سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/alin110
نام و نام خانوادگی : علی نصیری اقدم
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : اقتصاد بخش عمومی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188716520 ایمیل : alin110@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Ali-Nassiri-Aghdam
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 63 مورد)
1 ) عنوان : پیشبینی تراز مالی و جمعیتی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از مدل شبیه سازی خرد پویا
Title : Prediction Of The Demographic And Financial Balance Of The Iranian Social Security Fund Using A Dynamic Microsimulation Model
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / /
تاریخ چاپ : 27 / 3 / 1402
نویسندگان : ابوالفضل عباسی دره بیدی ، علی نصیری اقدم ، علی عرب مازار یزدی ،
2 ) عنوان : مدل‎سازی پیش‎ بینی بحران بانکی ایران با رویکرد مدل‌های میانگین‎ گیری بیزین
Title : Modelling Of Banking Crisis Forecasting In Iran By Bma
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : سمانه شیخ لی ، علی نصیری اقدم ، حمید آماده ، حسین درودیان ،
3 ) عنوان : تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیر مالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چند سطحی
Title : The Effects Of Financialization On The Physical Investment Of Non-financial Companies Listed In Tehran Stock Exchange Over 1388-1398 Used Multilevel Panel Data
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studies, Iran /
تاریخ چاپ : 01 / 4 / 1401
نویسندگان : مجید حاجی ، علی نصیری اقدم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
4 ) عنوان : بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه‌های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه
Title : The Assess The Effect Of Credit Allocation To Types Of Non-financial Firms On Entrepreneurship In Developing Countries
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : شاهین بهداروند ، علی نصیری اقدم ، محمد قاسمی ششده ،
5 ) عنوان : مخارج مالیاتی سیاستگذاری و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران: یک تحلیل منطقه¬ای در دوره 1388-
Title : Vat Tax Expenditure And Compliance Gap In Iran: A Regional Analysis Over 1388-1394
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ، فاطمه میرجلیلی ،
6 ) عنوان : سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR
Title : Evaluating The Effect Of Fiscal Policy On Inclusive Development In Iran: Svar Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین رجب پور ، فرشاد مومنی ، علی نصیری اقدم ،
7 ) عنوان : شناسایی مناطق و فعالیتهای اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده
Title : Identifying Propellant Regions And Activities In Generating Potential Vat Capacity
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Quarterly Journal of Economic Modelling /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : افسانه شرکت ، علی اصغر بانوئی ، اسفندیار جهانگرد ، علی نصیری اقدم ،
8 ) عنوان : تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه
Title : The Effect Of Bank Credit Composition On Income Distribution In Developing Countries
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Quarterly Journal of Economic Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، میترا باباپور ،
9 ) عنوان : اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی
Title : The Effect Of Credit Allocation On Entrepreneurship
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : شاهین بهداروند ، علی نصیری اقدم ، محمد قاسمی ششده ،
10 ) عنوان : سیاست پولی، تخصیص اعتبار، و نابرابری درآمدی
Title : Monetary Policy, Credit Allocation, And Income Inequality
مشخصات نشریه : / European Proceedings of Social and Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 13 / 5 / 1400
نویسندگان :
11 ) عنوان : بررسی آثار تغییرات جمعیتی بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی با استفاده از مدل نسل‌های همپوشان مبتنی بر رویکرد DSGE
Title : Investigating The Effects Of Demographic Change On The Financial Sustainability Of The Pension Fund Using The Overlapping Generation Model Based On The Dsge Model
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : رسول رئیس جعفری ، قهرمان عبدلی ، علی نصیری اقدم ، حسین امیری ،
12 ) عنوان : اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران (95-1360)
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1399
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، حسین رجب پور ،
13 ) عنوان : فناوری زنجیرۀ بلوک، قراردادهای هوشمند و آیندۀ علم حقوق
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق خصوصی / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
14 ) عنوان : بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1399
نویسندگان : علیرضا نظری ، علی نصیری اقدم ، داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
15 ) عنوان : مدل‌های تطبیق روانه- انباره در اقتصاد کلان
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : حمیدرضا عسگری ده آبادی ، علی نصیری اقدم ،
16 ) عنوان : اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش: مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1398
نویسندگان : مجید رمضانی ، علیرضا رحیمی بروجردی ، علی نصیری اقدم ، محسن مهرآرا ،
17 ) عنوان : اثر مالیات بر خودرو بر انتشار دی اکسیدکربن: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1398
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، مهنوش عبداله میلانی ، سامره یگانه سیاهگل ،
18 ) عنوان : بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی، مطالعه موردی بانک‌های ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، الهه افروز کلاردهی ،
19 ) عنوان : برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : فاطمه میرجلیلی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ،
20 ) عنوان : معرفی مدل مناسب ارزیابی حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربا (محاسبه در یک بانک نمونه)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : مهدی قاسمی علی آبادی ، علی نصیری اقدم ،
21 ) عنوان : چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه
مشخصات نشریه : نشاء علم / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1397
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، محمد جواد رضایی ، مهدی موحدی بکنظر ،
22 ) عنوان : ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 18 / 04 / 1397
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، احمد میدری ، زینب مرتضوی فر ،
23 ) عنوان : تعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، احسان آقاجانی ،
24 ) عنوان : برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی)
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، علی نصیری اقدم ، رضا میرهاشمی ،
25 ) عنوان : چگونگی جابجایی نیروی انسانی در سازمان های ÷یچیده را تسهیل کنیم: کاربردی از نظریه طراحی بازار
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محسن یزدی نژاد ، توحید فیروزان سرنقی ، علی نصیری اقدم ،
26 ) عنوان : آیا تعقیب هدف کسب درامد خصوصی را از مسیر خود منحرف میکند؟
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، احسان آقاجانی معمار ،
27 ) عنوان : تأملی مجدد در باب دموکراسی به مثابه مقدمه رشد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، زینب پیروزراهی ،
28 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : مودیان مالیاتی ، زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
29 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات‌ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان مالیاتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
30 ) عنوان : ارزیابی تأثیر معافیت ها بر تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، مریم آریان نژاد ،
31 ) عنوان : چگونه نظریه بازی ها به بهبود زندگی کمک می کند؟ درآمدی بر نظریه جورسازی پایدار و کاربردهای آن
مشخصات نشریه : ریاضی و جامعه / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1396
نویسندگان : محمد جواد رضایی ، علی نصیری اقدم ، مهدی موحدی بکنظر ، ارمان رضایتی ،
32 ) عنوان : دلالت اقتصادی نهادی برای بهبود محیط کسب و کار
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، زینب مرتضوی ،
33 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشور های درحال توسعه با تاکید بر تشریک اطلاعات مودیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، زهرا ضیایی ،
34 ) عنوان : عدالت منطقه‌ای در توزیع عوارض حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
35 ) عنوان : اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
36 ) عنوان :
Title : Introducing A Suitable Model To Measure The Corporate Governance Index In Usury-free Banking
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : Mehdi Ghasemi AliAbadi ، Abas Shakeri Hosein Abad ، علی نصیری اقدم ،
37 ) عنوان : رویکرد تطوری و اقتصاد دانش بنیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1395
نویسندگان : سید منصور خلیلی عراقی ، علی نصیری اقدم ، مجید میرزایی ،
38 ) عنوان : زمینه های رانت و رانت زدایی در قانون برنامه پنجم توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1395
نویسندگان : توحید فیروزان سرنقی ، علی نصیری اقدم ،
39 ) عنوان : آثار توزیعی و درآمدی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1394
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، اشرف رزمی ،
40 ) عنوان : وضع مالیات بر مجموع درامد اشخاص و شبیه سازی آثاری آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع درامد
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، اشرف رزمی ،
41 ) عنوان : طراحی بازار چارچوب تحلیلی راث در درک عملکرد بازار
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، محمد جواد رضایی ، مهدی موحدی بکنظر ،
42 ) عنوان : لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و محیط کسب و کار
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
43 ) عنوان : اثر هزینه های تجارت بر اندازه تجارت خارجی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، عادل خراسانی ،
44 ) عنوان : چگونگی تسهیل پرداخت در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، مهدی موحدی بکنظر ، محمد جواد رضایی ، زینب مرتضوی فر ،
45 ) عنوان : نرخ موثر بهینه مالیات بر درامد در اقتصاد ایران : کاربردی از رفاه اجنماعی رالز
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، وحید مهربانی ،
46 ) عنوان : عوامل موثر بر اندازه اقتصاد غیررسمی : مقایسه اثر نرخ های مالیات وتعرفه با اثر متغیرهای نهادی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، مهدی نوری ، محمد مهدی کاکاوندی ،
47 ) عنوان : روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی
مشخصات نشریه : فصلنامه روش شناسی علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
48 ) عنوان : عوامل موثر بر انتخاب کانال صادراتی فرش دستبلف از منظر اقتصاد هزینه مبادله
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، ابوالقاسم مهدوی ،
49 ) عنوان : اثر نوآوری بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، علیرضا دهقانی طرزجانی ، علی رضایی ، حسن بیک محمدلو ،
50 ) عنوان : سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتها دولتی
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، محسن فاتحی زاده ،
51 ) عنوان : بررسی نقش تشکل های خصوصی در بهبود محیط کسب و کار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، زینب مرتضوی فر ،
52 ) عنوان : فرصت های نابرابر اقتصادی و چالش های توسعه رقابت در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، سعید توتونچی ملکی ،
53 ) عنوان : تمرکز شدت مانع ورود و صرفه های مقیاس رد صنعت کولر آبی ایران و هزینه های رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، محمد نبی شهیکی ،
54 ) عنوان : راهکار و منافع ارتقای بازدهی انرژیدر کولر های آبی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، مهدی قاسمی ، میثم کوچک زاده ،
55 ) عنوان : بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کارد رخصوص اشتغال و اشتغال زایی
مشخصات نشریه : راهبرد یاس / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، طاهر ملکی ،
56 ) عنوان : روش شناسی رونالد کوزدر اصلاح نظریه اقتصادی با تاکید بر ماهیت بنگاه و مساله هزینه اجتماعی
مشخصات نشریه : روش‏ شناسی علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
57 ) عنوان : تطور اندیشه یک اقتصاد دان نهادگرا :داگلاس سی نورث
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، باوالقاسم مهدوی ،
58 ) عنوان : دلایل نوسانات صادرات فرش دستباف ایران چیست؟
مشخصات نشریه : راهبرد یاس / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
59 ) عنوان : کاستی های اقتصادی هزینه مبادله
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
60 ) عنوان : اقتصاد هزینه مبادله
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،
61 ) عنوان : هزینه های مبادله تامین مالی بنگاه های تولید -ساخت(مطالعه موردی 40 بنگاه کوچک)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، الیاس نادران ،
62 ) عنوان : آثار اجزا مخارج عمومی بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، الیاس نادران ، هادی امیری ،
63 ) عنوان : مبانی، نقدها و دلالت های قضیه کوز: یک ارزیابی مجدد
Title : Foundations, Implications And Critiques Of The Coase Theorem: A Reassessment
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : علی نصیری اقدم ،