سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/arabmazar
نام و نام خانوادگی : علی عرب مازار یزدی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : arabmazar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 27 مورد)
1 ) عنوان : نقش صنايع کارخان های بر رشد اقتصادی ايران: روش شاخص لگاريتمی ديويژيا
Title : The Role Of Manufacturing On Iran's Economic Growth: Divisa’s Logarithmic Index Method
مشخصات نشریه : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی / مدلسازی اقتصاد سنجی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1403
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی عرب مازار یزدی ، فاطمه ظهیری ،
2 ) عنوان : پیشبینی تراز مالی و جمعیتی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از مدل شبیه سازی خرد پویا
Title : Prediction Of The Demographic And Financial Balance Of The Iranian Social Security Fund Using A Dynamic Microsimulation Model
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / /
تاریخ چاپ : 27 / 3 / 1402
نویسندگان : ابوالفضل عباسی دره بیدی ، علی نصیری اقدم ، علی عرب مازار یزدی ،
3 ) عنوان : اقتصاد سیاسی نظام بودجه‌ریزی در ایران براساس رهیافت نظم اجتماعی (1304-1285)
Title : Political Economy Of Budgeting System In Iran, With An Emphasis On Social Order Approach (1906-1925)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : حمیدرضا قاسمی ، علی عرب مازار یزدی ، رضا زمانی ،
4 ) عنوان : نارسایی های جداول داده- ستانده متعارف در ایران و راهکار برون رفت در سنجش صادرات و واردات ارزش افزوده
Title : Fallacies Of Conventional Import Type Input-output Table In Iran And Way Out In Measuring Value-added In Exports And Imports
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی عرب مازار یزدی ، افسانه شرکت ، آذین کیانی راد ، نگین صادقی ،
5 ) عنوان : محدودیت تراز پرداخت‌ها و رشد اقتصادی: شواهدی از قانون تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی (رهیافت ARDL و کالمن فیلتر)
Title : Balance Of Payments Constraint And Economic Growth: Evidence From The Thirlwall’s Law In Developing Oil Countries (ardl And Kalman Filter Approach)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ،
6 ) عنوان : تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران
Title : An Institutional Analysis Of Tourism Business Environment And Entrepreneurship Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : محمدرضا فرزین ، محمود حسن پور ، سید مجتبی محمود زاده ، علی عرب مازار یزدی ،
7 ) عنوان : رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway).
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، رضا جلال پناهی ،
8 ) عنوان : رشد محدودشده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ،
9 ) عنوان :
Title : Changing Economic Systems And Institutional Dimensions Of The Triple Helix Model
مشخصات نشریه : --- / JOURNAL of innovation and entrepreneurship /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی عرب مازار یزدی ، seyyd mohammad sajjad najafi ،
10 ) عنوان : تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری در ایران
Title : Institutional Analysis Of Market Exchange Costs And Small And Medium Tourism Businesses In Iran
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و توسعه گردشگری / Journal of Tourism Planning and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : محمدرضا فرزین ، محمود حسن پور ، علی عرب مازار یزدی ، سید مجتبی محمود زاده ،
11 ) عنوان : بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : طیبه چمن ، پریسا مهاجری ، علی عرب مازار یزدی ،
12 ) عنوان : تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی عرب مازار یزدی ، سید محسن عظیمی دخت ،
13 ) عنوان :
Title : Changing Economic Systems And Institutional Dimensions Of The Triple Helix Model
مشخصات نشریه : / Journal of Innovation and Entrepreneurship /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1397
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی عرب مازار یزدی ،
14 ) عنوان : بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)
مشخصات نشریه : پژوهشهای محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1396
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرضیه رشیدی کیا ،
15 ) عنوان : محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1395
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، علی اصغر بانوئی ، نگار اکبری ،
16 ) عنوان :
Title : An Investigation Into The Effects Of Oil Revenues On Tradable Sector In OPEC Countries (with Panel Data)
مشخصات نشریه : international journal of basic sciences & applied research / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، hasan sadeghi ، fateme farajzade ،
17 ) عنوان : تاثیر ماهیت دولت بر مالیه عمومی: بسط نظریه توازن دوگانه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : محمد ستاریفر ، علی عرب مازار یزدی ، حسین تسلیمی ،
18 ) عنوان : معرفی و نقد کتاباقتصاد کلان: نظریه ها و سیاستها
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ،
19 ) عنوان : برآورد حجم پولهای کثیف در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، لیلا خودکاری ،
20 ) عنوان : تحلیل تابع تولید و کارایی بنگاه دانش با استفاده از روش مرز تصادفی تولید
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، حسن طائی ، یعقوب انتظاری ،
21 ) عنوان : گسترش واردات، دغدغه ها، ابهامات، واقعیات
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ،
22 ) عنوان : نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران؛ نگاهی دیگر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ،
23 ) عنوان : اهمیت مقوله توزیع درآمد و ابعاد اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1383
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی عرب مازار یزدی ،
24 ) عنوان : اهميت مقوله‌ی توزيع درآمد و ابعاد آن در ماتريس حسابداري اجتماعي
Title : The Importance Of Income Distribution And Its Dimensions In The Social Accounting Matrix
مشخصات نشریه : جامعه و اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی عرب مازار یزدی ،
25 ) عنوان : اقتصاد سیاه در ایران؛ اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1380
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ،
26 ) عنوان : صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران؛ تجربیات گذشته، راهبردهای آینده
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1377
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ،
27 ) عنوان : آزمون کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران
Title : Testing The Application Of Endogenous Growth Patterns In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1376
نویسندگان : بهروز هادی زنوز ، محمدرضا فرزین ، علی عرب مازار یزدی ،