سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/aliahmad
نام و نام خانوادگی : علی اکبر احمدی افرمجانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : aliahmad@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 30 مورد)
1 ) عنوان : تفسیر رمانتیکی آزادی از نظر آیزایا برلین
Title : Romantical Interpretation Of Freedom On Isaiah Berlin View
مشخصات نشریه : فلسفه تحلیلی / Analytic philosophy /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : محسن فاضلی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، علی مرادخانی ، رضا داوری اردکانی ،
2 ) عنوان : پلورالیسم تاریخی و نسبی گرایی از نظر آیزایا برلین
Title : Historical Pluralism And Relativism On Isaiah Berlin,s View
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / occidental studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محسن فاضلی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
3 ) عنوان : خرد اروسي و ناخودآگاه فردي، راهي براي خروج از بن بست عقلِ تكساحتي
Title : Erotic Reason And The Individual Unconscious: A Way Out Of The Stupor Of One-dimensional Reason
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1399
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، سهیلا منصوریان ،
4 ) عنوان : الهیات آشوب؛ ملاحظاتی بر نظریه پیامبر مقتدر عبدالکریم سروش
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1399
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،
5 ) عنوان : فیلسوف بنیان کن
مشخصات نشریه : روزنامه اعتماد / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1399
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، مینو حجت ،
6 ) عنوان : وارونگی؛ ملاحظاتی بر نظریه «دین اخروی» عبدالکریم سروش
Title : Inversion; Considerations On The Theory Of "afterlife Religion" By Abdul Karim Soroush
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات ایرانی پویه / Pooyeh /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،
7 ) عنوان : حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلام / Philosophy and Kalam /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : حمزه کرمی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
8 ) عنوان : نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت
Title : Criticizing The Concept Of Reason In Hegel's Philosophy Based On The Concepts Of Desire And Negativity
مشخصات نشریه : فلسفه / Philosophy /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : سهیلا منصوریان ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
9 ) عنوان : بررسی مهمترین نقدهای وارد بر فایده گرایی عمل محور
Title : Review Of The Most Important Critiques On Action-based Utilitarianism
مشخصات نشریه : تأملات اخلاقی / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، حمزه حجت حاتم پوری ،
10 ) عنوان : گذار از خلیج ناپیمودنی میان قلمرو طبیعت و قلمرو اخلاق؛ معنا و نحوه‌ی تحقق آن در زیباشناسی کانت
Title : Transition Across The Incalculable Abyss Between The Domain Of Nature And The Domain Of Morality; The Meaning Of Such Transition And Its Realization In Kant’s Aesthetics
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، عبدالله سالاروند ،
11 ) عنوان : بررسی نقدهگل موسوم به صورت گرایی تهی به اخلاق کانتی
Title : A Study Of The Empty Formalism Critique Of Kantian Ethics
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، مهدی محمدی اصل ،
12 ) عنوان : روش نقدی ویتگنشتاین متأخر
Title : The Late Wittgenstein's Cash Method
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1398
نویسندگان : احمد شرفشاهی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
13 ) عنوان : تعمیم پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت
Title : Generalizability In Kant's Ethics, Theoretical And Practical Examination Of The First Formula In Kant's Ethics
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophy research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، حمزه حجت حاتم پوری ،
14 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائون آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم را ارائه می دهد؟
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : زهره عبدخدائی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
15 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن ،آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می دهد؟
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : زهره عبد خدایی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
16 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟
Title : A Critical Analysis Of Epistemic Realism From The Viewpoint Of Larry Laudan: Does The Epistemic Realism Proposes A Truthful Explanation Of The Scientific Progress?
مشخصات نشریه : فلسفه علم / Philosophy of Science /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1394
نویسندگان : زهره عبدخدایی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
17 ) عنوان : ملاصدرا و معنا شناسی
مشخصات نشریه : حکمت اسرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسن همتایی ،
18 ) عنوان : هوسرل اول و دوم:تطور هوسرل در مورد فلسفه ی زبان
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، سید محمدعلی حجتی ، مازیار چیت ساز ، لطف الله نبوی ،
19 ) عنوان : اراده سوژه مرید، و اراده ی بیگانه (خدا) در آموزه ی ویتگنشتاین متقدم
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، مهدی حسین زاده یزدی ،
20 ) عنوان : أسلوبیة الإغتراب فی الشعر المعاصر صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، صادق خورشا ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
21 ) عنوان : أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر صلاح عبدالصبور ومنوتشهر آتشی کشاعرین
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 04 / 11 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
22 ) عنوان : سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید پیرس
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : مهدی حسین زاده یزدی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
23 ) عنوان : سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید بیرس
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،
24 ) عنوان : آفرینش و آزمون
مشخصات نشریه : تماشاگه راز / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،
25 ) عنوان : گودل، از نسبیت تا ایدآلیسم سازگاری نسبیت اینشتاین با فلسفه ی کانت در باب مساله ی زمان
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1390
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، امیر نعیمی ،
26 ) عنوان : تقریری معناشناختی از صدق جمله های علوم قیاسی
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1387
نویسندگان : مهدی بهنیافر ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
27 ) عنوان : تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ، علی اصغر مروت ،
28 ) عنوان : نقدی بر تحلیل زمانی قضایای موجهه
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،
29 ) عنوان : رهیافت دوزبانی تارسکی
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،
30 ) عنوان : شکل گیری معنا شناسی صدق
مشخصات نشریه : دانشور رفتار / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1379
نویسندگان : علی اکبر احمدی افرمجانی ،