سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/abbas.assadi
نام و نام خانوادگی : عباس اسدی
دانشکده : علوم ارتباطات گروه آموزشی : روزنامه نگاری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : روزنامه نگاری و ارتباطات وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : abbas.assadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Abbas_Asadi
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 77 مورد)
1 ) عنوان : قالب های رایج و نوع گفتمان شایعه سازی در فضای مجازی
Title : Common Formats And Types Of Gossiping Discourse In Cyberspace
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / مطالعات فرهنگي و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1402
نویسندگان : غلامرضا کمری ، عباس اسدی ، امیرحسام اسحاقی ،
2 ) عنوان : مولفه های مديريت شايعه در فضای مجازی از ديدگاه کارشناسان
Title : The Components Of Rumor Management In Cyberspace From The Experts' Point Of View
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Islamic Life Style Centeredon Health /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1402
نویسندگان : علامرضا کمری ، عباس اسدی ، امیر حسام اسحاقی ، علی اصغر کیاء ،
3 ) عنوان : طراحی الگوی آموزش سواد رسانه‌ای برای معلمان، بر اساس رویکرد داده بنیاد
Title : The Media Literacy Training Model For Teachers (based On The Foundation's Data Approach)
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه درسی / Journal of Curriculum Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1401
نویسندگان : مرضیه معتمدی محمدی آبادی ، احمدرضا نصر اصفهانی ، بی بی عشرت زمانی ، عباس اسدی ،
4 ) عنوان : شناسایی مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ سیاسی کاربرانِ شبکه‌های اجتماعی در ایران
Title : Identification Of Components And Indicators Of Political Culture Of Social Network Users In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 19 / 8 / 1401
نویسندگان : شیلا باباخانی ، نسیم مجیدی ، عباس اسدی ،
5 ) عنوان : تدوین چارچوب برنامه درسی سواد رسانهای در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه صاحبنظران
Title : Developing The Media Literacy Curriculum Framework At Farhangian University From The Perspective Of Experts
مشخصات نشریه : برنامه ریزی درسی نظریه و عمل / Curriculum Theory and Practice /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1401
نویسندگان : مرضیه معتمدی محمدی آبادی ، احمدرضا نصراصفهانی ، بی بی عشرت زمانی ، عباس اسدی ،
6 ) عنوان : میزان شناخت والدین دانش آموزان درباره نقش آموزشی فضای مجازی
Title : The Students' Parents Know About The Educational Role Of Cyberspace
مشخصات نشریه : رهپویه ارتباطات و فرهنگ / Rapoyeh Ertebatat av Farhang /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1400
نویسندگان : عباس اسدی ، مهسا بخارائی ،
7 ) عنوان : دروازه بانی اخبار جنگ از منظر متخصصان رسانه ای سوریه
Title : Media Syrian Of Perspective The From News War Of Experts
مشخصات نشریه : فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران / Iranian Politcal Sociology Journal /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1400
نویسندگان : بشار رافع دریب ، عباس اسدی ،
8 ) عنوان : نقش سرمقاله های روزنامۀ باختر امروز در ملی‌شدن صنعت نفت
Title : The Role Of Newspaper Editorials "bakhtar Emroz" In The Nationalization Of The Oil Industry
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1399
نویسندگان : عباس اسدی ،
9 ) عنوان : بایسته های اخلاق در مواجهه با اخبار بحران ساز در شرایط کرونا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 09 / 1399
نویسندگان : عباس اسدی ،
10 ) عنوان : شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی
Title : Identifying Important Strategies And Components Of Insurance Development In The Statement Of The Second Step Of The Revolution With Emphasis On Cultural-advertising Indicators
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / Islamic Revolution Research /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1399
نویسندگان : عباس اسدی ، جواد گودرزی ،
11 ) عنوان : بررسی حقوقی تحریم رسانه ای ایران با تاکید بر وضعیت پرس تی وی
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 12 / 06 / 1399
نویسندگان : عباس اسدی ، حامد احمدند ،
12 ) عنوان : بررسی حقوقی تحریم رسانه ای ایران با تاکید بر وضعیت پرس تی وی
Title : Legal Review Of Iran's Media Sanctions With Emphasis On The Situation Of Press Tv
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1399
نویسندگان : عباس اسدی ،
13 ) عنوان : امکان سنجی تأسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ی ملی از منظر نظام حقوقی ایران
Title : Feasibility Of Establishing Private Visual And Audio Media Alongside National Media From The Perspective Of Iranian Legal System
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1399
نویسندگان : عباس اسدی ، حسینعلی کلهر ، فاطمه جنگجو ،
14 ) عنوان : تغییر مالکیت رسانه‏ ای چندقطبی به تک ‏قطبی در ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه)
Title : Change Of Multipolar To Unipolar Media Ownership In Turkey (akp's Period)
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : عباس اسدی ، حسن صادقیان ،
15 ) عنوان : میزان تاثیرگذاری رسانه های اجتماعی و مجازی بر فرایند دموکراتیزاسیون (مطالعه موردی دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه از 2002 تا کنون))
Title : Influence Of Social And Virtual Media On The Process Of Democratization
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1398
نویسندگان : عباس اسدی ،
16 ) عنوان : جاز ژورنالیسم؛ بررسی ابعاد شکل گیری و تبیینی بر مولفه ها و آثار
Title : Jazz Journalism; Examining The Dimensions Of Formation And Explaining The Components And Effects
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1398
نویسندگان : عباس اسدی ، مجتبی صمدی ،
17 ) عنوان : تدوین مدل راهکارهای تجاری سازی پیام رسان های ایرانی
Title : Developing A Model To Commercialize Iranian Instant Messengers
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1397
نویسندگان : داود مؤمنی ، عباس اسدی ، فاطمه ثقفی ، طاهر روشندل اربطانی ،
18 ) عنوان : مطبوعات و توسعه اجتماعی
مشخصات نشریه : توسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1397
نویسندگان : عباس اسدی ، سامان خدایاری ،
19 ) عنوان : الزامات توسعه آگاهی بخشی در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر توسعه دفاعی
Title : Requirement For Acquaint Development In Islamic Society And Its Effect On Defensive Development
مشخصات نشریه : مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1397
نویسندگان : عباس اسدی ، داود فریدپور ، سید وحید عقیلی ،
20 ) عنوان : نقش فناوری اطلاعات در تحقق جرایم بازار اوراق بهادار
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1397
نویسندگان : عباس اسدی ، حسینعلی کلهر ،
21 ) عنوان : تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق)
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1397
نویسندگان : عباس اسدی ، مصطفی مجیدی ،
22 ) عنوان : طراحی الگوی آگاهی‌بخشی سازمانی ارتش ج.ا.ایران مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری
مشخصات نشریه : راهبرد دفاعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1397
نویسندگان : سید وحید عقیلی ، عباس اسدی ، داود فریدپور ،
23 ) عنوان : شناخت تأثیر قابلیت‌های مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1397
نویسندگان : عباس اسدی ، محمد اکبری ،
24 ) عنوان : روزنامه‌نگاری ایران؛ بی‌آرمان و بی‌پیام زمان
مشخصات نشریه : نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ،
25 ) عنوان : نشانه‌های ناآگاهی از سواد رسانه‌ای
مشخصات نشریه : نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ،
26 ) عنوان : نقش رسانه های بین المللی در زایش و تکامل یک گفتمان بین المللی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ،
27 ) عنوان : بازگشت به اعتبار رسانه های سنتی
مشخصات نشریه : مدیریت رسانه / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ،
28 ) عنوان : ارزیابی ماهیت و عملکرد کمیته بین المللی روزنامه نگاران
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ، حامد بابازاده ،
29 ) عنوان : دیپلماسی رسانه‌ای در مذاکرات هسته‌ای تعامل جامعۀ بین‌الملل با دولت روحانی
مشخصات نشریه : پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل / /
تاریخ چاپ : 22 / 06 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ، علی رضا تاجریان ، فاطمه عیدی ،
30 ) عنوان : نظام حقوقی نشریات دانشجویی در ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ، بیتا بهرامی ،
31 ) عنوان : مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : حامد بابازاده ، عباس اسدی ،
32 ) عنوان : مفهوم عدالت پس از انقلاب اسلامی (تحلیل گفتمان روزنامه­ی کیهان و شرق)
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ، هادی مخدومی ،
33 ) عنوان : اصول پالایش (فیلترینگ) پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1396
نویسندگان : عباس اسدی ، حامد بابازاده ،
34 ) عنوان : قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین المللی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ،
35 ) عنوان : نظام حقوقی نشریات دانشجویی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ،
36 ) عنوان : کتاب سازی مردانه برای نقش های زنانه
مشخصات نشریه : فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ،
37 ) عنوان : رسانه های اروپا: کدام ساختار، کدام سیاست و کدام هویت؟
مشخصات نشریه : نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ،
38 ) عنوان : شباهت و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاه موردی به تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ، محدثه اله یاری ،
39 ) عنوان : رسانه ها در کشور فیلیپین
مشخصات نشریه : ماهنامه مدیریت ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ،
40 ) عنوان : چالش های مدیریت رسانه ها در ایران
مشخصات نشریه : نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1395
نویسندگان : عباس اسدی ،
41 ) عنوان : اصول روزنامه نگاری یا اصول گریز از روزنامه نگاری
مشخصات نشریه : نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ،
42 ) عنوان : تحلیل جنگ رسانه ای ایران و غرب در مذاکرات هسته ای
مشخصات نشریه : مطالعات قدرت نرم / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : علیرضا تاجریان ، عباس اسدی ، فاطمه عیدی ،
43 ) عنوان : بررسی عملکرد رسانه‌های سنتی و نوین در پیشبرد دیپلماسی رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ، علیرضا تاجریان ، فاطمه عیدی ،
44 ) عنوان : اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه ای با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 09 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ، سید مهدی رضوی ،
45 ) عنوان : نقش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در اصلاح الگوی مصرف
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ، رحمان سعیدی ،
46 ) عنوان : حق کرامت انسانی در حقوق رسانه با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 29 / 07 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ، امیر سلمان پور ،
47 ) عنوان : مصاحبه؛ چیستی، ارکان،شیوه ها و ریخت شناسی
مشخصات نشریه : کتاب ماه کلیات / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ،
48 ) عنوان :
Title : Representation Of The Apocalypse In Hollywood Cinema
مشخصات نشریه : Journal of Applied Environmental and Biological Sciences / /
تاریخ چاپ : 05 / 01 / 1394
نویسندگان : عباس اسدی ،
49 ) عنوان : علل گرایش دانشجویان به رسانه ها با تاکید بر شبکه های ماهواره ای و سنجش پیامدهای آن
مشخصات نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : عباس اسدی ،
50 ) عنوان : نقد روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ایران
مشخصات نشریه : کتاب علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1393
نویسندگان : عباس اسدی ،
51 ) عنوان : نحوه بازتاب تحولات بحرین، یمن و سوریه در مطبوعات ایران
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 27 / 06 / 1392
نویسندگان : عباس اسدی ، فاطمه محمدی زاده ،
52 ) عنوان : نحوه بازتاب و تحولات بحرین، یمن و سوریه در مطبوعات ایران
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : عباس اسدی ، فاطمه محمدی زاده ،
53 ) عنوان : نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391»
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : عباس اسدی ، ندا عبدی ،
54 ) عنوان : نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران؛ تحلیل محتوای پیام های بازرگانی شبکه سه سیما در پاییز سال
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : عباس اسدی ، ندا عبدی ،
55 ) عنوان : بررسی تاثیر عوامل دینی و جمعیتی بر روی گرایش های ارزشی دانشجویان
مشخصات نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 16 / 03 / 1391
نویسندگان : عباس اسدی ، سید ابراهیم حسینی ،
56 ) عنوان : جای خالی پرتره در مطبوعات ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : عباس اسدی ،
57 ) عنوان : نقش رسانه هایی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات آمریکا / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1391
نویسندگان : عباس اسدی ،
58 ) عنوان : نقش روزنامه نگاری تحقیقی، در گسترش رفاه اجتماعی
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : عباس اسدی ،
59 ) عنوان : نقش شبکه اول سیما در اصلاح الگوی مصرف
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : رحمان سعیدی ، عباس اسدی ، خانم مهدی پور ،
60 ) عنوان : رسانه های خبری آمریکا و جنبش تسخیر وال استریت
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات آمریکا / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
61 ) عنوان : سخن سردبیر ویژه نامه حقوق ارتباطات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های حقوق
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش حقوق / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
62 ) عنوان : نظام حقوقی خبرگزاری ها و شبکه خبرگزاری ها در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
63 ) عنوان : بررسی عوامل استقبال شهروندان تهرانی از سریال قهوه تلخ
مشخصات نشریه : فرهنگ ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : علی اصغر کیاء ، عباس اسدی ، طاهره بیک ولی ،
64 ) عنوان : چالشهای روزنامه نگاری در جهان سوم
مشخصات نشریه : کتاب ماه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
65 ) عنوان : نقش رسانه های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
66 ) عنوان : بررسی تحلیلی رسانه های فرانسه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
67 ) عنوان : شورای مطبوعات
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : عباس اسدی ،
68 ) عنوان : بنیاد غیر دولتی و رسانه اختصاصی برای نخبگان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1389
نویسندگان : عباس اسدی ،
69 ) عنوان : سخن سردبیر ویژه نامه ارتباطات بین المللی در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست
مشخصات نشریه : سیاست / /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1389
نویسندگان : عباس اسدی ،
70 ) عنوان : یادداشت علوم خبری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : عباس اسدی ،
71 ) عنوان : اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سوم
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1389
نویسندگان : عباس اسدی ،
72 ) عنوان : جایگاه روزنامه نگاران بین المللی در روابط بین المللی
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : عباس اسدی ،
73 ) عنوان : روزنامه نگاران آزاد؛ روزنامه نگاران در سایه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 05 / 1387
نویسندگان : عباس اسدی ،
74 ) عنوان : جایگاه حقوقی روزنامه نگاران آزاد در ایران و فرانسه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1385
نویسندگان : عباس اسدی ،
75 ) عنوان : بررسی جایگاه حقوقی روزنامه نگاران آزاد در ایران و فرانسه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1385
نویسندگان : عباس اسدی ،
76 ) عنوان : بررسی تطبیقی نقش شورای مطبوعات درحراست از آزادی، استقلال و اخلاق حرفه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : عباس اسدی ،
77 ) عنوان : بررسی تطبیقی نقش شورای مطبوعات در حراست از آزادی، استقلال و اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1380
نویسندگان : عباس اسدی ،