سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.taklif
نام و نام خانوادگی : عاطفه تکلیف
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد نفت و گاز وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188725400 ایمیل : a.taklif@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 58 مورد)
1 ) عنوان : تأثیر قراردادهای مشارکت در تولید، بیع متقابل و قرارداد نفتی ایرانIPC بر مسیر بهینه تولید و حفاری میدان یادآوران: رویکرد بهینه یابی پویا
Title : The Effect Of Production Sharing, Buyback, And Iranian Petroleum Contracts On The Optimal Production And Drilling Paths Of Yadavaran Field: A Dynamic Optimization Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1401
نویسندگان : تیمور محمدی ، خالد الجمعه ،
2 ) عنوان : استفاده از راهکارهای خارج از قرارداد و شروط مقداری جهت افزایش پایداری و ثبات قراردادهای بلند مدت فروش گاز طبیعی
Title : Applying Non-contractual Methods And Quantitative Terms To Increase The Durability Of Long-term Natural Gas Sale Agreements
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : غلامحسین قاسمی ، محمد مهدی حاجیان ، عاطفه تکلیف ،
3 ) عنوان : قیمتگذاري گازطبیعي صادراتي ایران به اروپا: کاربردي از روش ارزش بازگشتي (Netback)
Title : Pricing Of Iran's Natural Gas Exports To Europe: An Application Of The Netback Pricing Method
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
4 ) عنوان : تحلیل نوسانات دائمی و موقت قیمت نفت برنت و صنایع وابسته به آن با بازارهای طلا و ارز : کاربردی از رویکرد شبکه
Title : Analysis Of Permanent And Temporary Fluctuations In Brent Oil Prices And Related Industries With Gold And Foreign Exchange Markets: An Application Of The Network Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، علی صادقین ،
5 ) عنوان : ارائه مدل بهینه سازی قیمت در قراردادهای صادرات گاز ایران بر مبنای تحلیل شروط انعطاف پذیر مقداری
Title : A Model For Price Optimization In Iranian Gas Sales Agreements Based On Value Of Volume Flexibility Analysis
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : علیرضا قاسمی جاوید ، عاطفه تکلیف ، محمد مهدی حاجیان ،
6 ) عنوان : مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده بنیاد کلاسیک
Title : A Model For The Interaction Of Regulators And Price Reporting Institutions To Improve The Efficiency Of Crude Oil Pricing System In Oil Markets Using The Classical Theory Of Data Theory
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1400
نویسندگان : محمد مهدی حاجیان ، عاطفه تکلیف ، حامد سلطانی نژاد ،
7 ) عنوان : تأثیر چارچوب های قانونی بر مکانیزم های مناقصه
Title : The Impact Of Legal Frameworks On Bidding Mechanisms
مشخصات نشریه : / International Journal of Human Capital in Urban Management /
تاریخ چاپ : 28 / 1 / 1400
نویسندگان : حسین راغفر ، عاطفه تکلیف ، سعید شاه حسینی ، عبدالرسول قاسمی ، علی فریدزاد ،
8 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : مسعود شیرازی ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
9 ) عنوان : امکان پذیری استخراج قواعد حاکم بر تصمیمات و رفتار اعضای اوپک؛ رویکرد GMDH
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1399
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ، علی فریدزاد ، سحر اصغرزاده ،
10 ) عنوان : محدودیت تراز پرداخت‌ها و رشد اقتصادی: شواهدی از قانون تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی (رهیافت ARDL و کالمن فیلتر)
Title : Balance Of Payments Constraint And Economic Growth: Evidence From The Thirlwall’s Law In Developing Oil Countries (ardl And Kalman Filter Approach)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ،
11 ) عنوان : اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر تابآوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : The Effect Of Gas Price On The Resilience Of The Gas Distribution System In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ، خلیل قدیمی دیزج ،
12 ) عنوان : اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر 1آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : The Effect Of Natural Gas Price Liberalization On The Efficiency Of Iran's Natural Gas Distribution System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
13 ) عنوان :
Title : Prediction Of Natural Gas Prices In European Gas Hubs Using Artificial Neural Network
مشخصات نشریه : petroleum business review / petroleum business review /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1399
نویسندگان : Mansoureh Raam ، عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ،
14 ) عنوان :
Title : A Dynamic Network Comparison Analysis Of Crude Oil Trade: Evidence From Eastern Europe And Eurasia Countries
مشخصات نشریه : Zagreb International Review of Economics and Business / Zagreb International Review of Economics and Business /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1399
نویسندگان : masoud shirazi ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، Jurica Simurina ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
15 ) عنوان :
Title : An Overview Of Global Energy Scenarios By 2040: Identifying The Driving Forces Using Cross-impact Analysis Method
مشخصات نشریه : International Journal of Environmental Science and Technology / International Journal of Environmental Science and Technology /
تاریخ چاپ : 6 / 2 / 1399
نویسندگان : Soleyman Ghasemian ، علی فریدزاد ، Payam Abbaszadeh ، عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ، Reza Hafezi ،
16 ) عنوان : رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس
Title : Shadow Price Approach In Estimating Marginal Abatement Cost Of Carbon Dioxide Emissions In Opec Members In The Gulf States
مشخصات نشریه : مطالعات علوم محیط زیست / Journal Of Environment Sciences Studies (JEES) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسین ساجدی فر ،
17 ) عنوان : استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی تحقیق در عملیات به منظور تعیین سطوح بهینه تولید نفت خام و گاز غنی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران (مطالعه موردی: پروژه فازهای 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی)
Title : Using Operations Research Planning Models To Determine Optimal Levels Of Crude Oil And Rich Gas Production In Iran Oil And Gas Industry Projects - Case Study: Phases 17 And 18 Of South Pars Gas Field Project
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، حمیدرضا ارباب ،
18 ) عنوان : رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway).
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، رضا جلال پناهی ،
19 ) عنوان : بررسی تأثیر عوامل و ترتیبات قراردادی بر سطح بهینه تولید در پروژه های نفت و گاز: شواهدی از پارس جنوبی فازهای 17 و 18
Title : Investigating The Effects Of Contractual Factors And Arrangements On The Optimum Level Of Production In Oil And Gas Projects: Evidence From The South Pars Phases 17 & 18
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عاطفه تکلیف ، حمیدرضا ارباب ،
20 ) عنوان : مطالعه تابآوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : Study Of Iranian Natural Gas Distribution System Resilience
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
21 ) عنوان : رشد محدودشده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ،
22 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای استراتژ یهای کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی -عرضه انرژی - رشد اقتصادی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1398
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، فرشته محمدیان ،
23 ) عنوان : بررسی امکان همکاری با همسایگان جهت یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی: با نگاهی به کشور عراق
Title : Review Of Iran And Iraq Strategies For Exploitation Of Common Oil Fields
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ، جواد کاشانی ، قهرمان عبدلی ، عاطفه تکلیف ، پریسا فتوحی ،
24 ) عنوان : تخصیص بهینه گاز طبیعی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : فتح اله تاری ، صدیقه سادات سیدعلی روته ، عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ،
25 ) عنوان : بررسی رابطه امنیت تقاضای صادرات نفت خام و سرمایه‌گذاری بخش بالادستی صنعت نفت در کشورهای عضو اوپک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1397
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، علی حیدری فتح آباد ،
26 ) عنوان : محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع‌ متقابل
Title : Optimal Oil Production Path In The Production Sharing Contract And Compare It With The Contractor's Production Specified In The Buy Back Contract
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ، علی طاهری فرد ، علی صابری ،
27 ) عنوان : مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : هادی دیباوند ، علی طاهری فرد ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ، محمدمهدی بحر العلوم ،
28 ) عنوان : تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA)
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسین سجادی فر ،
29 ) عنوان : مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی
Title : The Fiscal Regime Comparison Of Iran`s New Petroleum Contract (ipc) With Buy-back Model: The Case Study Of Phases 4 & 5 Of The South Pars Gas Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
30 ) عنوان : مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل : مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان پارس جنوبی
Title : The Fiscal Regime Comparison Of Iran`s New Petroleum Contract (ipc) With Buy-back Model: The Case Study Of Phases 4 & 5 Of The South Pars Gas Field
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : هادی دیباوند ، علی طاهری فرد ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ، محمدمهدی بحر العلوم ،
31 ) عنوان : ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، علی فریدزاد ، علیرضا غفاری ،
32 ) عنوان : تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‌ها (ZSG-DEA)
Title : Effective Allocation Of 2co Emissions Among Selected Opec Members: The Zero-profit Total Model In Data Envelopment Analysis (dea-zsg)
مشخصات نشریه : فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد / Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسن سجادی فر ،
33 ) عنوان : بررسی اثر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمایه‌ای بر مسیر بهینه تولید نفت و عایدی طرفین قرارداد مشارکت در تولید
Title : Effect Of Annual Oil Cost Recovery Ratio On The Optimal Oil Production Path And Payoffs In The Production Sharing Agreements
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1396
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، علی صابری ، مرتضی خورسندی ، علی طاهری فرد ،
34 ) عنوان : تحلیل راهبردهای انرژی ایران در افق 1420 درچارچوب سناریوهای جهانی انرژی
Title : Analysis Of Iran’s Energy Strategies In Horizon 2040: Within The Framework Of Global Energy Scenarios
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، فرشته محمدیان ،
35 ) عنوان : پیش بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بازار آمریکا)
Title : Forecasting Natural Gas Price Using A Hybrid Model Of Neural Network And Wavelet
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ، ساحل زمانی ،
36 ) عنوان : بررسی تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : ناصر سیف الهی ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
37 ) عنوان : بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادر کننده و واردکننده نفت به روش GMM)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : ناصر سیف الهی ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
38 ) عنوان : برآورد مسیر بهینه تولید میدان نفتی آزادگان جنوبی با تاکید بر تولید صیانتی بر اساس الگوریتم تکاملی بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : پوریا شکری ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ، تورج دهقانی ،
39 ) عنوان : گسترش انرژی های تجدید پذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1395
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، محسن بختیار ،
40 ) عنوان : شبیه سازی قیمت نقدی فوب برای صادرات گاز طبیعی ایران از هاب فرضی شمال غرب با استفاده از روش شوارتز -اسمیت
Title : Fob Cash Price Simulation For Iranian Natural Gas Exports From Hypothetical Northwest Hub Using Schwartz-smith Method
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، حجت الله غنیمی فرد ، عاطفه تکلیف ، افشین جوان ،
41 ) عنوان : قیمت گذاری بهینه گاز طبیعی در ایران و مقایسه آن با افزایش قیمت ناشی از هدفمند کردن یارانه ها: رویکرد داده های تابلویی پویا و بهینه رمزی - بواتو
Title : Natural Gas In Iran Compared To Prices Resulting From Implementation Of Iran,s Subsidies Removal Policy (dynamic Panel Data And Boiteux–ramsey Pricing Model Approaches)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 01 / 1395
نویسندگان : افشین جوان ، تیمور محمدی ، حجت الله غنیمی فرد ، عاطفه تکلیف ،
42 ) عنوان : تحلیل ظرفیت بهینه نیروگاهی در ایران و بررسی اثرات صرفه جویی مصرف انرژی بر آن
Title : Long-term Power System Planning: Implications For Energy Efficiency Scenario In Iran.
مشخصات نشریه : پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ، محسن بختیار ،
43 ) عنوان : ایران و قیمت گذاری کوتاه مدت گاز طبیعی در هاب مفروض (رویکردهای شبیه سازی تصادفی دینامیک)
Title : Iran And Short Term Natural Gas Pricing In Assumed Hub ( Dynamics Stochastic Simulation Approaches)
مشخصات نشریه : / Asian Social Science /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1394
نویسندگان : afshin javan ، تیمور محمدی ، hohatollah ghanimie ard ، عاطفه تکلیف ،
44 ) عنوان : امکان تشکیل هاب های گاز طبیعی ایران (رویکردهای شبیه سازی تصادفی پویا)
Title : Possibility Of Iran Natural Gas Hubs Formation ( Dynamics Stochastic Simulation Approaches)
مشخصات نشریه : / Savant Journal of Research in Environmental Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 8 / 1394
نویسندگان : afshin javan ، تیمور محمدی ، hohatollah ghanimie ard ، عاطفه تکلیف ،
45 ) عنوان : کاربرد الگوی عقلایی در تصمیم گیری های راهبردی برای تولید صیانتی از میدان مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی, مدل مفهومی با تاکید بر الزامات حقوقی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : علیرضا غفاری ، عاطفه تکلیف ،
46 ) عنوان :
Title : Economic Modeling Of The Regional Polices To Combat Dust Phenomenon By Using Game Theory
مشخصات نشریه : ELSEVIE Applied Mathematical Modelling / ELSEVIE Applied Mathematical Modelling /
تاریخ چاپ : 13 / 04 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ، ghahreman abdoli ، عاطفه تکلیف ، behnam morshedi ،
47 ) عنوان : تأثیر اخبار اوپک بر قیمت نفت خام ملاحظاتی در متغیرهای مجازی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : مهدی عسلی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، سعید مددی ،
48 ) عنوان : انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : مسعود درخشان نو ، عاطفه تکلیف ،
49 ) عنوان : همکاری اعضای منتخب مجمع کشورهای صادرکننده گاز در صادرات LNG: رویکرد نظریه بازی‌های همکارانه‌
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
50 ) عنوان : نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش شناسی اقتصادی : نقد نظریه ابطال پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
51 ) عنوان : ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز: عدم تجانس اعضا و معیارهای رتبه بندی آنها در اثر گذاری بر بازار گاز
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
52 ) عنوان : امکان پذیری همکاری یا رقابت بین اعضای مجمع کشور های صادر کننده گاز در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
53 ) عنوان :
Title : Derivatives And The Financial Crisis Of 2008: Managing Risk, Creating Risk, And Regulations
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1390
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
54 ) عنوان : بررسی رفتار معاملات آتی‌های نفت خام در بورس نایمکس (2010-1986) با توجه به تغییرات سطح و تلاطم قیمت نفت خام
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1390
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
55 ) عنوان : استراتژی بلندمدت اوپک با توجه به تحولات بازار جهانی نفت
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
56 ) عنوان : تحلیل مقایسه‌ای نظامهای قیمت‌گذاری نفت خام در پرتو تحولات ساختاری بازار جهانی نفت تا آستانه تأسیس بورسهای نفتی
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1388
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
57 ) عنوان : بررسی رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت نفت خام در بورسهای نفتی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1387
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،
58 ) عنوان : تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1387
نویسندگان : عاطفه تکلیف ،