سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/3863
نام و نام خانوادگی : شهلا رقیب دوست
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : عصب‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692346 ایمیل : 3863@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 47 مورد)
1 ) عنوان : تكرار به ياد ماندني: نقش تكرار حروف به عنوان عنصري پيرازباني در نام تجاري و بازاريابي شبكه هاي اجتماعي
Title : Memorable Repetition: The Role Of Letter Repetition In Brand Names And Social Media Marketing
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : منوچهر نادری ، ویدا شقاقی ، پانته آ فرودی ، شهلا رقیب دوست ، محمد تقی تقوی فرد ،
2 ) عنوان : ارزیابی اختلالات واژگانی-معنایی بیماران آسیب‌دیده مغزی نیمکره راست بزرگسال فارسی‌زبان بر پایه پروتکل مهارت‌های ارتباطی مونترال (ام. ای. سی.)
Title : Comparison Of Lexical-semantic Disorders Of Right Hemisphere Damaged Adult Persian-speaking Patients Based On The Montreal Protocol For The Evaluation Of Communication (m. E. C.)
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / Journal of Disability studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : یحیی مدرسی تهرانی ، شهلا رقیب دوست ، مهلا آرین‌پور ،
3 ) عنوان : نقش هسته معنایی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی: شواهدی از بیماران زبان‌پریش بروکا و افراد طبیعی
Title : The Role Of Semantic Head And Constituent Position In The Processing Of Root Compound Nouns: Evidence From Normal And Aphasic Subjects
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1400
نویسندگان : موسی غنچه‌پور ، شهلا رقیب دوست ،
4 ) عنوان : پردازش ادراکی استعاره زمان در کودکان نابینای مادرزاد دوزبانه کردی-فارسی
Title : Perceptual Processing Of Temporal Metaphor In Bilingual Kurdish-persian Congenitally Blind Children
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / Language and Linguistics /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1399
نویسندگان : الهام ثباتی ، شهلا رقیب دوست ، طاهره افشار ،
5 ) عنوان : انسجام در گفتمان سالمندان کردزبان مبتلا به بیماری آلزایمر
Title : Cohesion In Discourse Of Kurdish Elderly With Alzheimer's Disease
مشخصات نشریه : مجله ایرانی روانشناسی سلامت / Iranian Journal of Health Psychology /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1399
نویسندگان : نیما مشتاقی ، مسعود دهقان ، شهلا رقیب دوست ،
6 ) عنوان : معیارسازی خرده‌آزمون‌های کاربردشناختی پروتکل ارزیابی مهارت‌های ارتباطی مونترال (پروتکل ام. ای. سی.) در فارسی
Title : Standardization Of Pragmatic Subtests Of The Montreal Protocol For The Evaluation Of Communication (mec Protocol) For Persian Language
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / Language and Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : یحیی مدرسی تهرانی ، شهلا رقیب دوست ، محمدحسن ترابی ،
7 ) عنوان : انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1398
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، شهره صادقی ،
8 ) عنوان : اختلالات و الگوی بازگشت زبانی بیماران زبان‌پریش دوزبانه ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب زیرقشری
مشخصات نشریه : پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1398
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، تقی حاجیلو ،
9 ) عنوان : زبان‌پریشی قشری: اختلالات و الگوی بازگشت/بهبودی زبانی در بیماران دوزبانه ترکی-فارسی
مشخصات نشریه : مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1398
نویسندگان : تقی حاجیلو ، شهلا رقیب دوست ، حسن قاسمی ،
10 ) عنوان : بازنمایی نوایی آهنگ ساخت اطلاع در گفتمان روایتی بزرگسالان تک‌زبانه فارسی‌زبان
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، گلناز مدرسی قوامی ، الهه کمری ،
11 ) عنوان : الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی-ترکی‌زبان با توجه به توالی تکلیف‌های نظریه ذهن
مشخصات نشریه : مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، معصومه ملکیان ،
12 ) عنوان : پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نظریۀ فرگسن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ، شهلا رقیب دوست ،
13 ) عنوان :
Title : Theory Of Mind And Its Neural Mechanisms: A Case Study Of Kurdish-Persian Congenitally Blind Children In Ilam City
مشخصات نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1396
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، Elham Sobati ، ویدا شقاقی ،
14 ) عنوان : شواهد روانشناختی برای تعیین جایگاه فاعل در زبان فاری برپایه نحو کمینه‌گرا
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، شهلا رقیب دوست ، حسن قاسمی ،
15 ) عنوان : توانایی کودکان فارسی‌زبان در به‌کارگیری دستور داستان با استفاده از نقشه مفهومی
مشخصات نشریه : مجله زبانشناسی و گویش های خراسان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : الهه طاهری قلعه نو ، شهلا رقیب دوست ،
16 ) عنوان :
Title : The Nature And Function Of Neologism In The Speech Of Three Persian-Speaking Groups
مشخصات نشریه : International Journal of English Linguistics / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : Fereshte Mo`meni ، شهلا رقیب دوست ، robab teymoori ،
17 ) عنوان : واژه، طرحواره تصوری و تفاوت‌های فردی، پژوهشی بر پایه ارتباط بدنی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : محمدحسین شر ف زاده ، فردوس آقا گل زاده ، آزیتا افراشی ، شهلا رقیب دوست ،
18 ) عنوان : درک اصطلاحات فارسی در بیماران زبان پریش
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، منصوره شکرآمیز ،
19 ) عنوان : بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش نمونه
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، محمد حسن ترابی ،
20 ) عنوان : فرایند رشد درک استعاره در کودکان 6-8 ساله فارسی زبان
مشخصات نشریه : زبان شناخت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، شهره صادقی ،
21 ) عنوان : بررسی و مقایسه ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : سیمین سدهی ، شهلا رقیب دوست ،
22 ) عنوان : بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش آموزان شنوا و ناشنوای پایه پنجم ابتدایی
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، الهه کمری ،
23 ) عنوان : کاربرد مشخصه های صرفی و نحوی و بافتی در فرآیند رشد مفهومی کودک
مشخصات نشریه : زبان شناسی و گویش‌های خراسان / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، الهه طاهری قلعه نو ،
24 ) عنوان : اهمیت نقض ترتیب مرسوم نقش های تتا در درک بیماران آلزایمر
مشخصات نشریه : زبان شناسی و گویش‌های خراسان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، امید آزاد ،
25 ) عنوان : رابطه زبان و تفکر در توهم شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیذگاه فلسفه تحلیلی
مشخصات نشریه : زبان شناخت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، فرشته مومنی ،
26 ) عنوان : رابطه زبان و تفکر در توهم شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفه تحلیلی
مشخصات نشریه : زبان شناخت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : فرشته مومنی ، شهلا رقیب دوست ،
27 ) عنوان : بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان آموزان فارسی زبان
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : هوشنگ بساطی ، شهلا رقیب دوست ،
28 ) عنوان : رابطه بی انسجامی گفتار اسکیزو فرنیا نوع توهم هذیان
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : فرشته مومنی ، شهلا رقیب دوست ،
29 ) عنوان : تاثیر شبکه های واژگانی بی در مطلب فارسی آموزان غیر ایرانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، رویا جدیری ،
30 ) عنوان : تأثیر آموزش شبکه‌های واژگانی بر درک مطلب فارسی‌آموزان غیرایرانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، رویا جدیری ،
31 ) عنوان :
Title : Relationship Of Image Schemta With Personality Variables Based On Bodily Communication
مشخصات نشریه : International Journal of Social Science and Humanities / International Journal of Social Science and Humanities /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1391
نویسندگان : Mohammad Hossein Sharafzadeh ، KHNKNK SACD ، Azita Afrashi ، شهلا رقیب دوست ،
32 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Incoherent Speech And Different Types Of Delusions And Hallucinations In Schizophrenics With Positive Symptoms
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1390
نویسندگان : fereshte momeni ، شهلا رقیب دوست ،
33 ) عنوان : ویژگیهای نحوی تولید بیماران زبان پریش
مشخصات نشریه : پازند / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، مرضیه رنجبر ،
34 ) عنوان : تولید اسم های ساده و مرکب در بیماران زبا پریش فارسی زبان
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : موسی غنچه پور ، شهلا رقیب دوست ،
35 ) عنوان :
Title : Relationship Of Image Schemata With Personality Variables Based On Bodily Communication
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1390
نویسندگان : m.h sharifzadeh ، ferdoos aghagolzade ، شهلا رقیب دوست ،
36 ) عنوان :
Title : Processing Of Compound Nouns Evidence From Persian- Speaking Transcortical Aphasics
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1390
نویسندگان : moosa ghonche poor ، شهلا رقیب دوست ،
37 ) عنوان : مقایسه درک ساخت های مشتق از درک نحوی بین کودکان آسیب دیده شنوایی و شنوا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : ربابه تیموری ، شهلا رقیب دوست ، فردین سلیمانی ،
38 ) عنوان : نقش پردازش واج شناسی و نحوی در مدل های خواندن
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، شیما نبی فر ،
39 ) عنوان : پردازش حیطه و بازنمود ذهنی فعل در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، معصومه مهرابی ،
40 ) عنوان : بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی‌زبان
مشخصات نشریه : مجله زبانشناسی و گویش های خراسان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، موسی غنچه پور ،
41 ) عنوان : توانایی کودکان مبتلا به سندرم داون در درک ساختارهای نحوی ساده ومرکب
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، عاطفه ملکشاهی ،
42 ) عنوان : رابطه انگیزش خواندن و دانش پیشین با درک خواندن...
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، مهرداد اصغر پور ،
43 ) عنوان : گزارش یک مورد بیمار فارسی زبان مبتلا به نشانگان لهجه خارجی
مشخصات نشریه : توانبخشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : ربابه تیموری ، شهلا رقیب دوست ، گلناز مدرسی قوامی ، فرشته مومنی ،
44 ) عنوان : عملکرد زبانی شناختی نیمکره های راست و چپ بیماران آسیب دیده مغزی فارسی زبان
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1387
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، بهاره منصوری ،
45 ) عنوان :
Title : Foreign Accent Syndrome In Iran: A Case Study
مشخصات نشریه : مجله توانبخشی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1387
نویسندگان : robab teymoori ، شهلا رقیب دوست ، گلناز مدرسی قوامی ، fereshte momeni ،
46 ) عنوان : سهراب سپهری و والت ویتمن: همسفران روشنی
مشخصات نشریه : فصلنامه زبان و ادب / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1384
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ،
47 ) عنوان : تحول کاربرد حروف اضافه زبان فارسی
مشخصات نشریه : مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)) / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1382
نویسندگان : شهلا رقیب دوست ، رضا زمردیان ،