سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/baharak.mahmoodi
نام و نام خانوادگی : بهارک محمودی حنارود
دانشکده : علوم ارتباطات گروه آموزشی : روزنامه نگاری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : روزنامه‌نگاری وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : baharak.mahmoodi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 9 مورد)
1 ) عنوان : حوزه عمومی و کنش ارتباطی در گفت‌و‌گوهای کاربران ایرانی در کلاب هاوس مطالعه موردی کلاب «جدال داغ»
Title : The Public Domain And Communicative Action In The Conversations Of Iranian Users In The Club House, A Case Study Of The "hot Controversy" Club.
مشخصات نشریه : جامعه فرهنگ رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : هادی خانیکی ، وحید اقدسی ، بهارک محمودی حنارود ،
2 ) عنوان : مطالعه دلایل استقبال از رمان «ملت عشق» در ایران
Title : Studying The Reasons For The Acceptance Of The Novel "the Forty Rules Of Love" In Iran
مشخصات نشریه : جامعه شناسی هنر و ادبیات / 0.021 /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1401
نویسندگان : بهارک محمودی حنارود ، طاهره رضایت ، مژگان حاجی‌زادگان ،
3 ) عنوان : مطالعه بازنمایی «سفره ایرانی» در سینمای ایران با رویکرد نشانه‌شناسی
Title : A Study Of Representation Of "iranian Tableware" In Iranian Cinema With A Semiotics Approach
مشخصات نشریه : رهپویه هنرهای نمایشی / /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1401
نویسندگان : بهارک محمودی حنارود ،
4 ) عنوان : جامعه شناسی و سینمای ایران
Title : Sociology And Iranian Cinema
مشخصات نشریه : دانشنامه علم جامعه شناسی ایران / /
تاریخ چاپ : 21 / 2 / 1401
نویسندگان : بهارک محمودی حنارود ،
5 ) عنوان : نقدی بر کتاب زندگی روزمرۀ تهی‌دستان شهری تطهیر تهی‌دستی
Title : A Critique On The Book "everyday Life Of The Urban Precariat"
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : بهارک محمودی حنارود ، عباس وریج کاظمی ،
6 ) عنوان : زن ستیزی های خیرخواهانه در سینما مطالعه بازنمایی مفهوم «زنان علیه زنان» در سینمای دهه 90 ایران
Title : Representation Of The Concept Of "women Against Women" In Cinematic Works
مشخصات نشریه : زن در فرهنگ و هنر / Journal of Woman in Culture Arts /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : بهارک محمودی حنارود ، ملیکا فراهانی ،
7 ) عنوان : تصویر زندگی فرودستان در اینستاگرام: مطالعه موردی زنان بی‌خانمان بهبود یافته
Title : The Life Of Subaltern Group On Instagram
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1399
نویسندگان : اعظم ده‌صوفیانی ، بهارک محمودی حنارود ،
8 ) عنوان : در باب در: تفسیر زیملی «در» در فیلم‌های «خانه پدری» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی»
Title : On "door" Simmelian Look On "lovely Trash" And "paternal House"
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : آرش حسن پور ، بهارک محمودی حنارود ،
9 ) عنوان : معنابخشی به امر ظاهرا بی‌معنا:بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره
Title : Making Sense Of The Meaningless A Review Of “making Sense Of Everyday Life”
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : بهارک محمودی حنارود ،