سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/azadeh.mirzaei
نام و نام خانوادگی : آزاده میرزائی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان‌شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : azadeh.mirzaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 23 مورد)
1 ) عنوان : پیکره چکیده‌های مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی
Title : The Corpus Of Atu Papers, Theses And Dissertations Abstracts
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / Language and Linguistics /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1401
نویسندگان : آزاده میرزائی ، فاطمه صدقی ،
2 ) عنوان : سلسله‌مراتب نقش‌های معنایی و روابط دستوری در زبان فارسی
Title : Thematic And Grammatical Hierarchies In Persian Language
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1400
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
3 ) عنوان : رابطۀ قطبیت و وجهیت بندی در زبان فارسی
Title : The Relationship Between Polarity And Clausal Modality In Persian
مشخصات نشریه : مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران / The journal of Western Iranian Languages and Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
4 ) عنوان : نفی در زبان فارسی
Title : Negation In Persian Language
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
5 ) عنوان : ساختار جملات شرطی در زبان فارسی
Title : The Structure Of Conditional Construction In Persian Language
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
6 ) عنوان : مجهول‌سازی افعال لازم در زبان فارسی
Title : The Passives On Intransitives In Persian Language
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
7 ) عنوان : محمول در زبان فارسی
Title : Predicator In Persian
مشخصات نشریه : مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران / The journal of Western Iranian Languages and Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
8 ) عنوان : دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی
Title : Semantic Classification Of Conditional Construction In Persian Language
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
9 ) عنوان : ارزیابی هیجان ضمن پیام از طریق پردازش گفتار هیجانی مبتنی بر استفاده از ویژگی‌های MFCC و STFT
Title : Evaluation Of Implicit Emotion In The Message Through Emotional Speech Processing Based On Mel-frequency Cepstral Coefficient And Short-time Fourier Transform Features
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / تازه های علوم شناختی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مهسا روانبخش ، سعید ستایشی ، میر محسن پدرام ، آزاده میرزائی ،
10 ) عنوان : کارکردهای معنایی و دستوریِ حرف اضافۀ «از» در زبان فارسی
Title : The Grammatical And Semantic Functions Of Preposition “ɂaz” In Persian Language
مشخصات نشریه : زبان و زبان شناسی / زبان و زبان شناسی /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1399
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
11 ) عنوان : انواع الگوهای ساخت مجهول در زبان فارسی
Title : Different Types Of Passive Constructions In Persian Language
مشخصات نشریه : دستور / Grammar /
تاریخ چاپ : 3 / 12 / 1398
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
12 ) عنوان :
Title : Semantic Role Labeling System For Persian Language
مشخصات نشریه : / ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1398
نویسندگان : آزاده میرزائی ، Fatemeh Sedghi ، Pegah Safari ،
13 ) عنوان : محمول صفتی در زبان فارسی
Title : Adjective Predicates In Persian Language
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1398
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
14 ) عنوان : عملگر سوگیری در زبان فارسی
مشخصات نشریه : واژه واژه زندگی / /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1398
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
15 ) عنوان : بازتعریف مفاهیم بند پایه و بند پیرو براساس رویکرد نقش‌گرا
Title : Redefining The Concepts Of Dependent And Independent Clauses According To A Functional Approach
مشخصات نشریه : زبان و زبان شناسی / زبان و زبان شناسی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
16 ) عنوان : بندهای چندمحمولی زبان فارسی: بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع
Title : Persian Multiple-core Clauses The Study Of Non-finite Core According To Rrg
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / پژوهش های زبان شناسی تطبیقی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
17 ) عنوان : موصولی‌سازی در زبان فارسی
Title : Relativization In Persian
مشخصات نشریه : دستور / Grammar /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1395
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
18 ) عنوان : معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی
Title : Immanent Linguistic Epistemology In Saussure And Hjelmslev: A Comparative Study
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : محمد امین شاکری ، آزاده میرزائی ،
19 ) عنوان : هر فعل یک واقعیت رخدادی: نظام فعل در زبان فارسی
Title : Verb As An Event Reality: The Persian Verb System
مشخصات نشریه : دستور / Grammar /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1394
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
20 ) عنوان : نقش زدودگی و همتابینی در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1394
نویسندگان : ویدا شقاقی ، آزاده میرزائی ،
21 ) عنوان : نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی
Title : The First Semantic Role Corpus In Persian Language
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : آزاده میرزائی ، امیرسعید مولودی ،
22 ) عنوان : فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی
Title : Fragmented Verbs In Persian
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : آزاده میرزائی ،
23 ) عنوان : ساخت اطلاع در بندهای متممی زبان فارسی
Title : Information Structure In Complement Clauses In Persian
مشخصات نشریه : دستور / Grammar /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1392
نویسندگان : آزاده میرزائی ،