سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ali.faridzad
نام و نام خانوادگی : علی فریدزاد
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد انرژی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188725400 ایمیل : ali.faridzad@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Ali_Faridzad#paper_international_map-0
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Ali-Faridzad
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 79 مورد)
1 ) عنوان : درج جدول داده- ستانده ایران در جدول داده- ستانده بین کشوری
Title : Inserting Iran's Input-output Table In The Inter-country Input-output (icio) Table
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی فریدزاد ، جمال کاکائی ، نجمه ساجدیان فرد ، اله شکری ،
2 ) عنوان : تحلیل تجزیه تأثیر بدهی بر مصرف انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا
Title : Decomposition Analysis Of Debt’s Impact On Energy Consumption Of Iranian Economic Sectors With Using The Logarithmic Mean Divisia Index
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : سیده مهسا قاضی میرسعید ، علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
3 ) عنوان : آینده نگاری صادرات نفت خام سنگین ایران در افق 2040 با رویکرد سناریونویسی
Title : The Foresight Of Iran's Heavy Crude Oil Export In 2040: A Scenario Writing Approach
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : سلیمان قاسمیان ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ،
4 ) عنوان : بررسی نقش عوامل بنیادین بازار در قیمت جهانی نفت
Title : Evaluate The Fundamental Factors On The World Oil Price
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نوید سالک ، مرتضی خورسندی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
5 ) عنوان : هزینه خاموشی برق در ایران: تحلیل داده-ستانده و برنامه ریزی خطی
Title : The Electricity Shortage Cost In Iran: An Input-output Analysis And Linear Programming
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، مهسا رجبی نژاد ، محمد امین محمدیان ،
6 ) عنوان : تأثیر ساختار مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در کشورهای صنعتی و درحال توسعه: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)
Title : The Impact Of Energy Consumption Structure On Pollution Emissions In Industrialized And Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression (pstr) Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نرگس خاکی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، زهرا عزیزی ،
7 ) عنوان : تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)
Title : The Impact Of Economic Complexity Index On Greenhouse Gas Emissions In Selected Oil Exporting Countries: A Panel Gentle Transmission Regression (pstr) Model Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 11 / 1401
نویسندگان : نرگس خاکی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، زهرا عزیزی ،
8 ) عنوان : آثار توزیعی اصلاح قیمت بنزین در ایران: افزایش تدریجی یا شوک یکباره؟
Title : The Distributional Effects Of Gasoline Price Reform In Iran: Incremental Price Increases Or One Large Hike?
مشخصات نشریه : / International Journal of Energy and Economic Development /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1401
نویسندگان : علی فریدزاد ،
9 ) عنوان : مقاله ارزیابی جایگاه مسیرهای نفتی منطقه در افق 2040: رهیافت مدل جاذبه
Title : Evaluation Of The Position Of Region's Oil Corridors In 2040 Horizon: A Gravity Model Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1401
نویسندگان : حامد فرنام ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ،
10 ) عنوان : بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش بهنگام‌سازی پیشنهادی مبتنی بر RAS در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین در ایران
Title : Comparative Analysis Of Standard Ras Method With A New Procedure Based On Ras Method To Economic Analysis Of Gasoline Price Shock Effects In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 5 / 4 / 1401
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، اله شکری ،
11 ) عنوان : تحلیل تجزیه شدت CO2 در صنایع کارخانه‌ای هلند: کاربردی از شاخص‌های پولی و فیزیکی
Title : Co2 Intensity Decomposition Analysis In The Netherlands' Manufacturing Industry: An Application Of Monetary And Physical Indicators
مشخصات نشریه : محیط زیست، توسعه و توسعه پایدار / ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1401
نویسندگان : علی فریدزاد ، مهتا غفاریان قدیم ،
12 ) عنوان : برآورد هزینه‌های رفاهی ناشی از قطعی احتمالی برق در بخش‌های اقتصادی ایران
Title : Estimation Of Welfare Costs Of Power Outages In Iran's Economic Sectors
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : حبیب مروت ، علی فریدزاد ، مهدیه شاه محمدی ،
13 ) عنوان : اعمال مدیریت ریسک با استفاده از بیمه‌ی داخلی در صنعت نفت چین
Title : Risk Management With Using Internal Insurance In China Oil Industry
مشخصات نشریه : اکتشاف و تولید نفت و گاز / Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ،
14 ) عنوان : قیمتگذاري گازطبیعي صادراتي ایران به اروپا: کاربردي از روش ارزش بازگشتي (Netback)
Title : Pricing Of Iran's Natural Gas Exports To Europe: An Application Of The Netback Pricing Method
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
15 ) عنوان : سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی ایران ناشی‌ از تحریم صادرات نفت‌خام: محاسبه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر الگوی داده-ستانده
Title : Measurement The Vulnerability Of Iran's Economic Sectors Due To Crude Oil Export Sanctions: A Composite Index Based On The Input-output Model
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Apllied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
16 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف
Title : Decomposition Of Energy Intensity In Iranian Economic Sectors With Emphasis On Scale Effect And Consumption Pattern
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 4 / 5 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
17 ) عنوان :
Title : Estimating Electric Power’s Equivalent Scale In Household Sector In The Urban Areas Of Iran
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 26 / 2 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، علی فریدزاد ، Mitra Amini ،
18 ) عنوان : تأثیر چارچوب های قانونی بر مکانیزم های مناقصه
Title : The Impact Of Legal Frameworks On Bidding Mechanisms
مشخصات نشریه : / International Journal of Human Capital in Urban Management /
تاریخ چاپ : 28 / 1 / 1400
نویسندگان : حسین راغفر ، عاطفه تکلیف ، سعید شاه حسینی ، عبدالرسول قاسمی ، علی فریدزاد ،
19 ) عنوان :
Title : Composite Energy Intensity Index Estimation In Iran: An exploration Of Index Decomposition Analysis
مشخصات نشریه : Polityka Energetyczna / Polityka Energetyczna /
تاریخ چاپ : 21 / 1 / 1400
نویسندگان : Mahta Ghaffarian Ghadim ، علی فریدزاد ،
20 ) عنوان : سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : علی فریدزاد ، سحر نوروزی ، علی اصغر بانوئی ،
21 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : مسعود شیرازی ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
22 ) عنوان : برآورد مقیاس معادل برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران
Title : Estimating Electric Power's Equivalent Scale For The Urban Iranian Household
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : علی اصغر سالم ، علی فریدزاد ،
23 ) عنوان : امکان پذیری استخراج قواعد حاکم بر تصمیمات و رفتار اعضای اوپک؛ رویکرد GMDH
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1399
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ، علی فریدزاد ، سحر اصغرزاده ،
24 ) عنوان : تحلیل حساسیت تقاضای انرژی نسبت به تغییرات تکنولوژی بخش‌های اقتصادی ایران: کاربردی از روش شرمن-موریسن در الگوی داده-ستانده
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1399
نویسندگان : علی فریدزاد ، فریدون اسعدی ، مریم ذوقی ،
25 ) عنوان :
Title : Energy-saving Effect Of Technological Progress In Iranian Economic Sectors: A Growth Accounting Application
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1399
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر سالم ،
26 ) عنوان :
Title : Prediction Of Natural Gas Prices In European Gas Hubs Using Artificial Neural Network
مشخصات نشریه : petroleum business review / petroleum business review /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1399
نویسندگان : Mansoureh Raam ، عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ،
27 ) عنوان :
Title : Nonlinearity In Energy Demand Dynamics In Iran Using A Smooth Transition Error-Correction Model (STECM)
مشخصات نشریه : International Energy Journal / International Energy Journal /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1399
نویسندگان : Zahra Azizi ، علی فریدزاد ،
28 ) عنوان :
Title : A Dynamic Network Comparison Analysis Of Crude Oil Trade: Evidence From Eastern Europe And Eurasia Countries
مشخصات نشریه : Zagreb International Review of Economics and Business / Zagreb International Review of Economics and Business /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1399
نویسندگان : masoud shirazi ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، Jurica Simurina ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
29 ) عنوان :
Title : Distributional Impacts Of Gasoline Supply Constrained In Iran: Application Of Input-output Mixed Price Model
مشخصات نشریه : International Journal of Energy Technology and Policy / International Journal of Energy Technology and Policy /
تاریخ چاپ : 13 / 02 / 1399
نویسندگان : علی فریدزاد ،
30 ) عنوان :
Title : An Overview Of Global Energy Scenarios By 2040: Identifying The Driving Forces Using Cross-impact Analysis Method
مشخصات نشریه : International Journal of Environmental Science and Technology / International Journal of Environmental Science and Technology /
تاریخ چاپ : 6 / 2 / 1399
نویسندگان : Soleyman Ghasemian ، علی فریدزاد ، Payam Abbaszadeh ، عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ، Reza Hafezi ،
31 ) عنوان : نوسانات قیمت نفت در چهل سال: چرا قیمت نفت همچنان ممکن است ما متعجب کند؟
مشخصات نشریه : روند / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1398
نویسندگان : مهرداد رحمانی ، علی فریدزاد ،
32 ) عنوان : سنجش بوم شناختی انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : جمال کاکائی ، علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
33 ) عنوان :
Title : Identifying Energy-intensive Key Sectors In Iran: Evidence From Decomposed Input-output Multipliers
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
34 ) عنوان :
Title : Estimating The Elasticity Of Electricity Demand In Iran: A Sectoral-Province Approach
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 16 / 07 / 1398
نویسندگان : حبیب مروت ، علی فریدزاد ، Sahar Lowni ،
35 ) عنوان : مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی محاسبه شده
مشخصات نشریه : پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : امیر دودابی نژاد ، اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، علی فریدزاد ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ،
36 ) عنوان : سنجش خالص صادرات بین‌بخشی یارانه ضمنی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : علی فریدزاد ،
37 ) عنوان : نقش حکومت خوب در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1397
نویسندگان : زهرا عزیزی ، علی فریدزاد ،
38 ) عنوان : بورس انرژی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ،
39 ) عنوان : ارزشگذاری منابع نفت و گاز
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ،
40 ) عنوان : عوامل تعیین کننده یارانه های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی یارانه بنزین)
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : حسین توکلیان ، علی فریدزاد ، جلال دهنوی ، ندا محمدی ،
41 ) عنوان :
Title : Comparative Analysis Of Sectoral Multipliers Of Input-Output Model (IOM) And Social Accounting Matrix (SAM)
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Economic Studie / Iranian Journal of Economic Studie /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ، Ali Asqhar Banouei ،
42 ) عنوان : محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع‌ متقابل
Title : Optimal Oil Production Path In The Production Sharing Contract And Compare It With The Contractor's Production Specified In The Buy Back Contract
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ، علی طاهری فرد ، علی صابری ،
43 ) عنوان : بررسی رفتار قیمتی فرآورده های نفتی با تغییر قیمت نفت خام در چارچوب سیاستگذاری ایران در بخش نفت
Title : Investigating The Price Behavior Of Oil Products In Response To Changing The Price Of Crude Oil In The Framework Of Iranian Policy In The Oil Sector
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، شهرزاد محمدخانلی ،
44 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : شبنم لطفی ، علی فریدزاد ، علی اصغر سالم ،
45 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد ترکیبی تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید
Title : Energy Intensity Decomposition In Iranian Economic Sectors: A Combination Of Index Decomposition Analysis And Production-theoretical Decomposition Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / پژوهش ها و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 26 / 2 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر سالم ،
46 ) عنوان : مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : هادی دیباوند ، علی طاهری فرد ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ، محمدمهدی بحر العلوم ،
47 ) عنوان : مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی
Title : The Fiscal Regime Comparison Of Iran`s New Petroleum Contract (ipc) With Buy-back Model: The Case Study Of Phases 4 & 5 Of The South Pars Gas Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
48 ) عنوان : مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل : مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان پارس جنوبی
Title : The Fiscal Regime Comparison Of Iran`s New Petroleum Contract (ipc) With Buy-back Model: The Case Study Of Phases 4 & 5 Of The South Pars Gas Field
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : هادی دیباوند ، علی طاهری فرد ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ، محمدمهدی بحر العلوم ،
49 ) عنوان : ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ، علیرضا غفاری ،
50 ) عنوان : محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده-ستانده
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : اله شارعی ، علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
51 ) عنوان : سنجش آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران: مقایسه مدل‌های قیمتی داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : عطیه ابوئی مهریزی ، علی فریدزاد ، روزبه بالونژاد نوری ،
52 ) عنوان : اقتصاد عرضه و تقاضای انرژی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1396
نویسندگان : سعید مشیری ، علی فریدزاد ،
53 ) عنوان : بررسی اثر گروه‌های سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : علی فریدزاد ،
54 ) عنوان : اثر نوسانات نرخ ارز بر بخش‌های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ،
55 ) عنوان : بررسی اثرات مقیاس, ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن; مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه منتخب صادرکننده نفت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
56 ) عنوان : بررسی اثرات مقیاس, ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن; مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه منتخب صادرکننده نفت
Title : The Effects Of Scale, And Technical Combination Pattern Of International Trade On Carbon Emissions; A Case Study Of Oil-exporting Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
57 ) عنوان : تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی در چارچوب الگوی PVAR
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، علی فریدزاد ، حسین شیخی ،
58 ) عنوان : برآورد مسیر بهینه تولید میدان نفتی آزادگان جنوبی با تاکید بر تولید صیانتی بر اساس الگوریتم تکاملی بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : پوریا شکری ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ، تورج دهقانی ،
59 ) عنوان : بررسی نقش نگرش ها و عقاید در عوامل موثر بر مصرف انرژی الکتریکی خانوارها در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1395
نویسندگان : افسانه رحیمی ، حبیب مروت ، علی فریدزاد ،
60 ) عنوان : بررسی میزان اثرگذاری بیانیه‌های اجلاس وزرای اوپک بر قیمت نفت خام، قبل و بعد از 2003
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : مهدی عسلی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، سعید مددی ،
61 ) عنوان : تحلیل‌های سیاستی آثار حذف یارانه برق بر شاخص قیمت تولید‌کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : علی فریدزاد ، زهرا عمرانی ، مهدی تکیه ،
62 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش‌های صنعت بر سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1395
نویسندگان : علی فریدزاد ، پریسا مهاجری ،
63 ) عنوان : اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1395
نویسندگان : مریم مغاری ، علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
64 ) عنوان : اثر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک
Title : The Impact Of Economic Vulnerability And Resilience On Gdp Among Selected Opec Countries
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / Economic Development Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
65 ) عنوان : بررسی اقتصادی تخصیص بهینه گازهای سوزانده شده همراه در میادین نفتی کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1394
نویسندگان : علی فریدزاد ، محمد صادق قاضی زاده ، کیومرث حیدری ،
66 ) عنوان : نقش انتظارات در شکل گیری نوسانات نرخ ارز
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1394
نویسندگان : حبیب مروت ، علی فریدزاد ،
67 ) عنوان : بررسی آسیب پذیری بخشهای اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه: رویکرد مدل متغیر مختلط داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1394
نویسندگان : علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
68 ) عنوان : نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل موثر بر شدت انرژی در ایران
Title : The Role Of Price On The Nonlinear Effectiveness Of Energy Intensity Determinants In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : علی فریدزاد ، مرتضی خورسندی ،
69 ) عنوان : تحلیل تجزیه شدت انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با تاکید بر رویکرد زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : علی فریدزاد ،
70 ) عنوان : سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات, کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی فریدزاد ،
71 ) عنوان : سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات, کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی
Title : Evaluation Of Iranian Economic Sectors Vulnerability Due To Import Constraint: Application Of Social Accounting Matrix
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی فریدزاد ،
72 ) عنوان : تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
73 ) عنوان : اندازه‌گیری کارایی فنی پالایشگاه‌های گاز طبیعی در ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های پویا
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : علی فریدزاد ، مهدی افخمی اردکانی ،
74 ) عنوان : امنیت عرضه گاز طبیعی: ارزیابی بازار آسیا و بازار اروپا بر اساس شاخص GSSI
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1392
نویسندگان : علی امامی میبدی ، علی فریدزاد ،
75 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1391
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
76 ) عنوان : بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره نفت خام با استفاده از مدل‌ GARCH
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1390
نویسندگان : علی فریدزاد ، پریسا مهاجری ،
77 ) عنوان : اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1390
نویسندگان : علی فریدزاد ، سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ،
78 ) عنوان : بررسی مزیت نسبی سیمان: مطالعه موردی سیمان بهبهان
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1387
نویسندگان : رضا احمدیان ، علی فریدزاد ،
79 ) عنوان : سنجش تغییرات تولید ناشی از افزایش قیمت بنزین در سطح بخش‌های اقتصادی ایران: مقایسه الگوی استاندارد و الگوی غیرخطی عرضه‌محور گش
Title : Measurement The Production Variations Of Gasoline Price Shock On Iranian Economic Sectors: Comparison Of The Standard And The Nonlinear Ghosh Supply-driven Input-output Models
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : علی فریدزاد ، اسفندیار جهانگرد ، ثریا اسدی ،