
لینک سامانه علم سنجی : Tehran
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 29 مورد)
1 ) عنوان : هیچ چیز رایگان نیست: شناسایی مهم ترین مکانیزم های کسب درآمد از محتوا در بازی های موبایل
Title : Nothing's For Free: Identifying The Most Important Content Monetization Mechanics In Mobile Games
مشخصات نشریه : International Journal of Digital Content Management (IJDCM) / International Journal of Digital Content Management (IJDCM) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1401
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، حامد نصیری ، علی اکبری ،
2 ) عنوان : رابطه بازی وار سازی ، درگیری با برند و ارزش برند از منظر مشتریان
Title : The Relationship Between Gamification, Brand Engagement And Brand Value From The Perspective Of Customers
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار مصرف کننده / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، بهاره هشیار مقدم ، رقیه صالحیان فرد ،
3 ) عنوان : روایت‎پژوهی تجربه پژوهش‎گران بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران
Title : Narrative Experience Of Cognitive Marketing Researchers In The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی / Journal of Business Management /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1400
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، محمد صالح ترکستانی ، پدرام جاهدی ،
4 ) عنوان : عوامل مؤثر بر تجربه گردشگران خارجی شهر تهران (مورد مطالعه: سایت تریپ ادوایزر)
Title : Factors Affecting The Experience Of Foreign Urban Tourists Visiting From Tehran (case Of Study: Tripadvisor Website)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و توسعه گردشگری / Journal of Tourism Planning and Development /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1400
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، سید محمدرضا حسینی ،
5 ) عنوان : تحلیل پدیدارشناسانه مصرف‌کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی)
Title : Phenomenological Analysis Of Foreign Women’s Clothing Consumers (with The Approach Of Modifying The Mental Model Of Foreign Product Consumption)
مشخصات نشریه : بررسیهای بازرگانی / Business Reviews /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، نعیمه جباری ، امید سلیمان زاده ،
6 ) عنوان : توسعه چارچوب مفهومی "واقعیت مجاز ی" از طریق استخراج استعار ی تجربه کاربرا ن
Title : Develop The Conceptual Framework Of "virtual Reality" By Eliciting The Metaphor Of User Experience
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ،
7 ) عنوان : شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی (مورد مطالعه: هتل‌های چهار ستاره شهر تهران)
Title : Thematic Networks Of Hotel Guests Experience By Using Text Mining Technique (case: 4 Star Hotels In Tehran City)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، امید سلیمان زاده ، محسن فکور یوسف‌آباد ،
8 ) عنوان : مقایسه نقشه ذهنی کاربران پیام‌رسان‌های داخلی با پیام‌رسان‌های خارجی
Title : Omparing Of Mental Map Of Iranian And Foreign Mobile Instant Massages
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، رضا خادم حسینی ، مهدی بشیرپور ،
9 ) عنوان : تأثیر درگیری ذهنی با برند مقصد و شخصیت برند مقصد بر خودتجانسی گردشگران و تعلق به برند مقصد
Title : He Effect Of Destination Brand Involvement And Destination Brand Personality On Tourists’ Self- Congruity And Destination Brand Attachment
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of Tourism and Developement /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ،
10 ) عنوان : نگاشت نقشه ذهنی افراد نسبت به برند گردشگری مذهبی مشهد با استفاده از روش استخراج استعاره زالتمن )زیمت(
Title : Mapping The Mental Map Of People Towards The Mashhad Religious Tourism Brand Using The Zaltman Metaphor Extraction Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Studies /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1399
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، نسرین جوانشیر گیو ،
11 ) عنوان : نگاشت شبکه تداعیات برند پیام‌رسان‌های داخلی (موردمطالعه: پیام‌رسان سروش)
Title : Network Mapping Of Internal Messenger’s Brand Associations (case Study: Soroush Messenger)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی مدیریت برند / Quarterly Journal of 'Brand Management' دسترسی آزاد /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ،
12 ) عنوان : نقشه‏ ذهنی مد اسلامی- ایرانی با تمرکز بر سبک پوشش بانوان
Title : Mapping Consumers' Mental Map Of Islamic-iranian Fashion Focusing On Women’s Clothing
مشخصات نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی / culture in the islamic university /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1398
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ،
13 ) عنوان : بخش‏ بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهومی برند
Title : Kish Free Zone Tourism Market Segmentation: A New Approach To Brand Concept Map Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، کبری بخشی زاده برج ، پدرام جاهدی ،
14 ) عنوان : نگاشت شبکه تداعی های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقش مفهومی برند
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1397
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، کبری بخشی زاده برج ، پدرام جاهدی ،
15 ) عنوان : نگاشت شبکه تداعی¬های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند
Title : Mapping Associations Networks Of Kish Free Zone’s Tourist Branding Using Brand Conceptual Mapping Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / مطالعات مدیریت گردشگری /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، کبری بخشی زاده برج ،
16 ) عنوان : فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه
مشخصات نشریه : تحقیقات بازاریابی نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، خدیجه عبداللهی ،
17 ) عنوان : نگاشت شبکه تداعیهای برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، کبری بخشی زاده برج ، پدرام جاهدی ،
18 ) عنوان : تأثیر درگیری ذهنی و تردید نسبت به بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش مصرف‌کنندگان به برند، تبلیغات و قصد خرید
Title : The Effect Of Cause Involvement And Skepticism About Cause Related Marketing On Consumers Attitudes Toward Brand, Advertising And Purchase Intention
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی مدیریت برند / Quarterly Journal of 'Brand Management' دسترسی آزاد /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ،
19 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی های موبایلی از طریق مدل تحقق انتظارات
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : حامد نصیری ، کبری بخشی زاده برج ، محمد صالح ترکستانی ،
20 ) عنوان : ترسيم نقشة ذهني مشتريان فروشگاه اينترنتي ديجي كالا با استفاده از تكنيك استخراج استعارهاي زالتمن (زيمت)
Title : Eliciting Mental Map Of The Customers Of Digikala E-stores Using Zaltman Metaphor Elicitation Technique (zmet)
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / مدیریت بازرگانی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، علی حاجی جعفر ، حامد نصیری ،
21 ) عنوان : استخراج نقشه ارزش های کاربران پیام رسانهای موبایلی با استفاده از تکنیک نردبانی(بر اساس نظریه وسیله-هدف)
مشخصات نشریه : مدیریت برند / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، ناصر داورزنی ، پیمان دیلمی معزی ،
22 ) عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای زندگی والس با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته با استفاده از مدل آناندان و همکاران (مورد مطالعه : برند سامسونگ در صنعت رسانه دیجیتال)
Title : Investigating The Relationship Between Vals Lifestyles With Loyalty To Products’ Brand With Advanced Technology Using Anandan Et Al. Model (case Study: Samsung Brand In Digital Media Industry)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی مدیریت برند / Quarterly Journal of 'Brand Management' دسترسی آزاد /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1395
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ،
23 ) عنوان : تاثیر درگیری ذهنی و ویژگی های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، مرتضی خلیلی رودی ، سامان رضائیان اکبرزاده ،
24 ) عنوان : تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : افسانه سیامی ، موسی رضوانی ، کبری بخشی زاده برج ،
25 ) عنوان :
Title : Gideline For Planning And Improving Service Qualitywith Customer-oriented Approch And Model Combining TOPSIS And SWOT
مشخصات نشریه : International Journal of Current Life Sciences / /
تاریخ چاپ : 08 / 02 / 1393
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، farhad mohammadzadeh ، maohammadail sangbar ،
26 ) عنوان :
Title : General Overview Of The Country
مشخصات نشریه : Journal of Agricultural and Resource Economics / Journal of Agricultural and Resource Economics /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1392
نویسندگان : Afsaneh Siyami ، MUSA Rezvani chaman zamin ، کبری بخشی زاده برج ،
27 ) عنوان : تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع ...
مشخصات نشریه : مدیریت بازاریابی / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1390
نویسندگان : سیدعلی اکبر افجه ای ، کبری بخشی زاده برج ،
28 ) عنوان : تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبکهای روان نگاشتی ....
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، سیدعلی اکبر افجه ای ،
29 ) عنوان : تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبکهای زندگی والس
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 05 / 04 / 1386
نویسندگان : کبری بخشی زاده برج ، سیدعلی اکبر افجه ای ،