سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.ghasemi
نام و نام خانوادگی : عبدالرسول قاسمی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : a.ghasemi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 80 مورد)
1 ) عنوان : ه پسماند جامد شهریو درآمد شهروندان در مناطق22 گانه شهر تهران
Title : The Relationship Between Urban Solid Waste And Citizens' Income In 22 Districts Of Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1403
نویسندگان : حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، امیرمحمد جیرسرایی ،
2 ) عنوان : عوامل مؤثر بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی
Title : Factors Affecting The Consumption Of Renewable Energy In Opec Member Countries Using The Panel Data Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 7 / 6 / 1402
نویسندگان : مرضیه عسکری ، مرتضی خورسندی ، عبدالرسول قاسمی ،
3 ) عنوان : تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی: کاربرد برنامه ریزی چند هدفه فازی در تولید محصولات پتروشیمی (مقاله علمی وزارت علوم)
Title : Value Chain Analysis Of Petrochemical Products And Providing An Optimized Pattern Of Petrochemical Production: Application Of Fuzzy Multi-object Linear Planning For Producing Petrochemical Products
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حمید بختیاری ،
4 ) عنوان : مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران: بررسی قواعد مالی بودجه دولت و صندوق توسعه ملی
Title : Managing Oil Revenues In Iran's Economy: Study Of The Fiscal Rules On The Government Budget And The National Development Fund
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1402
نویسندگان : صالح نیازی ، جاوید بهرامی ، محمد فقهی کاشانی ، عبدالرسول قاسمی ،
5 ) عنوان : آینده نگاری صادرات نفت خام سنگین ایران در افق 2040 با رویکرد سناریونویسی
Title : The Foresight Of Iran's Heavy Crude Oil Export In 2040: A Scenario Writing Approach
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : سلیمان قاسمیان ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ،
6 ) عنوان : بررسی نقش عوامل بنیادین بازار در قیمت جهانی نفت
Title : Evaluate The Fundamental Factors On The World Oil Price
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نوید سالک ، مرتضی خورسندی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
7 ) عنوان : هزینه خاموشی برق در ایران: تحلیل داده-ستانده و برنامه ریزی خطی
Title : The Electricity Shortage Cost In Iran: An Input-output Analysis And Linear Programming
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، مهسا رجبی نژاد ، محمد امین محمدیان ،
8 ) عنوان : مقاله ارزیابی جایگاه مسیرهای نفتی منطقه در افق 2040: رهیافت مدل جاذبه
Title : Evaluation Of The Position Of Region's Oil Corridors In 2040 Horizon: A Gravity Model Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1401
نویسندگان : حامد فرنام ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ،
9 ) عنوان : بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس
Title : Examines The Effect Of Economic And Non-economic Factors Affecting The Environmental Performance Of The Persian Gulf Countries, Spatial Panel Data
مشخصات نشریه : پژوهش هاي برنامه و توسعه / Program and Development Research /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1401
نویسندگان : ریجانه گنجی ، زهرا عابدی ، عبدالرسول قاسمی ، امیر محمدی نژاد ، محمدصادق علیپور ،
10 ) عنوان : آينده پژوهي مصرف گاز طبيعي در ايران در افق 3121 ؛ رهيافت سناريو سازي مبتني بر الگوي رگرسيون سانسور شده
Title : Future Study Of Natural Gas Consumption In Iran In The Horizon Of 2030; Approach Scenario Making Based On Regression Pattern Censored
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : طاهره حاجی جسینی بغدادآباد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
11 ) عنوان : پیش بینی قیمت نفت خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی
Title : Brent Crude Oil Price Forecast With Hybrid Model Of Nonlinear Grey Model And Linear Arima Waste Correction
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین یادگاری ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حمید رضا مصطفایی ،
12 ) عنوان : پیش بینی قیمت نفت خام برنت با ترکیب تکنیک های مبتنی بر تئوری خاکستری و اقتصادسنجی
Title : Brent Crude Oil Price Forecasting By Combining Grey Theory And Econometrics Techniques
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : حسین یادگاری ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حمیدرضا مصطفایی ،
13 ) عنوان : تحلیل نوسانات دائمی و موقت قیمت نفت برنت و صنایع وابسته به آن با بازارهای طلا و ارز : کاربردی از رویکرد شبکه
Title : Analysis Of Permanent And Temporary Fluctuations In Brent Oil Prices And Related Industries With Gold And Foreign Exchange Markets: An Application Of The Network Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، علی صادقین ،
14 ) عنوان : تأثیر فناوری گاز شیل آمریکای شمالی بر امنیت انرژی ایالات متحده: مورد گاز طبیعی
Title : The Impact Of The North American Shale Gas Technology On The Us’ Energy Security: The Case Of Natural Gas
مشخصات نشریه : / International Journal of Sustainable Energy /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1400
نویسندگان : مسعود شیرازی ، عبدالرسول قاسمی ، یوریکا سیمورینا ،
15 ) عنوان : اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی ایران، کاربرد الگوی رگرسیونی سانسورشده )توبیت(اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی ایران، کاربرد الگوی رگرسیونی سانسورشده )توبیت(
Title : The Effect Of Climate Change On Iran's Natural Gas Consumption; Application Of Censored Regression Model (tobit)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : طاهره حاجی جسینی بغدادآباد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
16 ) عنوان : تأثیر چارچوب های قانونی بر مکانیزم های مناقصه
Title : The Impact Of Legal Frameworks On Bidding Mechanisms
مشخصات نشریه : / International Journal of Human Capital in Urban Management /
تاریخ چاپ : 28 / 1 / 1400
نویسندگان : حسین راغفر ، عاطفه تکلیف ، سعید شاه حسینی ، عبدالرسول قاسمی ، علی فریدزاد ،
17 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : مسعود شیرازی ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
18 ) عنوان :
Title : Possibility Of Potential Coalitions In Gas Exports From The Southern Corridor To Europe: A Cooperative Game Theory Framework
مشخصات نشریه : / OPEC ENERGY REVIEW /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
19 ) عنوان : امکان پذیری استخراج قواعد حاکم بر تصمیمات و رفتار اعضای اوپک؛ رویکرد GMDH
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1399
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ، علی فریدزاد ، سحر اصغرزاده ،
20 ) عنوان : تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر میزان خسارات مالی و جانی بلایای طبیعی در ایران
Title : The Effect Of Macroeconomic Variables On The Financial And Casualties Of Natural Disasters In Iran
مشخصات نشریه : اکوهیدرولوژی / اکوهیدرولوژی /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : سمانه عابدی ، عبدالرسول قاسمی ، حمیدرضا مرتضوی ،
21 ) عنوان :
Title : The Attractiveness Of Seaport-based Transport Corridors: An Integrated Approach Based On Scenario Planning And Gravity Models
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، Elnaz Miandoabchi ، Shiva Soroushnia ،
22 ) عنوان : طراحی مدلی برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای جهانی
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1399
نویسندگان : ناصر غلامی ، تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ،
23 ) عنوان : همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 14 / 07 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ، علی صادقین ،
24 ) عنوان : تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا: کاربرد مدل خود رگرسیون برداری پانل (Panel VAR)
Title : The Effect Of Renewable Energy Consumption On The Economic Growth Of Selected Countries In The Mena Region: Application Of The Panel Vector Autoregressive Model (panel Var)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 24 / 4 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ،
25 ) عنوان :
Title : A Dynamic Network Comparison Analysis Of Crude Oil Trade: Evidence From Eastern Europe And Eurasia Countries
مشخصات نشریه : Zagreb International Review of Economics and Business / Zagreb International Review of Economics and Business /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1399
نویسندگان : masoud shirazi ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، Jurica Simurina ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
26 ) عنوان : ارزیابی عملکرد روشهای قراردادی به کار گرفته شده در توسعة میدان گازی پارس جنوبی
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق انرژی / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی امامی میبدی ، سید مرتضی الهی ،
27 ) عنوان :
Title : An Overview Of Global Energy Scenarios By 2040: Identifying The Driving Forces Using Cross-impact Analysis Method
مشخصات نشریه : International Journal of Environmental Science and Technology / International Journal of Environmental Science and Technology /
تاریخ چاپ : 6 / 2 / 1399
نویسندگان : Soleyman Ghasemian ، علی فریدزاد ، Payam Abbaszadeh ، عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ، Reza Hafezi ،
28 ) عنوان : شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 01 / 1399
نویسندگان : شیدا اصغرزاده قهرودی ، فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ،
29 ) عنوان : اثر شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در اقتصاد جهانی:رهیافت Global VAR
Title : Impacts Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables Of Oil Exporting And Importing Countries: A Global Var Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرتضی خورسندی ، صباح باقری ،
30 ) عنوان : رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway).
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، رضا جلال پناهی ،
31 ) عنوان : اثرات شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در اقتصاد جهانی: رهیافت Global VAR
Title : Impacts Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables Of Oil Exporting And Importing Countries: A Global Var Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / http://iiesj.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1 /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرتضی خورسندی ،
32 ) عنوان : آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانههای نفتی بر قیمت محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 08 / 10 / 1398
نویسندگان : سعید کیقبادی ثانی ، عبدالرسول قاسمی ،
33 ) عنوان : رشد محدودشده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ،
34 ) عنوان : تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت نفت با تأکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
35 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
Title : Analysis Of Factors Affecting Oil Prices With Emphasis On The Political Risk Of Opec Member Countries
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
36 ) عنوان : ررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی)
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 12 / 09 / 1398
نویسندگان : هیمن خسروی ، عبدالرسول قاسمی ، توفیق قادری اقدم ،
37 ) عنوان : بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی بنگاه بنگاه و بنگاه مصرف کننده بر محیط زیست
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1398
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، پریا میانجی ، عبدالرسول قاسمی ،
38 ) عنوان : تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1398
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، هدیه خالدی ،
39 ) عنوان : اثر حمایت‌های تعرفه‌ای خودرو بر میزان آلایندگی خودروها (انتشار گاز CO2)
Title : The Effect Of Auto Tariff Protections On Co2 Emissions
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ، عبدالرسول قاسمی ، شبنم درخشان ،
40 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای استراتژ یهای کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی -عرضه انرژی - رشد اقتصادی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1398
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، فرشته محمدیان ،
41 ) عنوان : پیش بینی شکاف دارایی- بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران کاربرد الگوی عصبی- فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)
Title : Asset-liability Dynamic Gap Forecasting, Applying Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (anfis) And Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (arfima) Model: Case Study Of A Private Bank In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / اقتصاد مالی /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1397
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، جاوید بهرامی ،
42 ) عنوان : پیش بینی شکاف دارائی-بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران، کاربرد الگوی عصبی-فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلند مدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 04 / 12 / 1397
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، جاوید بهرامی ، ثریا شعبانی جفرودی ،
43 ) عنوان : تخصیص بهینه گاز طبیعی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : فتح اله تاری ، صدیقه سادات سیدعلی روته ، عاطفه تکلیف ، عبدالرسول قاسمی ،
44 ) عنوان : واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه‌ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری
Title : The Reaction Of The Natural Gas Price To The Changes Of The Crude Oil Price In Europe And Asia Regional Markets: Msvar Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، امیر نکونام ،
45 ) عنوان : بررسی رفتار قیمتی فرآورده های نفتی با تغییر قیمت نفت خام در چارچوب سیاستگذاری ایران در بخش نفت
Title : Investigating The Price Behavior Of Oil Products In Response To Changing The Price Of Crude Oil In The Framework Of Iranian Policy In The Oil Sector
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، شهرزاد محمدخانلی ،
46 ) عنوان : تحلیل راهبردهای انرژی ایران در افق 1420 درچارچوب سناریوهای جهانی انرژی
Title : Analysis Of Iran’s Energy Strategies In Horizon 2040: Within The Framework Of Global Energy Scenarios
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، فرشته محمدیان ،
47 ) عنوان : تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی : مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : مرتضی بهروزی فر ، علی امامی میبدی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدباقر حشمت زاده ،
48 ) عنوان : بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)
مشخصات نشریه : پژوهشهای محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1396
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرضیه رشیدی کیا ،
49 ) عنوان : محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی با رویکرد حداکثرسازی بهرهوری آب آبیاری
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1396
نویسندگان : رقیه پوران ، حسین راغفر ، عبدالرسول قاسمی ، فاطمه بزازان ،
50 ) عنوان : وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف،
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : سید مرتضی الهی ، عبدالرسول قاسمی ، علی امامی میبدی ،
51 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری باتوجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدرضا شکوهی ، محمد عظیم زاده آرانی ،
52 ) عنوان : تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدرضا شکوهی ، محمد عظیم زاده آرانی ،
53 ) عنوان : بررسی میزان اثرگذاری بیانیه‌های اجلاس وزرای اوپک بر قیمت نفت خام، قبل و بعد از 2003
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : مهدی عسلی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، سعید مددی ،
54 ) عنوان : ارزیابی آسیب پذیری بخش کلیدی در شرایط ریسک غیرعملیاتی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1395
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی اصغر بانوئی ، نیره روزبهانی ،
55 ) عنوان : بررسی نقش تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1395
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، صبا نظری ،
56 ) عنوان : تاثیر سطح تحصیلات بر احتمال مالکیت مسکن: مقایسه بین دوره‌ای (مطالعه موردی: شهر تهران)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1395
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، الهام شادابفر ،
57 ) عنوان : تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی و تأثیر آن بر تولید کشورهای عضو
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1395
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدباقر حشمت زاده ، مرتضی بهروزی فر ،
58 ) عنوان : تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشهای بیمه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، سمیرا فرزانه ،
59 ) عنوان : تأثیر اخبار اوپک بر قیمت نفت خام ملاحظاتی در متغیرهای مجازی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : مهدی عسلی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، سعید مددی ،
60 ) عنوان : رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی ( مطالعه موردی : منطقه ورامین )
مشخصات نشریه : پژوهش های محیط زیست / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، سعید حسنلو ، رزا پیروز ، حامد نجفی علمدارلو ،
61 ) عنوان : تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : محمد برکان ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
62 ) عنوان : بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شدت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، رقیه محمدخان پور اردبیل ،
63 ) عنوان :
Title : The Survery Of The Causal Relationship Between Banking Concentration And Economic Growth
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1393
نویسندگان : معصومه قاراخانی ، fatemeh abdolshah ،
64 ) عنوان : پایش کارایی زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه ( مطالعه موردی: ایران، هند، ترکیه و مصر)
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، حامد پاشازاده ،
65 ) عنوان : ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه ای در ایران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، شادی زارعی ،
66 ) عنوان : کاربرد تلفیقی مدل های داده - ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی اصغر بانوئی ، فاطمه آقائی ،
67 ) عنوان : ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ، مصطفی سلیمی فر ، حسن تحصیلی ،
68 ) عنوان : پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت - وینترز
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1391
نویسندگان : محمدرضا کهنسال ، زورار پرمه ، الهام اسماعیلی پور ، عبدالرسول قاسمی ،
69 ) عنوان : بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، سهیلا پروین ، فاطمه عبدلشاه ،
70 ) عنوان : ارزیابی تحلیلی و تجربی تأثیر تأمین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، زینب مرتضوی فر ،
71 ) عنوان : برآورد کارایی مولفه ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات: رویکرد مدل ابرکارایی با محدودیت های وزنی
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، اسفندیار جهانگرد ،
72 ) عنوان : تحلیل ساختاری و تعیین متغیرهای کلیدی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ،
73 ) عنوان : ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت ( رویکرد فازی )
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1389
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، سهیل محمودزاده ،
74 ) عنوان : بررسی تأثیرات تغییر نرخ بهره بر پارامترهای اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1389
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی اکبر بقائی ،
75 ) عنوان : عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی کشور
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عبدالرسول قاسمی ، علیرضا گلچین فر ،
76 ) عنوان : تلفیقی از مدل ابر کارایی با قضاوت های مدیریتی در ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1388
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ،
77 ) عنوان : برنامه ریزی تولید محصولات زراعی در شرایط نبود قطعیت ( رویکرد فازی: نظریه امکان)
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : امیرحسین چیذری ، عبدالرسول قاسمی ،
78 ) عنوان : تعیین الگوی قیمت گذاری کارا برای محصولات استراتژیک زراعی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1382
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، غلامرضا پیکانی ،
79 ) عنوان : کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی سری های زمانی و مقایسه آن با مدل ARIMA
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1379
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، حسن اسدپور ، مختار شاصادقی ،
80 ) عنوان : کاربرد برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1378
نویسندگان : امیرحسین چیذری ، عبدالرسول قاسمی ،