سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.vafaie
نام و نام خانوادگی : عباسعلی وفائی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات فارسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : a.vafaie@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 100 مورد)
1 ) عنوان : مطالعۀ تطبیقی در چگونگی و ترجمۀ ساخت های وجهیِ جمله‌های اسپانیایی به فارسی
Title : Comparative Investigation In Modality And Translation Of Spanish Sentences To Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی / پژوهش هاي ادبي /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فاطمه بیات فر ، نجمه شبیری ،
2 ) عنوان : کشف و تحلیل نحوۀ کاربرد طلسمات دفینه ها و گنجینه ها در ادبیات برگزیده از خمسۀ نظامی
Title : Discovering And Analyzing The Use Of Burial Spells And Treasures In Selected Verses From Nizami's Khamse
مشخصات نشریه : تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) / Interpretaion and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : احمد جعفری ، یحیی طالبیان ، عباسعلی وفائی ،
3 ) عنوان : بررسي ساختمان افعال فارسي و اسپانيايي باتأكيد بر كتاب دلبستگی ها
Title : A Study Of The Structure Of Persian And Spanish Verbs With Emphasis On The Book El Libro De Los Abrazos
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : فاطمه بیات فر ، نجمه شبیری ، عباسعلی وفائی ،
4 ) عنوان : تحلیل گفتمان معنا مبنایانه آموزش زبان و ادبیا فارسی برای گسترش دیپلماسی فرهنگی(مطالعه موردی ترکمنستان، ازبکستان و گرجستان)
Title : Discourse Analysis Of The Basic Meaning Of Persian Language And Literature Education For The Development Of Cultural Diplomacy (case Study Of Turkmenistan, Uzbekistan And Georgia)
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / Pazhūhish-i Źabān va Adabiyyāt-i Farsī /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : سهیلا رضایی مهر ، عباسعلی وفائی ، داود اسپرهم ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
5 ) عنوان : ساختمان واژه‌‌عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی
Title : The Structure Of The Vâže-atf (dvandva) And Its Distinction From The Syntactic Phrase Based On Several Persian Literary Texts
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : هوشنگ مرادی ، مصطفی گرجی ، عباسعلی وفائی ، فاطمه کوپا ،
6 ) عنوان : مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی»
Title : A Comparative Study Of Methods Of Presenting Details In The Context Of Sufi Mystical Experiences In The Texts Of Revelation And Intuition School, Based On “ideational Metafunction”
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی / Mystical Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : فرشته میلادی ، عباسعلی وفائی ،
7 ) عنوان : پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی
Title : Research In Kianian Mythological And Historical Foundations
مشخصات نشریه : تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) / Interpretation and analysis of Persian language and literature texts (Dehkhoda) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : منیژه فلاحی ، ملک محمد فرخزاد ، عباسعلی وفائی ،
8 ) عنوان : نگاهی جدید به نوعی از صفت خاص و عام در زبان فارسی
Title : A New Look At A Kind Of Special And General Adjective In Persian Language
مشخصات نشریه : پژوهش های دستوری و بلاغی / Rhetoric and Grammar Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : فاطمه حسین پور ماستری ، عباسعلی وفائی ،
9 ) عنوان : واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی
Title : An Analysis Of Image-reading Of Sun From Propositions Of Active Intellect And Light Of All Lights In Suhrawardi’s Symbolic Treatises
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی / Mystical Literature /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1400
نویسندگان : داود اسپرهم ، عباسعلی وفائی ، احمد علی حیدری ، مریم حق شناس ،
10 ) عنوان : تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
Title : Discourse Analysis Of Teaching Persian Language And Literature: A Model For The Expansion Of Cultural Diplomacy
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1400
نویسندگان : سهیلا رضایی مهر ، عباسعلی وفائی ، داود اسپرهم ،
11 ) عنوان : تحلیل گفتمان قدرت نرم(القای فرهنگی) آموزش زبان و ادبیات فارسی در راهبرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
Title : An Analysis Of The Discourse Of The Soft Power Of Teaching Persian Language And Literature In The Strategy Of Cultural Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی- فرهنگی / Socio-Cultural Strategy /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : سهیلا رضایی مهر ، عباسعلی وفائی ، داود اسپرهم ،
12 ) عنوان : تأثیر سنت نسخه‌آرایی ایرانی و فرهنگ نگارش اروپاییان در به‌کارگیری نشانه‌های سجاوندی در نخستین مطبوعات ایران
Title : The Influence Of Iranian Manuscript Illumination Tradition And European Writing Culture On The Use Of Punctuation Marks In The First Iranian Press
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی / Literary Research /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : نرگس صالحی ، عباسعلی وفائی ،
13 ) عنوان : تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی ؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ا
Title : Discourse Analysis Of Teaching Persian Language And Literature: A Model For The Expansion Of Cultural Diplomacy
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1399
نویسندگان : داود اسپرهم ، عباسعلی وفائی ، سهیلا رضایی ،
14 ) عنوان : تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی
Title : Analysis Of The Structure And Tone Of Two Sonnets By Saadi
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : پونه ناشر ، عباسعلی وفائی ،
15 ) عنوان : بررسی جایگاه تجربه گر در نظام فکری اشراقی بر مبنای فرانقش اندیشگانی (مطالعه موردی: رسائل لغت موران و صفیر سیمرغ)
Title : Investigating The Position Of The Experimenter In The Enlightenment System Of Thought Based On Trans-role Thinking (case Study: Moran And Safir Simorgh's Lexical Essays)
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی / journal of mytho-mystic literature /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فرشته میلادی ،
16 ) عنوان : نقد و بررسی نوآوری در شعر معاصر تاجیکستان
Title : Criticism Of Innovation In Contemporary Tajik Poetry
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد اسماعیل شفیع پور ، عباسعلی وفائی ،
17 ) عنوان : تنازع گفتمانی گفتمان روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ/ دفاع مقدس
Title : The Discursive Conflict Of Intellectual Discourse And Political Discourse In Determining The Components Of Fictional Literature After The Islamic Revolution, Relying On The Literature Of War/sacred Defense
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، مرضیه آتشی پور ،
18 ) عنوان : اتباع در سبک خراسانی و اصفهانی
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1398
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فاطمه حاجی آقا بزرگی ،
19 ) عنوان : بررسی مقایسه¬ای طنز در آثار سنایی و عطار
Title : A Comparative Analysis Of Humor In The Works Of Sanai And Attar
مشخصات نشریه : بهارستان سخن / Baharestan /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محمدعلی جهانی قادی ، رضا فهیمی ، عباسعلی وفائی ، ملک محمد فرخزاد ،
20 ) عنوان : نمودهای زبانی تأکید و کارکردهای بلاغی آن در غزل حافظ با تکیه بر سه گسترۀ معنایی خدا، انسان و عشق
Title : Linguistic Manifestations Of Emphasis And Its Rhetorical Functions In Hafez's Sonnets Based On The Three Semantic Ranges Of God, Man And Love
مشخصات نشریه : زبان و ادب فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / Persian language and literature /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : علی احمدنیای دیسفانی ، عباسعلی وفائی ، علیرضا شعبانلو ،
21 ) عنوان : مضامین قرآنی-روایی در آثار بیدل دهلوی
Title : Quranic-narrative Themes In The Works Of Bidel Dehlavi
مشخصات نشریه : پژوهش های اعتقادی کلامی / Theological - Doctrinal Reaserch /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : فوزیه پارسا ، ملک محمد فرخزاد ، عباسعلی وفائی ،
22 ) عنوان : کاربرد صوت و شبه جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان
Title : The Use Of Sound And Pseudo-sentence As A Special Technique In Children's Literature
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : طاهره کیایی تنکابنی ، عباسعلی وفائی ، رقیه صدرایی ،
23 ) عنوان : مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث
Title : Components Of Meaninglessness In The Poetry Of Mehdi Akhavan Sales
مشخصات نشریه : شعر پژوهی / Journal of Poetry Studies (boostan Adab) /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : یحیی طالبیان ، عباسعلی وفائی ،
24 ) عنوان : بررسی نظریۀ فرانقش تجربی هلیدی بر چند باب از قابوسنامه
Title : Investigating Hallidi's Theory Of Empirical Trans-role On Several Chapters Of Qaboosnameh
مشخصات نشریه : بهارستان سخن / Baharestan /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : مانا اخلاق ، عباسعلی وفائی ،
25 ) عنوان : بررسی سبک شناسانۀ غزلیّات وحشی بافقی
Title : A Stylistic Study Of Bafghi Wild Lyric Poems
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : یحیی طالبیان ، زهرا فاتحی ، عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
26 ) عنوان : حوزه معنایی اسم و صفت در ساخت نوع ادبی عرفانی (حدیقه سنایی)
Title : The Semantic Domain Of Nouns And Adjectives In The Construction Of Mystical Literary Genre (hadiqeh Sanai)
مشخصات نشریه : عرفان اسلامی / Islamic Mysticism /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فاطمه مرادی ،
27 ) عنوان : ویژگی های انسانی و اخلاقی حافظ
Title : Human And Moral Characteristics Of Hafez
مشخصات نشریه : فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی / New Research in the Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : علی احمدنیای دیسفانی ، عباسعلی وفائی ،
28 ) عنوان : تحلیل چند نمونه از معادل¬های مرجح در فرایند واژه¬گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم)
Title : Analysis Of Some Examples Of Preferred Equivalents In Theword Selection Process Of Persian Language And Literature Academy (third Culture)
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان / Academy letter /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، علی شیوا ،
29 ) عنوان : بررسی نقش گرایانۀ تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفۀ بحرالحقیقة احمد غزّالی بر مینای فرانقش اندیشگانی
Title : The Role-oriented Investigation Of Mystical Experiences In The Discourse Of The Revelation Of The Sea Of ​​truth By Ahmad Ghazali On The Mirror Of The Intellectual Role
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فرشته میلادی ،
30 ) عنوان : تحلیل نمادهای شعر پایداری در اشعار احمد شاملو بر پایۀ نقد اسطوره شناختی
Title : Analyzing The Symbols Of Stability Poetry In Ahmed Shamlou's Poems Based On The Critique Of Cognitive Mythology
مشخصات نشریه : ادبیات پایداری / journal of resistance literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : حسین فیروزی ، ابوالقاسم اسماعیل پور ، عباسعلی وفائی ،
31 ) عنوان : بررسی وجهیت روشی در بازنمود تجویزی و توصیفی بودن چهار دستور زبان فارسی
Title : Investigating The Methodological Aspect In Prescriptive And Descriptive Representation Of Four Persian Grammars
مشخصات نشریه : زبان و ادب فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / Persian language and literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : طاهره کیایی تنکابنی ، عباسعلی وفائی ، رقیه صدرایی ،
32 ) عنوان : تحلیل زبان غنایی غزلی از زبان حافظ
Title : Analyzing The Lyrical Language Of Ghazal From The Language Of Hafez
مشخصات نشریه : تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) / Interpretation and analysis of Persian language and literature texts (Dehkhoda) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : پونه ناشر ، عباسعلی وفائی ،
33 ) عنوان : نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان براساس نظریه رونالد واردف
Title : Therole Of The Poetics Of The Mind In Women's Correctional Works Based On The Theory Of Ronald Wardoff
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / Classical Persian Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فریده خواجه پور ،
34 ) عنوان : تأثیر حکایت های اللمع فی التصوف بر کشف المحجوب هجویری
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : حبیب کارگر ، عباسعلی وفائی ، علیرضا شعبانلو ،
35 ) عنوان : بررسی گفتمان مکاشفه در رسالة لوایح عین القضات همدانی براساس رویکرد نقشگرایی
مشخصات نشریه : عرفان اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فرشته میلادی ،
36 ) عنوان : ساختار شکنی در صفت ها و ناگفته های پیرامون آن
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، احمد سبحانی درگاه ،
37 ) عنوان : بررسی حکایت های تمثیلی با شخصیّت های جانوری در الّلمع فی التصوف ابونصر سراج
مشخصات نشریه : تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : حبیب کارگر ، عباسعلی وفائی ، علیرضا شعبانلو ،
38 ) عنوان : تأثیر ایدئولوژی در نگاه به وطن در شعر مشروطه و انقلاب اسلامی
مشخصات نشریه : ادبیات پایداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، ناصر عارف ،
39 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
Title : Examining The Documents And Linguistic And Dialectal Contexts Of New Persian In Khuzestan, In The First Centuries Of Hijri
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
40 ) عنوان : انسجام واژگانی و دستوری با رویکرد به واژه های مکرّر در دیوان منوچهری (بر اساس نظریۀ هلیدی و حسن)
مشخصات نشریه : علوم ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : فاطمه یاوری گهر ، عباسعلی وفائی ، ملک محمد فرخزاد ، رحیم طاهر ،
41 ) عنوان : بررسی نقش¬گرایانۀ تجربه¬های عرفانی در رؤیانوشت¬های شهودی کشف¬الاسرار و مکاشفات¬الانوار «زندگی¬نامۀ خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»
مشخصات نشریه : پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : فرشته میلادی ، عباسعلی وفائی ،
42 ) عنوان : بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فریده خواجه پور ،
43 ) عنوان : تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سید مهدی حسینی میرمحمدی ،
44 ) عنوان : عناصر لحن حماسی در بخش اساطیری شاهنامه
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، رقیه کاردل ایلواری ،
45 ) عنوان : تحلیل مقام رضا و حیات طیّبه در متون عرفانی با رویکرد به واژه¬های مکرّر
مشخصات نشریه : عرفانیات در ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : فاطمه یاوری گهر ، عباسعلی وفائی ، ملک محمد فرخزاد ، رحیم طاهر ،
46 ) عنوان : هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل
مشخصات نشریه : تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : مرضیه غزنوی ، عباسعلی وفائی ، ملک محمد فرخزاد ،
47 ) عنوان : تأثیر مکرّرها در ایجاد لحن در غزلیّات شمس از دیدگاه فرمالیستی
مشخصات نشریه : شعر پژوهی (بوستان ادب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : فاطمه یاوری گهر ، عباسعلی وفائی ،
48 ) عنوان : بررسی مقایسه ای موضوع و محتوای شعر مشروطه ایران و شعر جدیدیه تاجیکستان
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، محمد اسماعیل شفیع پور ،
49 ) عنوان : بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 04 / 02 / 1396
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، داود اسپرهم ، رقیه کاردل ایلواری ،
50 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
مشخصات نشریه : مجله تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
51 ) عنوان : ساختمان فعل در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهشهای ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
52 ) عنوان : بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ،
53 ) عنوان : بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، مهرداد اکبری گندمانی ، مهدی رضا کمالی بانیانی ،
54 ) عنوان : نگاهی به فلسفه و طنز و کاربرد آن در عرفان
مشخصات نشریه : عرفان اسلامی / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1395
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سپیده موسوی ،
55 ) عنوان : دو واژۀ محل نظر در شاهنامه
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1395
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، یاسر دالوند ،
56 ) عنوان : تاثیر واج در القای مقاهیم با تاکید بر زبان تعلیمی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 22 / 01 / 1395
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، مانا اخلاق ،
57 ) عنوان : از آیینه داری تا آیینگی در اشعار صائب تبریزی
مشخصات نشریه : عرفان اسلامی / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1394
نویسندگان : مهدی رضا کمالی بانیانی ، عباسعلی وفائی ،
58 ) عنوان : بررسی شبکه تداعی معانی بر اساس فنون بدیعی در اشعار صائب تبریزی
مشخصات نشریه : ادب و زبان فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، مهدی رضا کمالی بانیانی ،
59 ) عنوان : سطوح درک مفهوم امامت در شعر آیینی معاصر
مشخصات نشریه : پژوهش های اعتقادی کلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، رضا بیات ،
60 ) عنوان : تحول معنایی وام واژه های عربی در کلیله و دمنه
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 17 / 06 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فاطمه قاسم محمد ،
61 ) عنوان : نگاهی دوباره به پسوند نام آواساز /-ast/ در فارسی دری
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ،
62 ) عنوان : فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی
مشخصات نشریه : علوم ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
63 ) عنوان : مقایسه دو بدیعیه در ادب
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
64 ) عنوان : نگاهی دوباره به پسوندِ نام آواسازِ / -ast / در فارسیِ دری
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ،
65 ) عنوان : فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی
مشخصات نشریه : علوم ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سمیه آقابابائی ،
66 ) عنوان : قید و متمم قیدی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1393
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
67 ) عنوان : سیر تطور مجلس گویی صوفیانه نوعی ادب تعلیمی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1393
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، داود اسپرهم ، ذبیح الله طباطبائی ،
68 ) عنوان : غنی کشمیری و سبک هندی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، آسیه سورتیجی ،
69 ) عنوان : تحلیل و ذکر بر دار کردن حسنک در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان فارسی در علم معانی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 09 / 06 / 1393
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سمیه آقابابائی ،
70 ) عنوان : درونمایه های غزل پس از انقلاب اسلامی سال 1357
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1393
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، مهدی رضا کمالی بانیانی ،
71 ) عنوان : سیمای پیامبر اکرم (ص) به عنوان «انسان کامل» و «کمال انسانی» در خمسه نظامی گنجوی
مشخصات نشریه : متن شناسی ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سعید قاسمی پرشکوه ،
72 ) عنوان : تحلیل و بررسی ذکر بر دار کردن حسنک در تاریخ بیهقی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1392
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سمیه آقا بابایی ،
73 ) عنوان : ریخت شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیر خسرو دهلوی
مشخصات نشریه : زیبایی شناسی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1392
نویسندگان : نرگس یدی ، عباسعلی وفائی ،
74 ) عنوان : بررسی تطبیقی معراجیه های خمسة نظامی با نگاه موردی به سه معراجنامة
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 16 / 07 / 1392
نویسندگان : قاسم پرشکوه ، عباسعلی وفائی ،
75 ) عنوان : نظام استرآبادی و سبک هندی (درنگی بر ویژگی های سبک هندی در دیوان وی )
مشخصات نشریه : زبان و ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 07 / 05 / 1392
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سارا چالاک ،
76 ) عنوان : بررسی کارکرد تمثیل در آثار تعلیمی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سمیه آقابابایی ،
77 ) عنوان : بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سمیه آقابابائی ،
78 ) عنوان : بررسی «تحقیق و تقلید» در عرفان و تصوف اسلامی
مشخصات نشریه : کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : بهمن نزهت ، عباسعلی وفائی ،
79 ) عنوان : بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 21 / 02 / 1392
نویسندگان : محمد امیر جلالی ، عباسعلی وفائی ،
80 ) عنوان : بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی (تحلیل متنی بازمانده از عصر قاجار از دیدگاه تاریخ‌گرایی نوین)
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 21 / 02 / 1392
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، محمد امیر جلالی ،
81 ) عنوان : بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب تبریزی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، محمد امیرجلالی ،
82 ) عنوان : تحلیل سبک شناختی منظومه های جام جم اوحدی مراغه ای
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1391
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، نوید فیروزی ،
83 ) عنوان : نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر امین پور
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1391
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، عبدالله حکیم ، سیدعلی دسپ ،
84 ) عنوان : اخلاقیات در غزلیات بیدل دهلوی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : زهرا محمدیان ، عباسعلی وفائی ،
85 ) عنوان : بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سیده کوثر رهبان ،
86 ) عنوان : اشتراکات آموزه های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، رقیه کاردل ،
87 ) عنوان : بررسی ویژگی های سبکی بیدل دهلوی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، مهدی طباطبایی ،
88 ) عنوان : نقش های ناهمگون در کلمات مکرر همسان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
89 ) عنوان : نقش استادان اصفهانی در اعتلای دستورنویسی زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
90 ) عنوان : بررسی چند شگرد صرفی در بیدل دهلوی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، سیده کوثر رهبان ،
91 ) عنوان : تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، زهرا علی نوری ،
92 ) عنوان : در پرتو انوار معنوی(تحلیلی از ساختار تجربه عرفانی عرفا در باب نماد نور)
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، بهمن نزهت ،
93 ) عنوان : ظرفیت ترکیبی ضمایر اشاره و نقش آنها در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهشهای ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
94 ) عنوان : تحول ساختی و معنایی نفر
مشخصات نشریه : پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
95 ) عنوان : تکرار مقوله های زبانی(در غزلیات شمس)
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
96 ) عنوان : نگاهی به آموزش فلسفه در آسیای میانه با تاکید بر ازبکستان
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
97 ) عنوان : تخفیف تک واژه های اشتقاقی و صرفی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
98 ) عنوان : ساختمان مکررها و نقش آنها در مثنوی معنوی
مشخصات نشریه : فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه- آیینه ادب / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1387
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
99 ) عنوان : نشئه بی خمار آزادگی در شعر بیدل
مشخصات نشریه : فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،
100 ) عنوان : تخفیف صامت ها تخفیف مصوت ها
مشخصات نشریه : علوم انسانی الزهرا / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1379
نویسندگان : عباسعلی وفائی ،