سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.shahbazi
نام و نام خانوادگی : آرامش شهبازی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق عمومی و بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144737609 ایمیل : a.shahbazi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Aramesh-Shahbazi/amp
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 65 مورد)
1 ) عنوان : چالشهای حقوقی حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند با نگاهی به حقوق بین الملل و حقوق ا یران
Title : Legal Challenges Of Privacy Protection In Smart Cities Considering International And Iranian Law
مشخصات نشریه : حقوق فناوری های نوین / حقوق فناوری های نوین /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1403
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
2 ) عنوان : پدیدۀ ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت‌های همسایه
Title : The Sand And Dust Storms Phenomena In The Middle East:the Rights And Duties Of Iran, And Its Neighboring States
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / مطالعات حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : آرامش شهبازی ، آیدا آقاجانی ،
3 ) عنوان : حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی داعش
Title : The Children Rights In The Arrangement Of Suicide Operations Case Study: Isis
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوقی / پژوهش های‌ حقوقی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : پدرام گلچین ، آرامش شهبازی ، فیروز نجفی ،
4 ) عنوان : کاربرد فراورده‌های پلاستیکی از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست
Title : The Use Of Plastic Products From The Perspective Of International Environmental Law
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / مطالعات حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : آرامش شهبازی ، غهیمه حیدری ،
5 ) عنوان : تاملی در مقررات بهداشتی بین المللی با تاکید بر شیوع ویروس کرونا
Title : Corona Virus In The Context Of The Health Organization Regulations
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1401
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
6 ) عنوان : بررسی چالش های حقوقی بین المللی در مواجهه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون رفت از چالش های مذکور
Title : Examining International Legal Challenges In Facing Cyber Attacks And Providing Appropriate Solutions To Overcome The Aforementioned Challenges
مشخصات نشریه : شهر ایمن / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : مهران جابری ، آرامش شهبازی ، غلامرضا جلالی ،
7 ) عنوان : حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی بوکوحرام
Title : Children's Rights In Suicide Operations: A Case Study Of Boko Haram
مشخصات نشریه : مجله حقوق پزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : پدرام گلچین ، آرامش شهبازی ، فیروز نجفی ،
8 ) عنوان : الگوهای تدافعی و پيشگيرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری با تأكيد بر حمله استاكس نت
Title : Defensive And Preventive Patterns Of The Islamic Republic Of Iran In Dealing With Cyber Attacks With An Emphasis On The Stuxnet Attack.
مشخصات نشریه : نشریه علمی شهر ایمن / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : آرامش شهبازی ، غلامرضا جلالی ، مهران جابری ،
9 ) عنوان : تعهد به مذاکره در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
Title : Obligation To Negotiate In Peaceful Settlement Of International Disputes
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : آرامش شهبازی ، مژگان خسرونژاد ،
10 ) عنوان : بررسی ماهیت فلسفی و حقوقی نهاد خانواده در منشور بین المللی حقوق بشر
Title : Studying The Philosophical And Legal Nature Of Family Institution In The International Bill Of Human Rights
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : نیلوفر مقدمی خمامی ، آرامش شهبازی ،
11 ) عنوان : بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنی بر برجام توسط ایران با استفاده از هرمونتیک تفسیر
Title : Investigating The Legitimacy Of The Suspension Of Obligations Based On Joint Comprehensive Plan Of Action By Iran Using Hermeneutics Of Interpretation
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ، کتایون اشرفی ،
12 ) عنوان : حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ، فرشته بنافی ،
13 ) عنوان : حق شرط در معاهدات
Title : The Right To Stipulate In Treaties
مشخصات نشریه : دانشنامه سیاستگذاری حقوقی / /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
14 ) عنوان : جنبش حقوق حیوانات
Title : Animal Rights Movement
مشخصات نشریه : دانشنامه سیاستگذاری حقوقی / /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
15 ) عنوان : حق سلامت و بهداشت زنان
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی / /
تاریخ چاپ : 04 / 06 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ، پریسا صالحی ،
16 ) عنوان : بهترین منفعت کودک در حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران: تاملی در رویه و نظریه
Title : The Best Interest Of Child In International Human Rights Law And Iran's Law: A Deliberation In Practice And Theory
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوق تطبیقی / Comparative Law Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : فاطمه میثمی ، آیدا آقاجانی رونقی ، آرامش شهبازی ،
17 ) عنوان : جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل: مسئله انتساب مسئولیت بین المللی به دولت در هاله ای از ابهام
Title : Cyber Espionage In International Law: Attribution Of International Responsibility To States In A State Of Uncertainty
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ، آیدا آقاجانی رونقی ،
18 ) عنوان : تعهد به مذاکره در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
Title : Obligation To Negotiation In Peaceful Settlement Of International Disputes
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : آرامش شهبازی ، مژگان خسرونژاد ،
19 ) عنوان : حفاظت از محیط زیست خزر در چهارچوب اصل احتیاط
Title : The Protection Of Caspian Sea Environment In The Framework Of Precautionary Principle
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : فرشته بنافی ، علیرضا آرش پور ، آرامش شهبازی ،
20 ) عنوان : حق مشارکت برابر زنان در امور سیاسی جامعه از منظر حقوق بینالملل بشر و حقوق موضوعه ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه راهبرد حقوقی / /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1398
نویسندگان : آرامش شهبازی ، پریسا صالحی ،
21 ) عنوان : حمایت از حق انسجام و همبستگی مجدد خانواده در چارچوب حقوق بین الملل پناهندگی
Title : Supporting The Right Of Family Unity And Reunification Within The Framework Of International Refugee Law: A Reflection On Practice And Theory
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوق تطبیقی / Comparative Law Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : آرامش شهبازی ، نیلوفر مقدمی ،
22 ) عنوان :
Title : Technological Developments In Cyberspace And Commission Of The Crimes In International Law And Iran
مشخصات نشریه : Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues / Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1398
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
23 ) عنوان : مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعۀ موردی: فناوری جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا)
Title : International Responsibilities Of States For Damages Of Using Replaced Energy Resources: Case Study, Technology Of Carbon Capture And Storage Under Seabeds
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : آرامش شهبازی ، بهنام رضایی نسب ،
24 ) عنوان : موانع اجرای اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریای خزر
Title : Obstacles To The Implementation Of The Precautionary Principle In The Protection Of The Caspian Sea Environment
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / تحقیقات حقوقی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : فرشته بنافی ، علیرضا آرش پور ، محمد شیخی ،
25 ) عنوان :
Title : Evolution Of Development In The Changing Context Of The United Nations
مشخصات نشریه : دوفصلنامه ایرانی مطالعات ملل متحد / دوفصلنامه ایرانی مطالعات ملل متحد /
تاریخ چاپ : 11 / 07 / 1397
نویسندگان : Majid Reza Momeni ، آرامش شهبازی ،
26 ) عنوان : جایگاه دکترین در منابع حقوق بین‌الملل معاصر
مشخصات نشریه : تعالی حقوق / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : آرامش شهبازی ، زهرا حاجی پور ،
27 ) عنوان : الزامات اتحادیه اروپا به رعایت حقوق بین الملل بشر در خصوص مهاجران غیرقانونی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حقوق بشری / /
تاریخ چاپ : 14 / 06 / 1397
نویسندگان : آرامش شهبازی ، امیر چهل امیرانی ،
28 ) عنوان : تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حاکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : علی دادگر ، مهدی زاهدی ، سید قاسم زمانی ، آرامش شهبازی ،
29 ) عنوان : دوپینگ و واکاوی رویه دیوان داوری ورزش در مقابله با آن
Title : Doping And Investigating Cas Arbitration Against Doping
مشخصات نشریه : حقوق پزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : مهدی زاهدی ، علی دادگر ، سید قاسم زمانی ، آرامش شهبازی ،
30 ) عنوان : تکامل توسعه در شرایط متغیر ملت متحد
Title : Evolution Of Development In The Changing Context Of The United Nation
مشخصات نشریه : Iranian Review of UN / Iranian Review for UN Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1397
نویسندگان : مجید رضا مومنی ، آرامش شهبازی ،
31 ) عنوان : دوپینگ در حقوق بین الملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بین المللی در این زمینه
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : آرامش شهبازی ، پویا برلیان ،
32 ) عنوان : نقش زیست‌فناوری در توسعۀ حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : آرامش شهبازی ، پویا برلیان ،
33 ) عنوان :
Title : Imposing Sanctions Against States And Violation Of Freedom Of Mass Media:the Case Of Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1396
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
34 ) عنوان : کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : آرامش شهبازی ، محمد قربان پور ،
35 ) عنوان : نقش نظام آموزش عالی در پیوند میان توسعه علم و تحکیم صلح
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : آرامش شهبازی ، مجید رضا مؤمنی ،
36 ) عنوان : در تکاپوی حقوق بین الملل اینترنت
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
37 ) عنوان : ضروت حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی با لحاظ شاخص‌های هویت ملی
مشخصات نشریه : فصلنامه میراث وگردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
38 ) عنوان : تبعات تحریم های یک‌جانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل: تخلف بین‌المللی یا جنایت بین‌المللی؟
مشخصات نشریه : پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : سید قاسم زمانی ، حسین فرحی ، آرامش شهبازی ،
39 ) عنوان : نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ، پویا برلیان ،
40 ) عنوان : شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولتها: مطالعه موردی کره شمالی
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ، صمصام عوض پور ،
41 ) عنوان : الحاق ایران به کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی و تبعات آن
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ، محمد قربانپور ،
42 ) عنوان :
Title : Carbon Capture And Storage (CCS) And Its Impacts On Climate Change And Global Warming
مشخصات نشریه : Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ، Behnam Rezaei Nasab ،
43 ) عنوان : لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
44 ) عنوان : قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل
مشخصات نشریه : پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
45 ) عنوان : تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟
مشخصات نشریه : پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : حسین فرحی ، سید قاسم زمانی ، آرامش شهبازی ،
46 ) عنوان : چالشهای زیست محیطی ناشی از جمع اوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 17 / 09 / 1394
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
47 ) عنوان : چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 28 / 08 / 1394
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
48 ) عنوان : مفهوم فوکویی دولت و مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
49 ) عنوان : مفهوم فوکویی دولت و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل معاصر
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
50 ) عنوان : بررسی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1961 در خصوص ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1392
نویسندگان : آرامش شهبازی ، محمد قربان پور ،
51 ) عنوان : اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی و ضرورت بازنگری در پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حمایت دیپلماتیک و کنسولی
مشخصات نشریه : روابط خارجی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1392
نویسندگان : آرامش شهبازی ، جواد کاشانی ،
52 ) عنوان : وضعیت دولت کشورهای ناتوان در حقوق بین‌الملل معاصر
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1392
نویسندگان : آرامش شهبازی ، خدیجه جوادی شریف ،
53 ) عنوان : قانون اساسی جامعه بین‌المللی در محاق
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1391
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
54 ) عنوان : حقوق حیوانات؛ تأملی در رویه و نظریه
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1391
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
55 ) عنوان : تحلیل حقوقی قابلیت اعمال عهدنامه مودت (1955) در روابط ایران و آمریکا
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1390
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
56 ) عنوان : حل و فصل اختلافات در خصوص اشیاء عتیقه باستانی و فرهنگی
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1390
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
57 ) عنوان : هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در ترازوی حقوق بین‌الملل
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1389
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
58 ) عنوان : توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1389
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
59 ) عنوان : ادغام فرامرزی بورس سهام و اوراق بهادار
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1389
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
60 ) عنوان : تکثر سیستم قضایی بین‌المللی
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1389
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
61 ) عنوان : تأملی در وحدت و تکثر نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1388
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
62 ) عنوان : پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت؛ تحلیلی حقوقی از واقعیات و چشم‌اندازی حقوقی از تحولات
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1388
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
63 ) عنوان : کاربرد فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل: ارتکاب جنایتی بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1388
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
64 ) عنوان : تعامل سازمان‌های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1388
نویسندگان : آرامش شهبازی ،
65 ) عنوان : چالش‌های مفهوم رزمنده در عصر مبارزه با تروریسم در پرتو حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1387
نویسندگان : آرامش شهبازی ،