سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/bahrami
نام و نام خانوادگی : جاوید بهرامی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : bahrami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 63 مورد)
1 ) عنوان : کاربردهای سیاست مالی با حضور خانوارهایی با مصرف سرانگشتی با استفاده از تحلیل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Applications Of Fiscal Policy With The Presence Of Households With Finger Consumption Using Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Approach
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : رقیه طایفه جبار ی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
2 ) عنوان :
Title : Comparing The Volatility Spillovers Among Financial Markets In Iran Pre And Post Jcpoa: A Var-bekk-garch Approach
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1401
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، عباس شاکری حسین آباد ،
3 ) عنوان : مقایسه پیشبینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیشبینی کننده
Title : Comparing The Forecasting Of Iranian Inflation With Many Predictors
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، فاطمه فهیمی فر ،
4 ) عنوان :
Title : EFFECT OF OIL REVENUES ON GOVERNMENT SIZE IN SELECTED OIL-EXPORTERS WITH AN EMPHASIS ON IRAN’S ECONOMY
مشخصات نشریه : International Journal of Energy conomics and Policy / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1400
نویسندگان : داود دانش جعفری ، حمید ناظمان ، جاوید بهرامی ، Mohammad Hasan Kheiravar ،
5 ) عنوان : مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاگید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا
Title : Comparison Of Different Methods Of Predicting Iran's Economic Growth With An Emphasis On Dynamic Model Selection And Dynamic Model Averaging
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، ناصر خیابانی ، جاوید بهرامی ،
6 ) عنوان : واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم
Title : The Responses Of Stock, Gold And Foreign Exchange Markets To Financial Shocks: Var-mgarch Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ،
7 ) عنوان :
Title : Effect Of Oil Revenues On Government Size In Selected Oil-exporters With An Emphasis On Iran’s Economy
مشخصات نشریه : / International Journal of Energy Economics and Policy /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1399
نویسندگان : داود دانش جعفری ، حمید ناظمان ، جاوید بهرامی ، محمد حسن خیرآور ،
8 ) عنوان : نقش ادغام مالی بین المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 07 / 04 / 1399
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ،
9 ) عنوان : مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده
Title : Comparing The Forecasting Of Iranian Inflation With Many Predictors
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
10 ) عنوان : بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی
Title : The Effects Of Transparency In Macroeconomic Data Release On Exchange Rate Movements: A Simulation
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ،
11 ) عنوان : بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین المللی برای اقتصاد ایران:رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Investigating The Performance Of Currency Regimes In Production And Inflation Fluctuations Under International Financial Integration Conditions For Iran: Using A Dsge Model
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، تیمور محمدی ،
12 ) عنوان : پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR
Title : Macroeconomic Dynamics Of Deregulation In Product And Labor Markets In Mena Countries: The Panel Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، فاطمه عزیزخانی ، حسن طائی ، جاوید بهرامی ،
13 ) عنوان : پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR
Title : Dynamics Of The Effects Of Deregulations In The Commodity And Labor Markets In Mena Countries: A Panel Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، فاطمه عزیز خانی ، حسن طائی ، جاوید بهرامی ،
14 ) عنوان : اثر شوک عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران:رویکرد خودرگرسیون برداری پارامترمتغیر زمان
Title : Effect Of Shock Factors Affecting Financial Crises In Iran's Economy: Autoregressive Vector Models Variable Time Parameters
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1398
نویسندگان : عذار بیانی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ،
15 ) عنوان : شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی
Title : Social Networks, Mass Behavior And Exchange Rate Fluctuations; A Simulation
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ، جواد طاهرپور ، رضا طالبلو ،
16 ) عنوان : پیش بینی شکاف دارایی- بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران کاربرد الگوی عصبی- فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)
Title : Asset-liability Dynamic Gap Forecasting, Applying Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (anfis) And Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (arfima) Model: Case Study Of A Private Bank In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / اقتصاد مالی /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1397
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، جاوید بهرامی ،
17 ) عنوان : پیش بینی شکاف دارائی-بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران، کاربرد الگوی عصبی-فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلند مدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 04 / 12 / 1397
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، جاوید بهرامی ، ثریا شعبانی جفرودی ،
18 ) عنوان : سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1397
نویسندگان : مرضیه پاک نیت ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، سمیه شاه حسینی ،
19 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ،
20 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، نرگس اکبر پور روشن ،
21 ) عنوان : اثر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE
Title : The Impact Of Tax Policy On The Underground Economy: Dsge Model
مشخصات نشریه : پژوهش‌های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، نرگس اکبرپور روشن ،
22 ) عنوان : طراحی یک مدل کلان سنجی پویا با لحاظ پویایائیهای صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1397
نویسندگان : جاوید بهرامی ، داود دانش جعفری ، محمد صیادی ، پگاه پاشا زانوس ،
23 ) عنوان : بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیر قابل مبادله (رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : جاوید بهرامی ، بهنوش سادات آقایان ، اسفندیار جهانگرد ،
24 ) عنوان : پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : بهنوش سادات آقایان ، جاوید بهرامی ، اسفندیار جهانگرد ،
25 ) عنوان : ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : ندا بیات ، جاوید بهرامی ،
26 ) عنوان : پیچیدگی صادرات غیر نفتی ایران و عوامل تعیین کننده آن در کشورهای در حال توسعه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1396
نویسندگان : جاوید بهرامی ، یوسف حسن پور کار ،
27 ) عنوان : هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1396
نویسندگان : ندا بیات ، جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ،
28 ) عنوان : تکانه های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران, رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE)
Title : Stochastic Shocks And Oil Revenue Management In Iran, Dynamic General Equilibrium Approach (dsge)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : محمد صیادی ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
29 ) عنوان : بررسی اثر حجم تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول
مشخصات نشریه : روند / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1395
نویسندگان : داود دانش جعفری ، جاوید بهرامی ، مجتبی راعی دهقی ،
30 ) عنوان : نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران؛ (رویکرد مدل DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1395
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، جاوید بهرامی ،
31 ) عنوان : اثر سررسید در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران (IME)
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1394
نویسندگان : اکبر میرزاپور ، جاوید بهرامی ،
32 ) عنوان : انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR
Title : Asymmetric Exchange Rate Pass-through To Domestic Price Indexes With The Approach Of Svar
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1393
نویسندگان : جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ، شادی بزرگ ،
33 ) عنوان : ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : میثم رافعی ، جاوید بهرامی ، داود دانش جعفری ،
34 ) عنوان : بررسی مقایسه ای ساز و کار حراج بازار برق ایران با ساز و کار حراج قیمت تسویه کننده بازار
Title : A Comparative Study Of Iran’s Electricity Market Auction Mechanism And System Marginal Price Auction Mechanism
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : جمشید پژویان ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، فرامرز اتباعی ،
35 ) عنوان : عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1393
نویسندگان : جاوید بهرامی ، میثم رافعی ،
36 ) عنوان : اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : سید پیمان اسدی ، جاوید بهرامی ،
37 ) عنوان : استخراج منحنی بوریج (بیکاری – فرصت شغلی، U-V ) در ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : سیما باقری ، حسن طائی ، جاوید بهرامی ،
38 ) عنوان : مدلسازی رونق و رکود در بازار مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی های اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : حبیب مروت ، جاوید بهرامی ،
39 ) عنوان : تحلیل های سیاستی نقش واردات در سنحش اهمیت بخش های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، علی اصغر بانوئی ، جاوید بهرامی ،
40 ) عنوان : مدلسازی رونق ورکود بازار مسکن تهران با در نظر گرفتن پویائیهای اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : جاوید بهرامی ، حبیب مروت ،
41 ) عنوان : یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه مسکن تهران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : حبیب مروت ، جاوید بهرامی ،
42 ) عنوان : تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : زیور اسدی ، جاوید بهرامی ، رضا طالبلو ،
43 ) عنوان : یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه بازار مسکن تهران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : حبیب مروت ، جاوید بهرامی ،
44 ) عنوان : تاثیر شوک های مالی بر تولیدو سطح قیمت در ایران با استفاده از خودرگرسیون برداری ساختاری
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1391
نویسندگان : سهیلا پروین ، جاوید بهرامی ، سحر وحیدی ،
45 ) عنوان : طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، جاوید بهرامی ،
46 ) عنوان : تاثیر شوک های مالی بر تولید وسطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، سهیلا پروین ، سحر وحیدی ،
47 ) عنوان : نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد مطالعه در بورس کالای ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، اکبر میرزاپور آقاجان ،
48 ) عنوان : بررسی مقایسه ای اثرات کلان شوک های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80 میلادی (مورد کشورهای صادر کننده نفتی)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، لطفعلی بخشی ، فرزانه موسوی ،
49 ) عنوان : تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تجزیه موجک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، احمد محمدی ، رضا طالبلو ،
50 ) عنوان : بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی : مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، ناصر خیابانی ، مرتضی قاضی ،
51 ) عنوان : بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی : مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، ناصر خیابانی ،
52 ) عنوان : بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای صادر کننده نفت)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، ناصر خیابانی ، مرتضی قاضی ،
53 ) عنوان : تجزیه و تحلیل سیکلهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل ....
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، احمد محمدی ، رضا طالب لو ،
54 ) عنوان : شوک نفتی و بیماری هلندی،بررسی موردی ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : جاوید بهرامی ، سمیرا نصیری ،
55 ) عنوان : بررسی نااطمینانی اثر بار بودن تجارب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با رویکرد متوسط گیری بیزی از برآوردهای کلاسیکی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : جاوید بهرامی ، اسدالله جلال آبادی ،
56 ) عنوان : بررسی اثر شوک های نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : جاوید بهرامی ، پروانه اصلانی ،
57 ) عنوان : تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا تصادفی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : جاوید بهرامی ، منیره سادات قریشی ،
58 ) عنوان : بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : جاوید بهرامی ، مریم فرشچی ،
59 ) عنوان : آیا در صنایع کارخانه ای دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : حسن طایی ، جاوید بهرامی ، نازیلا باقری ،
60 ) عنوان : تجزیه تحلیل تورم با استفاده از مدل *P
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : جاوید بهرامی ، مریم فرشچی ،
61 ) عنوان : عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف(رویکردی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : جاوید بهرامی ، اسدالله جلال آبادی ،
62 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : جاوید بهرامی ، اقبال اصلانی ،
63 ) عنوان : بررسی مقایسه‎ای عملکرد راههای مختلف تامین مالی بودجه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1377
نویسندگان : جاوید بهرامی ،